MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

magánhitelek

Magánhitelek

A Bank 2015. december 31-ével felfüggeszti a termék értékesítését, új hitelkérelmek benyújtására 2016. január 1-től nincs lehetőség.

A hiteligénylés benyújtásakor kérjük fordítson figyelmet arra, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13. §-a értelmében a szerződéskötést legalább 7 nappal megelőzően a Banknak az Ön rendelkezésére kell bocsátani a szerződéstervezetet. Szerződéskötésre tehát legkorábban a szerződéstervezet átadását követő 7. napon, amennyiben az nem munkanap, az azt követő munkanapon kerülhet sor.

Az MKB Magánhitel lehetőséget nyújt Önnek meglévő hiteleinek kiváltására, így kedvező kondíciók mellett cserélheti le:

 • fennálló más pénzintézet által nyújtott forint alapú lakáshitel kiváltási célú hitelét,
 • fennálló korábban MKB által nyújtott nem lakáscélú hitelét.

A hitelösszeg

 • alsó határa: 2 000 000 Ft (MKB által nyújtott nem lakáscélú hitel kiváltása esetén 500.000 Ft);
 • felső határa: az ingatlanon lévő bejegyzett valamennyi teher figyelembe vételéve
  • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher és/vagy HUF hitelügylet esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
  • fennálló EUR-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
  • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a.

Részletek

A határidők betartása jogszabályi rendelkezés alapján Önre és a Bankra nézve is kötelező.

Figyelmébe ajánljuk a MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.

 

A hitelcél

Az MKB Magánhitelaz alábbi hitelcélokra igényelhető:

 • Fennálló más pénzintézet által nyújtott forint alapú lakáshitel kiváltási célú hitelek kiváltására, valamint
 • fennálló MKB által nyújtott nem lakáscélú hitelek kiváltására.

 

Az igényelhető hitelösszeg

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre.

A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó adósminősítés eredménye is.

 

Futamidő, kamatozás

Az MKB Magánhitel 30 éven belül bármilyen futamidőre igényelhető.

Az MKB forint alapú magánhitel referenciakamat futamideje az Ön választása szerint 3, vagy 12 hónap lehet.

Az MKB Megújulás magánhitel referenciakamat futamideje 6 hónap.

Az Ön által fizetendő kamat mértéke az Ön választása szerinti referenciakamat futamidővel azonos időszakra vonatkozó (3; 6 vagy 12 havi) BUBOR* referenciakamatból és az ügyfélminősítés eredményétől meghatározott felárból tevődik össze, ezáltal a kedvezőbb kockázati megítélésű Ügyfelek számára kedvezőbb kondíciókat nyújtunk.

A Bank H0F kamatfelár-változtatási mutatót alkalmaz, amelynek értéke 0, vagyis a futamidő alatt a Bank nem változtatja a kamatfelárat. Az alkalmazott kamatfelár-változtatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amelyet az MNB honlapján tud figyelemmel követni.

Fair Bank

A THM aktuális mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza.

 

Az MKB Forint Magánhitelt, valamint az MKB Megújulás Magánhitelt Ön kiemelt kondíciókkal is igényelheti, amennyiben:

 • Ön rendelkezik az MKB-nál forint bankszámlával, vagy legkésőbb a hitelszerződés megkötéséig forint bankszámlát nyit az MKB-nál és teljesíti az alábbi feltételeket, illetve ezek teljesítését a hitel futamideje alatt vállalja:
  • minden naptári hónapban munkabér vagy egyéb jövedelem** rendszeres, legfeljebb két összegben történő jóváírása történik az Ön MKB-nál vezetett bármely bankszámláján - legalább a havi törlesztőrészletet 50 000 forinttal meghaladó összegben,
  • Ön rendelkezik az MKB-nál vezetett bankszámlájához tartozó, a Bank által kibocsátott, érvényes és aktivált bankkártyával, amelyet havonta legalább 3 alkalommal használ olyan módon, hogy abból legalább kettő vásárlási tranzakció, azaz áru vásárlásának, szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése,
  • az Ön megbízásából havi legalább 2 csoportos beszedési megbízást és/vagy állandó átutalási megbízást*** teljesít a Bank bármely MKB-nál vezetett bankszámlájáról,

vagy

 • rendelkezik Exkluzív, Exkluzív 2, Klasszis, Klasszis 2, Professzori Klub, Professzori Klub 2, vagy Kiválóságok Klubja, Kiválóságok Klubja 2, szolgáltatáscsomaggal, vagy Privát Bankári szolgáltatást vesz igénybe, és
 • a hitel futamideje alatt az adott szolgáltatáscsomagot, illetve a Privát Bankári szolgáltatást fenntartja és folyamatosan teljesíti annak mindenkor aktuális feltételeit
 • A hitelszerződés futamideje alatt Ön szabadon válthat a fent felsorolt szolgáltatáscsomagok között, illetve a szolgáltatáscsomagok és a Privát Bankári szolgáltatás között. Megszűnő szolgáltatáscsomag esetén, ha Ön nem a kiemelt felár nyújtására feljogosító szolgáltatáscsomagok valamelyikére szerződik, úgy a megszűnő szolgáltatáscsomagra vonatkozó - kiemelt felár nyújtását biztosító - feltételeket a szolgáltatáscsomag-váltástól függetlenül a hitel futamideje alatt teljesíteni kell.

A fenti feltételek nem teljesítése esetén a Bank bármikor jogosult a kiemelt kondíció megvonására.

* Az első referenciakamat futamidő alatt a tárgynegyedévet, a második referenciakamat futamidőtől a referenciakamat futamidő forduló napját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3, vagy 12 havi BUBOR. BUBOR= Budapesti Bankközi kamatláb.

** Egyéb jövedelem: a Hitelfelvevő Banknál vezetett bármely bankszámláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül Egyéb jövedelemnek a bankszámlán történő kamatjóváírás; a Hitelfelvevő Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; a Hitelfelvevő Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési számlájáról a Hitelfelvevő bankszámlájára átutalt összeg függetlenül annak jogcímétől illetve céljától.

*** Átutalásnak nem minősül az ügyfél részére a Banknál vezetett bankszámlák közötti átutalási megbízás (átvezetés) teljesítése

 

MKB Magánhitel

Mekkora törlesztőrészletet vállalhatok?

A kalkulátorral kiszámíthatja, hogy mekkora törlesztőrészletet vállalhat be bevételei és kiadásai függvényében. Felhívjuk figyelmét, hogy a számítás tájékoztató jellegű, az Ön által igényelt hitelhez kapcsolódó tényleges törlesztőrészletről a bankfiókban történő személyes tájékoztatás során nyújtanak információt munkatársaink.Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.

Kapcsolódó ajánlatok

TeleBANKár

Az MKB TeleBANKár a nap 24 órájában a hívók rendelkezésére álló, telefonon igénybe vehető szolgáltatás.

részletek

MKB Lakáshitelek

Az MKB Lakáshitel kiváló lehetőség otthonával kapcsolatos tervei megvalósításához.

részletek