MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Otthonteremtés

2016. január 1-től az Otthonteremtési Programot érintő kormányzati intézkedéseknek köszönhetőn a meglévő támogatási formák mellett új eszközöket is igénybe lehet venni, amelyek segítséget nyújtanak lakáscélú tervei megvalósításában.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény és az adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás, illetve a hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

Számoljon kalkulátorunkkal!

 

reformok

Ismerje meg állami támogatás termékpalettánkat!

 • Ön is új otthonra vágyik?
 • Tájékozódott már az Otthonteremtési Programot érintő kormányzati intézkedésekről?
 • Szeretné tudni, hogy az Ön esetében ezek az intézkedések milyen juttatásokkal járhatnak?

Az MKB Bank Otthonteremtési Programjával segítünk Önnek, hogy igénybe vehesse a Magyarország Kormánya által nyújtott otthonteremtési támogatásokat és megszerezze álmai lakását.

CSOK, lakáshitel és költségtervezési tudnivalók egy helyen.

Amennyiben bizonytalan, hogy igénybe tudja-e venni az állami támogatást, javasoljuk, hogy keresse fel bankfiókunkat, ahol szakértő munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, és lakáshitel termékeink segítségével megoldást kínálnak lakáscéljai megvalósításában.

Kérjük, tekintse meg az MKB Bank hiteltermékeinek összehasonlításait szolgáló táblázatokat, illetve az értékesítés során használt fogalmak meghatározásait tartalmazó fogalomtárat.

Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásait is, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak (elérhetőség: www.mnb.hu/fogyasztovedelem).

Gyakori kérdések

Összegyűjtöttük ügyfeleink leggyakrabban feltett kérdéseit és az adekvát válaszokat az igényelhető támogatásokkal kapcsolatban.

1. Milyen célra igényelhető CSOK?

A CSOK kizárólag a támogatott személy és gyermeke lakásigényének kielégítése céljából nyújtható új lakás vásárlásához, építéséhez, illetve használt lakás vásárlásához vagy bővítéséhez.

2. Mekkora a CSOK összege?

A CSOK összege 600 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet attól függően, hogy

 • hány gyermek után,
 • használt vagy új lakásra veszik-e igénybe.

A CSOK használt lakások esetében 600 ezer forinttól 2 millió 750 ezer forintig vehető igénybe.

Kiemelt támogatást jelent immár a három gyermek esetén, új lakás vásárlására vagy építésére igénybe vehető 10 millió forintos CSOK.

3. Mi számít új lakásnak?

Új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével,

a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

ab) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

ac) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

ad) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy

b) tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

4. Milyen értékű lakásra vehető igénybe a CSOK?

Az új lakásokra nem vonatkozik értékbeli korlátozás.

A használt lakások vásárlása esetében a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot, illetve a vételár legfeljebb 20 %-kal haladja meg a lakás Bank által megállapított forgalmi értékét. A négyzetméter ár plafon és a területi korlátozás eltörlésre került.

5. Kik vehetik igénybe a CSOK-ot?

A CSOK-ot igénybe vehetik egyedülállók, élettársak vagy házaspárok - egyedülálló az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermekek után; házastársak a velük közös háztartásban élő, együtt költöző közös, valamint nem közös gyermekeik után; élettársak a velük közös háztartásban élő együtt költöző közös és nem közös gyermekeik után, azonban ha mindkét félnek van nem közös gyermeke, úgy a támogatást csak az egyik fél nemközös (és a közös) gyermekeik után vehetik igénybe, illetve gyermeket vállaló fiatal házaspárok. Fiatal házaspárnak azok a házastársak számítanak, akiknek legalább egyike a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 40. életévét.

Gyermek:

 • a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és
  • a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

6. Ki igényelheti a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitelét?

Aki a többgyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó CSOK-ot is igénybe veszi.

7. A többgyermekes családok részére nyújtott otthonteremtési kamattámogatott hitel esetében meddig tart a kamattámogatási időszak?

A hitel futamidejének első 25 évében, amennyiben az ügyfél teljesíti a támogatási feltételeket.

8. Egylakásos lakóépület építéséhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatás esetén mekkora összeg visszaigénylésére van lehetőség?

Az építés helyéül szolgáló építési telek és az építkezéshez megvásárolt anyagok és szolgáltatások számlájában feltüntetett és megfizetett ÁFA összege, de legfeljebb 5.000.000,- forint.

9. Ki jogosult az ÁFA visszaigénylésre? A legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű új, egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője a bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa igényelhet adó-visszatérítési támogatást.

10. A 10 millió forintos CSOK-nak, a 10 illetve 15 millió forintos támogatott hitelnek és az adó-visszatérítési támogatásnak kizáró feltétele a meglévő lakás tulajdon?

A 3 gyermek után igényelt CSOK, az ahhoz kapcsolódó kamattámogatott hitel és az adó-visszatérítési támogatás esetében az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekének, együttköltöző családtagjának lehet másik lakástulajdona, állhat fenn állandó lakáshasználati joga vagy bérleti jogviszonya.

Kapcsolódó anyagok