MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Az MKB Bank Nyrt. 2021. október 21–től - az intézkedés visszavonásáig - felfüggeszti az MKB Kamatkövető Forint Magánhitel 6, illetve 12 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású konstrukcióra vonatkozó hiteligénylések befogadását.

MKB Kamatrögzítő és MKB Kamatkövető Magánhitelek

Ismerje meg egyszerű és átlátható termékpalettánkat!

 

Az MKB Kamatrögzítő és MKB Kamatkövető Magánhitel igénybe vehető

- MKB Bank által közvetlen lakáscélú hitelek kiváltására nyújtott hitelek és nem lakáscélú ingatlanfedezetű hitelek kiváltására,

- más pénzintézet által közvetlen lakáscélú hitelek kiváltására nyújtott forint alapú hitelek kiváltására

- fogyasztói célra fordítható szabad felhasználásra

Visszavonásig meghirdetett akció keretében a 2017. január 2-ától befogadott MKB Kamatkövető és az MKB Kamatrögzítő Magánhitel kérelmek esetében, Önnek nem kell megfizetnie az igénylési díjat, az ügyintézési díjat, valamint a folyósítási díjat.

MKB Kamatrögzítő Magánhitel

A termékek normál, illetve a kamatozásra befolyással bíró extra, prémium és exkluzív kondíciókkal vehetők igénybe, amelyekhez az alábbi feltétek kapcsolódnak:

 • normál kondíció: alapkondíció
 • extra kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 150.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára.
 • prémium kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 300.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.
 • exkluzív kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 450.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.

A feltételek nem teljesítése esetén a Bank bármikor jogosult az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció megvonására.

Deviza jóváírás, devizában elhelyezett megtakarítás, illetve értékpapír esetén a forint ellenérték kerül figyelembe vételre, a forint ellenérték kiszámításához alkalmazott árfolyam:

- Deviza jóváírás esetén: a jóváírás értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyam

-Deviza megtakarítás esetén: a kérelem befogadásának értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyam

A vállalt feltételeket a teljes futamidő alatt teljesíteni kell a kedvezőbb kamatkondíció megtartásához, ellenkező esetben a normál kondíciót állítjuk be. A Bank az extra, prémium és exkluzív kategóriához tartozó kamatmértéket az adott kategóriához előírt jogosultsági feltételek teljesülése esetén biztosítja. A feltételek nem teljesítése esetén irányadó eljárásra vonatkozó részletszabályokat az magánszemélyek részére szóló Általános és speciális rendelkezések elnevezésű kondíciós lista tartalmazza.

Hitelösszeg

Az igényelhető hitelösszeg alsó határa:

 • MKB Kamatrögzítő Magánhitel 2 000 000 Ft, Prémium és Exkluzív kondíciók esetén 5.000.000 Ft

felső határa - az ingatlanon lévő bejegyzett valamennyi teher figyelembe vételével -:

 • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher és/vagy HUF hitelügylet esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
 • fennálló EUR-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
 • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a.

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre. A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó adósminősítés eredménye is.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

 • Normál, Extra, Prémium és Exkluzív kondíciók esetén: 6,2%-9,5%1

A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM mutató nem tartalmazza.

Extra / Prémium / Exkluzív kondíció esetén szolgáltatáscsomag igénybevétele, illetve fizetési számla megnyitása szükséges.

Futamidő

A hitel minimum 10 éves és maximum 30 éves futamidőre igényelhető. A futamidő 10 év és többszöröse lehet.

Reprezentatív példák és a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározásához kapcsolódó tájékoztatás

Kamatrögzítő Magánhitel

1A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt. A THM 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű hitelre került meghatározásra. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a kamatperióduson belül (10 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető bankfiókjainkban, illetve az MKB Bank honlapján

A Bank H4K10 kamatváltoztatási mutatót alkalmaz. Az alkalmazott kamatváltoztatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amelyet az MNB honlapján tud figyelemmel követni (Kamatváltoztatási mutató)

MKB Kamatkövető Magánhitel:

Az MKB Kamatkövető Magánhitelt normál, illetve a kamatozásra befolyással bíró extra, prémium és exkluzív kondíciókkal vehetők igénybe, amelyekhez az alábbi feltétek kapcsolódnak:

 • normál kondíció: alapkondíció
 • extra kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 150.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára
 • prémium kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 300.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.
 • exkluzív kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 450.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.

