MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Részvény forgalmazás

Hosszú távon - normál piaci körülményeket alapul véve - a részvénybefektetések hozama általában jelentősen meghaladja a kockázatmentes befektetések hozamát, mivel a piac a magasabb kockázati szintet hosszabb távon magasabb hozammal honorálja.

 

Mit kínálunk?

- Részvény kereskedelem rövidtávon, spekulatív célból - akár napon belül (daytrade ügylet),

- Részvénybefektetés közép és hosszú távra,

- Közép és hosszú távon a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó hozam lehetősége,

- Magyar és külföldi szabályozott piacok (tőzsdék, MTF-ek) elérhetősége.

Kinek ajánljuk a részvénybefektetéseket?

 • Akik a hazai és nemzetközi nagyvállalatok teljesítményekből kívánnak részesedni, azok szabályozott piacokra bevezetett részvényeinek árfolyamváltozásán és osztalékán keresztül,
 • Akik hajlandóak magasabb kockázatot is vállalni a várható magasabb hozam reményében.

Az Ügyfelek által adható azonnali bizományosi megbízások típusai

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az azonnali piaci kereskedés három kereskedési modellben történik. Az egyes modellekben kereskedett instrumentumok körét az alábbiakban foglaljuk össze:

Értékpapír Kereskedési modell
Részvény szekció Folyamatos kereskedés
Részvények A kategória Folyamatos kereskedés
Részvények B kategória Többaukciós
Részvények T kategória Többaukciós
Befektetési jegy  
Kárpótlási jegy Többaukciós
Certifikátok Folyamatos aukció
Hitelpapír szekció  
Állampapírok, Jelzáloglevelek, Vállalati kötvények Többaukciós
Külföldi részvények  
BÉTa piac Folyamatos kereskedés

A Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe továbbítható, bizományosi kereskedés keretében benyújtható ajánlatok típusai az alábbiak lehetnek:

Limitáras megbízás:

 • a megadott limitáron vagy annál jobb feltételek mellett teljesül,
 • határidejének megadható egy konkrét nap, illetve megbízása szólhat visszavonásig (a visszavonásig szóló megbízás 360 napig érvényes).
 • Netbankár rendszeren keresztül is megadható.

A külföldi szabályozott piacokra benyújtható ajánlatok típusait az adott piac kereskedési kódexe határozza meg. A Bank külföldi részvényre vonatkozó megbízást a Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel vesz fel.

 

A részvényforgalmazással kapcsolatos egyéb információk

A Budapesti Értéktőzsde BÉT és BÉTa piacán történő kereskedés esetén

 • Ügyfeleink tőzsdei részvények vételére és eladására vonatkozó megbízásaikat a megbízás típusának függvényében bármelyik fiókunkban személyesen, a TeleBankár szolgáltatáson keresztül telefonon, valamint a NetBankár elektronikus csatornán keresztül online módon is megadhatják.
 • NetBankárban rögzített megbízás visszavonása a TeleBankár szolgáltatáson keresztül vagy a fiókhálózatban kezdeményezhető. A NetBankár szolgáltatáson keresztül benyújtott megbízások befogadásának és teljesítésének feltételeit és díjait a Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások Kondíciós Lista, valamint a NetBankár szerződés (Igénylés és Visszaigazolás elnevezéssel) tartalmazza!
 • A megbízás státuszáról, fiókhálózatunk kérésre bármikor tájékoztatást nyújt Ügyfeleinknek. A megbízás végrehajtásáról a Bank az Ügyfeleket legkésőbb a megbízás teljesítését követő kereskedési napon értesíti.
 • A teljesült megbízások után a Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások Kondíciós Listában jelzettek szerinti díjat számítunk fel az ügylet árfolyamértékére vetítve.
 • A tőzsdei részvény ügylet elszámolása az üzletkötést követő 3. napon történik, amelyről részletes írásos elszámolást küldünk Ügyfeleink részére.

 

Külföldi szabályozott piacokon történő kereskedés esetén

 • Az MKB Bank által elérhető szabályozott piacok körét a Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások Kondíciós Lista tartalmazza!
 • Ügyfeleink külföldi szabályozott piacon kereskedett részvények vételére és eladására vonatkozó megbízásaikat kizárólag telefonon keresztül, a Treasury erre felhatalmazott részvénykereskedőin keresztül adhatják meg. (A szolgáltatás a NetBankár elektronikus csatornán keresztül nem érhető el!)
 • A megbízás státuszáról üzletkötőink kérésre bármikor tájékoztatást nyújtanak Ügyfeleinknek. A megbízás végrehajtásáról a Bank az Ügyfeleket legkésőbb a megbízás teljesítését követő kereskedési napon vagy ha a megbízást harmadik személy (kereskedési partner) közreműködésével hajtotta végre, akkor a partner igazolásának kézhezvételét követő munkanapon értesíti, amelyről részletes írásos elszámolást küldünk Ügyfeleink részére legkésőbb a megbízás teljesítését, illetve a teljesítésben résztvevő partner általi értesítés beérkezését követő munkanapon.
 • A teljesült megbízások után a Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások Kondíciós Listában jelzettek szerinti díjat számítunk fel az ügylet árfolyamértékére vetítve.
 • A külföldi tőzsdei részvény ügylet elszámolása az üzletkötést követően az adott szabályozott piac elszámolási ciklusának megfelelő munkanapon történik.

 

A részvénybefektetés kockázati tényezői

 • Az egyedi részvénybefektetések kockázatai igen szerteágazóak, megkülönböztetünk piaci kockázatokat, melyek általánosságban egy adott piacon és gazdasági környezetben működő részvénytársaságok működésére, és ezáltal a részvényeik árfolyamára hatnak, illetve egyedi kockázatokat, melyek kifejezetten az adott gazdasági társaság tevékenységével vannak összefüggésben.
 • Piaci kockázatok közé soroljuk a gazdasági és politikai környezetből eredő kockázatokat, ide tartoznak az adott részvénytársaság működési területének, azaz az adott ország makrogazdasági helyzetének jellemzői: az infláció alakulása, az árfolyam-politika, a költségvetés helyzete, kamatpolitika.
 • A részvények egyedi kockázata az adott részvénytársaság tevékenységével, belső működésével kapcsolatos kockázatokat jelenti.
 • Jellemzően nagy kockázatot jelent részvénykitettség esetén a devizaárfolyam kockázat, amennyiben a kibocsátás devizaneme és a megtakarítás devizaneme egymástól eltér.
 • Mindezen kockázatok figyelembe vételével a részvénybefektetésekről általánosan elmondható, hogy nemcsak jelentős és negatív kimenetelű általános piaci változások esetén, hanem egy részvénytársaság egyedi működésében bekövetkezett változás esetén is jelentős mértékű árfolyamesés, így a befektető szempontjából tőkevesztés lehetősége is fennáll, akár rövid távon.
 • A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények piaci értéke (amelyet kapitalizációnak nevezünk) különböző. Az alacsony kapitalizációval rendelkező, kis forgalmú - nem likvid - papírok esetében előfordulhat, hogy a kedvezőtlen kereslet - kínálati viszonyok következtében nehézségbe ütközhet a meglévő részvény értékesítése.
 • A további lehetséges kockázatokról és feltételekről a Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatójának részvényekről szóló részeiben tájékozódhat.

 

A részvény ügyletek megkötéséhez szükséges feltételek

 • Összevont értékpapírszámla és ügyfélszámla szerződés megkötése
 • MiFID Megfelelési teszt kitöltése
 • Telefonon keresztül történő megbízás adásához szükséges jelszó, TeleBankár szerződés és jelszó, NetBankár szerződés megkötése
 • Keretszerződés külföldi értékpapírokra nyújtott befektetési szolgáltatásra megkötése
 • A részvény ügyletre szóló megbízás fedezetének - vételi megbízás esetén pénz, eladási megbízás esetén maga a részvény - biztosítása az értékpapírszámlán és az ügyfélszámlán, vagy pénz esetén folyószámlán.

Jelen tájékoztatás a Kbftv. 4. § (1) bek. 55. pontja és a Tpt. 35. § (1) bekezdése szerint kereskedelmi kommunikációnak minősül, azonban nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési vagy adójogi tanácsadásnak.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, ezért a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a megvásárolni kívánt részvények tájékoztatóit valamint a Bank MiFID Terméktájékoztatójának részvényekről szóló részeit, továbbá érdeklődjön a részvények értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

Jelenleg a tőzsdei ügyletekből származó jövedelem az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemre vonatkozó előírások szerint kerülnek szabályozásra. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem után az adó mértéke 15%. Társas vállalkozásoknál az elért árfolyamnyereség az adóalap részét képezi.

Magánszemélyek esetén a Személyi jövedelemadó törvény (1995. évi CXVII. tv.), jogi személyek esetén a Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (1996. évi LXXXI. tv.) rendelkezései az irányadóak.

Az adóügyi következmények azonban az ügyfelek egyedi körülményei alapján ítélhetők meg és a jövőben változhatnak!

Kapcsolódó ajánlatok

Értékpapír számlavezetés

A Bank a letétkezelésében lévő nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapírok nyilvántartása végett összevont értékpapírszámlát vezet.

részletek

TeleBANKár

Az MKB TeleBANKár a nap 24 órájában a hívók rendelkezésére álló, telefonon igénybe vehető szolgáltatás.

részletek