MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Fizetési nehézségek kezelése

Fizetési nehézségek
kezelése

Hiteltörlesztési problémákra kidolgozott
megoldások lakossági ügyfeleink részére.

infoikon.png

Ezen az oldalon általános információkat talál a fizetési késedelemről, annak következményeiről és kezeléséről. A hiteltörlesztési
moratóriummal kapcsolatos tudnivalókért látogassa meg a moratóriumról szóló oldalunkat!

Felelősen eljáró hitelezőként minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük fizetési nehézségekkel küzdő, a probléma rendezésében együttműködő ügyfeleinket.

Ha úgy érzi, hogy egyre nagyobb terhet jelent Önnek a törlesztőrészletek fizetése, nézze át fizetéskönnyítési megoldásainkat, és forduljon hozzánk bizalommal, hogy közösen megtalálhassuk a megfelelő megoldást!

Hogyan kérhet fizetéskönnyítést?

Mielőtt felvenné velünk a kapcsolatot, kérjük, hogy gondolja át, milyen hitelei vannak bankunknál vagy más bankoknál, és mi okozza a fizetési nehézséget.

 • 1.png

  Fizetési nehézség jelzése

  - Hívja TeleBANKár ügyfélszolgálatunkat a +36 (80) 333-660-as számon,
  - keresse fel bármelyik bankfiókunkat,
  - írjon e-mailt a fizeteskonnyites@mkb.hu címre, vagy
  - küldjön levelet az MKB Bank Nyrt. LRKF Fizetéskönnyítés, 1134 Budapest, Dévai utca 23. címre.

  Ha e-mailt vagy levelet küld, feltétlenül tüntesse fel benne a következőket: főadós neve, szerződésszám, születési hely és idő, telefonszám.

 • 1 (1).png

  Megoldás kialakítása

  Személyes ügyfélmenedzsere telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot. Ügyfélmenedzserével és szükség esetén az ügylet többi szereplőjével közösen felmérheti

  - a fizetési nehézségek lehetséges okait,
  - a háztartás teherviselési képességét, valamint
  - jelenlegi és várható jövedelmi helyzetét.

  Az információk alapján kollégánk igyekszik Önnek vagy Önöknek megfelelő megoldást javasolni, és tájékoztatja a fizetéskönnyítési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról is.

 • 1 (2).png

  Fizetéskönnyítési kérelem benyújtása

  A kérelem dokumentációját bármelyik bankfiókunkban vagy az MKB Bank Nyrt. LRKF Fizetéskönnyítés, 1134 Budapest, Dévai utca 23. címre küldött levélben benyújthatja. Fontos, hogy a dokumentációnak minden hitelszereplő adatait, dokumentumait tartalmaznia kell!

  Kérjük, hogy ne csatoljon egészségügyi dokumentációt a kérelméhez, mert ez nem befolyásolja a fizetéskönnyítési kérelemről hozott döntésünket! Az adatvédelmi jogszabályok alapján bankunk nem jogosult különleges adatnak minősülő egészségügyi adatokat kezelni a fizetéskönnyítési kérelem elbírálásához, ezért azokat visszaküldjük vagy töröljük.

  Ha a dokumentumokat hiánytalanul benyújtotta, elbíráljuk a kérelmét, majd telefonon és írásban is értesítjük az eredményről. Ha a bírálat eredménye pozitív, időpontot egyeztetünk a szerződésmódosításhoz.

 • 4esszam.png

  Szerződésmódosítás

  A szerződésmódosítás aláírásánál, valamint ha a szerződésmódosítás alapján közokirat is készül, akkor a közokiratba foglalásánál minden hitelszerződésben szereplő kötelezettnek személyesen jelen kell lennie bankfiókunkban és a közjegyzőnél.

  A szerződésmódosításért nem számítunk fel díjat, a közokiratba foglalás díja azonban Önt terheli.

Fizetéskönnyítési megoldások jelzálogfedezetű hitel esetén

Ha Nehéz anyagi helyzetbe kerül, és átmenetileg problémát okoz Önnek a törlesztőrészletek fizetése, akkor személyes ügyfélmenedzsere segítségével az alábbi fizetéskönnyítési lehetőségekkel élhet.

Lejárt tartozás tőkésítése

Akkor ajánljuk, ha lejárt tartozása van, de mostanra anyagi helyzete lehetővé teszi a késedelem nélküli törlesztést. A lejárt tartozás tőkésítésével hátralékát az eredeti szerződés futamideje alatt rendezheti, azonban törlesztőrészlete emelkedni fog.

A lejárt tartozás tőkésítése mellé futamidőhosszabbítást is kérhet.

Futamidő meghosszabbítása

Ezzel a megoldással hitele futamideje megnő, így tartozását hosszabb idő alatt, de alacsonyabb havi törlesztőrészlettel fizetheti vissza. Fontos, hogy a futamidő meghosszabbítása nem csökkenti arányosan a törlesztőrészletet.

Tőkemoratórium

A tőkemoratórium ideje alatt türelmi időt adunk a tőketartozás visszafizetésére. A moratórium alatt csak a felmerülő kamat- és kezelési költség-tartozást kell megfizetnie, így átmenetileg alacsonyabb lesz a törlesztőrészlete. Tőkemoratóriumot akár a futamidő alatt több alkalommal is kérhet, 1-24 hónapra.

Ha nem tudja vállalni a tőkemoratórium után megemelkedő törlesztőrészlet fizetését, a tőkemoratóriummal együtt futamidőhosszabbítást is kérhet.

Választható törlesztőrészlet

Fizetési lehetőségeit figyelembe véve közösen meghatározunk egy átmeneti időszakot, amíg alacsonyabb törlesztőrészlettel fizetheti fennálló hitelét. A vállalt törlesztés havi összege nem lehet alacsonyabb a hitelszerződése alapján Önt terhelő törlesztőrészlet 50 százalékánál, illetve 25 000 Ft-nál.

A választható törlesztőrészlet mellé futamidőhosszabbítást is kérhet.

Részletfizetési megállapodás

Akkor ajánljuk, ha lejárt tartozása van, de mostanra anyagi helyzete lehetővé teszi a késedelem nélküli törlesztést. Szerződésmódosítás nélkül, az eredeti hitelszerződés szerint esedékes törlesztőrészletek megfizetése mellett részletekben rendezheti lejárt tartozását. A részletfizetéssel érintett időszakban havi törlesztőrészletének összege növekedni fog.

Ha részletesebben is megismerné a fizetéskönnyítési lehetőségeket, olvassa el a fizetési nehézséggel küzdő, illetve átmenetileg vagy tartósan nem teljesítő ügyfeleknek szóló ügyféltájékoztatónkat.

Fizetéskönnyítési megoldások személyi kölcsön vagy más fedezetlen hitel esetén

Személyi kölcsön esetén részletfizetést vagy futamidőhosszabbítást, egyéb fedezetlen hitelek esetén részletfizetést kérhet.

Ha részletesebben is megismerné a fizetéskönnyítési lehetőségeket, olvassa el a fizetési nehézséggel küzdő, illetve átmenetileg vagy tartósan nem teljesítő ügyfeleknek szóló ügyféltájékoztatónkat.

A fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei

Az esedékessé vált, de meg nem fizetett tartozás után bankunk késedelmi kamatot számít fel, illetve további díjak felszámítására is jogosult (pl. hátralékkezelési díj, illetve személyes ügyfélmegkeresési díj).

A fizetési kötelezettség elmulasztása - amennyiben a tartozás összege és a késedelmes napok száma a jogszabályban meghatározott értéket eléri, illetve meghaladja - magával vonja a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR, korábban BAR lista) történő nyilvántartásba vételt, ami a későbbi hitelfelvételeket megnehezíti, esetleg meg is hiúsítja.

A szerződésben meghatározott fizetési késedelem esetén bankunk végeredményben jogosulttá válik azonnali hatállyal felmondani a szerződést. A nem teljesítés további lehetséges következményeiről a Fizetési nehézségek elmulasztásáról szóló tájékoztatónkban nyújtunk részletes felvilágosítást.

Segíthetünk?

telefonikon.png

Hívjon minket!

Hívja a hét bármely napján 0-24 órában elérhető díjmentes telefonos ügyfélszolgálatunkat.

+36 (80) 333-660
mobilikon.png

Kérjen visszahívást!

Legkésőbb a következő munkanapon 8:00 és 20:00 között felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Visszahívást kérek
jelolopin.png

Látogasson el fiókunkba!

Ügyintézőink bármelyik bankfiókunkban segítenek a fizetési nehézségekkel kapcsolatban.

Bankfiókot keresek

Gyakran ismételt kérdések

Mit tegyek, ha nyilvánvalóvá válik, hogy nem tudom fizetni a törlesztőrészleteimet?

Minél előbb jelezze nekünk, ha fizetési nehézsége támadt, és érdeklődjön a fizetéskönnyítési lehetőségekről!

A bejelentést megteheti TeleBANKár ügyfélszolgálatunk +36 (80) 333-660-as számán, bármelyik bankfiókunkban, a fizeteskonnyites@mkb.hu e-mail címen, vagy az MKB Bank Nyrt. LRKF Fizetéskönnyítés, 1134 Budapest, Dévai u. 23. címre küldött levélben. Ha e-mailt vagy levelet küld, feltétlenül tüntesse fel benne a következőket: főadós neve, szerződésszám, születési hely és idő, telefonszám.

Mit tegyek, ha végrehajtási eljárás indult ellenem, vagy ha más hitelezővel szemben fennálló tartozásaim miatt lefoglalták a fedezetül lekötött vagyontárgyam?

Az említett esetekben, illetve minden olyan esetben, ha a szerződési feltételekben változás következett be, mielőbb keresse fel bármelyik bankfiókunkat!

Ha a végrehajtási eljárás miatt nem tudja fizetni törlesztőrészletét,
- vegye fel a kapcsolatot a végrehajtóval; illetve
- kérjen személyre szabott tájékoztatást bankunktól a fizetéskönnyítési lehetőségekről!

Ha módosítani szeretné a hitelszerződése feltételeit, akkor szerződésmódosítási kérlemet kell benyújtania. A kérelem elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatjuk. Ha a bírálat eredménye pozitív, írásban módosítani kell a hitel- és a biztosítéki szerződés feltételeit. Fontos, hogy az Ön törlesztési terhe csak a módosítás hatályba lépése után válik kedvezőbbé!

Ha szerződésmódosítási kérelmet nyújtok be, mentesülök a havi törlesztőrészlet megfizetésének kötelezettsége alól?

Nagyon fontos, hogy a szerződésmódosítási kérelem benyújtása nem mentesíti Önt a havi törlesztési kötelezettségének megfizetése alól.

A szerződésben vállalt feltételek teljesítésének elmaradása a szerződésmódosítási kérelem elutasítását vonhatja maga után, ezért kérjük, hogy a fizetési nehézsége ellenére is próbáljon meg havonta befizetést teljesíteni.

Mi történik, ha nem tudom vagy csak részben tudom befizetni a hitelszerződés szerint esedékessé vált törlesztőrészletet?

A késedelmes tartozás után a késedelembe esés napjától a kiegyenlítés napjáig késedelmi kamatot számítunk fel. A késedelmi kamat mértéke a hitelszerződés szerint fizetendő ügyleti kamat +6%.

A késedelmes tartozásról levélben vagy SMS-ben tájékoztatjuk, és telefonon is felvesszük Önnel a kapcsolatot. A lejárt tartozás behajtása érdekében követeléskezelő céget is megbízhatunk. A cég munkatársai levélben, telefonon vagy akár személyesen is felkereshetik Önt.

Fontos, hogy a fizetési késedelem azonnali felmondási ok a hitelszerződés szerint.

Adóstársként szerepelek a hitelszerződésben. Miért nem az adóstól követelik a lejárt tartozást?

Adóstársként az adóssal együtt egyetemleges kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződésben foglalt feltételek szerint kiegyenlíti a hitelt. Ez azt jelenti, hogy ha az adósnak lejárt tartozása van, akkor Önnel szemben is azonnal érvényesíthetjük a követelést.

Kezes vagyok a hitelszerződésben. Miért nem az adóstól vagy adóstárstól követelik a lejárt tartozást?

Készfizető kezesként Ön arra vállalt kötelezettséget, hogy ha az adós vagy az adóstárs nem fizet, akkor Ön fog fizetni helyette vagy helyettük.

Készfizető kezesség esetén Önt nem illeti meg a sortartási kifogás, tehát köteles kiegyenlíteni a hitelszerződésből eredő lejárt tartozást bankunk fizetési felszólítása alapján. A készfizető kezes teljes vagyonával felel a hitelszerződésből eredő tartozás kiegyenlítéséért.

Zálogkötelezett vagyok a szerződésben. Milyen következményekre számíthatok, ha az adós nem fizeti meg a hitelszerződésből eredő lejárt és esedékessé vált tartozást?

Ha elmarad a lejárt tartozás rendezése, azonnali hatállyal felmondhatjuk a hitelszerződést. A szerződés felmondása esetén egy összegben lejárttá válik a hitelszerződésből eredő teljes követelés.

Zálogkötelezettként Ön tűrni köteles, hogy a zálogtárgyból akár bírósági végrehajtási eljárás útján is kielégítsük a követelésünket, illetve lehetősége van arra, hogy az adós helyett megfizesse az esedékes tartozást bankunk felé. Ezzel megválthatja az ingatlannal való helytállási kötelezettségét, és megmentheti a tulajdonában álló ingatlant. Ebben az esetben úgynevezett megtérítési igénye keletkezik az adós irányába

Mit jelent a hitelszerződés azonnali hatályú felmondása?

A hitelszerződés azonnali hatályú felmondásával egy összegben lejárttá és esedékessé válik a szerződésből eredő teljes követelés, a még esedékessé nem vált követelések is. Ezután a lejárttá vált teljes tartozást érvényesítjük.

A felmondás után a teljes lejárt tartozásra késedelmi kamatot számítunk fel a jogszabályi előírások szerint.

A követeléskezelő vagy behajtó cég eljárhat a lejárt tartozásom behajtása érdekében?

Igen. A követeléskezelő vagy behajtó cég bankunk megbízottja, aki a szerződése alapján bankunk nevében eljárhat a lejárt tartozás behajtása érdekében. A cég munkatársai levélben, telefonon és személyesen is felkereshetik Önt a lejárt tartozás kiegyenlítése érdekében.

Mire számíthatok, ha a hitelszerződés felmondása után bírósági végrehajtási eljárást kezdeményez a bank?

A végrehajtás elrendelése után a kijelölt önálló bírósági végrehajtó folytatja le a végrehajtási eljárást.

Az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi. LIII. törvény rendelkezései szerint jár el, és az eljárás során az adós, az adóstárs és a kezes vagyonát, illetve a biztosítékul felajánlott vagyontárgyat lefoglalja. Ha a végrehajtást kérő követelése máshogy nem elégíthető ki, a végrehajtó a lefoglalt vagyontárgyakat árverés útján értékesíti.

Kit terhel a végrehajtás költsége?

A követelés behajtása érdekében felmerülő végrehajtási költségeket (pl. közjegyzői díj, eljárási illeték, jogi képviseleti munkadíj, végrehajtói és szakértői költségek) a végrehajtást kérő, azaz a bank megelőlegezi, de a költségek az adóst terhelik.