A feltételek nem teljesítése esetén a Bank bármikor jogosult az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció megvonására.

Hitelösszeg

Igényelhető hitelösszeg alsó határa

 • 2 000 000 Ft (az MKB Kamatkövető Magánhitel esetében az MKB által nyújtott nem lakáscélú hitel kiváltásakor 500.000 Ft, Prémium és Exkluzív kondíciók esetén 5.000.000 Ft; fogyasztói célokra fordítható szabad felhasználás esetén 5.000.000 Ft

felső határa

 • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher és/vagy HUF hitelügylet esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
 • fennálló EUR-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
 • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a:

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre. A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó adósminősítés eredménye is.

Teljes Hiteldíj Mutató

 • 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú konstrukció esetén: 6,1% - 8,4%2

A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM mutató nem tartalmazza.

Extra / Prémium / Exkluzív kondíció esetén szolgáltatáscsomag igénybevétele, illetve fizetési számla megnyitása szükséges.

Futamidő: 2-30 év

A hiteligénylés benyújtásakor kérjük fordítson figyelmet arra, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13. §-a értelmében a szerződéskötést legalább 3 nappal megelőzően a Banknak az Ön rendelkezésére kell bocsátani a szerződéstervezetet. Szerződéskötésre tehát legkorábban a szerződéstervezet átadását követő 4. napon, amennyiben az nem munkanap, az azt követő munkanapon kerülhet sor. A határidők betartása jogszabályi rendelkezés alapján Önre és a Bankra nézve is kötelező.

Figyelmébe ajánljuk a MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.

Reprezentatív példák és a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározásához kapcsolódó tájékoztatás

Kamatkövető Magánhitel 5 év

2A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása az aktuális kondíciók, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt. A THM 5 millió forint összegű, 20 éves futamidejű hitelre került meghatározásra. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a kamatperióduson belül (5 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető bankfiókjainkban, illetve az MKB Bank honlapján.

* Extra, prémium, exkluzív kondíciók esetében jóváírás: az elszámolási számlatulajdonos Hitelfelvevőnek a Banknál vezetett bármely bankszámláján havi rendszerességgel jóváírt összeg, ide nem értve a bankszámlán történő kamatjóváírást; az ügyfél Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetést; az Ügyfél Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely bankszámlájáról az ügyfél bankszámlájára átutalt összeg függetlenül annak jogcímétől illetve céljától.

A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információk megtalálhatók a Kapcsolódó anyagok (jobb oldali menüsáv) alatt.

 • Referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén: Az Ön által fizetendő kamat mértéke változó, az Ön választása szerinti referenciakamat futamidővel azonos időszakra vonatkozó (6 havi vagy 12 havi) BUBOR* referenciakamatból és az ügyfélminősítés eredményétől függően meghatározott felárból tevődik össze, ezáltal a kedvezőbb kockázati megítélésű Ügyfelek számára kedvezőbb kondíciókat nyújtunk. A Bank H4F5 kamatfelár-változtatási mutatót alkalmaz, amely mutató révén 5 éves kamatperiódusonként a kamatfelár meghatározása során figyelembe lehet venni olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher), amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. Az alkalmazott kamatfelár-változtatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amelyet az MNB honlapján tudja figyelemmel követni. (Kamatfelár változtatási mutató) * Az első referenciakamat futamidő alatt a tárgynegyedévet, a második referenciakamat futamidőtől a referenciakamat futamidő forduló napját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 6 vagy 12 havi BUBOR. BUBOR= Budapesti Bankközi kamatláb.
 • Kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú konstrukció esetén: A kamat változó, 5 éves kamatperiódusokban rögzített. Mértéke az ügyfélminősítéstől és a különböző kamatkondíciókhoz kapcsolódó feltételek teljesítésétől függ.A Bank 5 éves kamatperiódusonként H3K5 kamatváltoztatási mutatót alkalmaz. Az alkalmazott kamatváltoztatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amelyet az MNB honlapján tud figyelemmel követni. (Kamatváltoztatási mutató)
 • A kamat kiszámításához felhasznált referencia kamatok, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók, valamint ezek korábbi adatai, alkalmazási időszakai összefoglalva a Bank által értékesített hiteltermékek vonatkozásában: