MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

MKB Új Otthonteremtési Hitel

MKB Új Otthonteremtési Hitel

A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Az MKB Új Otthonteremtési Hitel kiváló lehetőséget jelent a több gyermekesek részére, hogy megvalósítsák otthonukkal kapcsolatos terveiket. A hitel új lakás vásárlására vagy építésére (3-50 lakásos társasházban történő lakásépítés finanszírozására is) valamint használt lakás vásárlására fordítható.

A kamatok megfizetéséhez az állam a futamidő huszonöt évében támogatást nyújt.

 

Számoljon kalkulátorunkkal!

 

 

A termék keretében folyósított hitelt felhasználhatja

 • 2 gyermek esetén legalább 50 m2 hasznos alapterületű új lakás, vagy legalább 80 m2 hasznos alapterületű egylakásos új lakóépület vásárlására, illetve építésre
 • 3 vagy több gyermek esetén legalább 60 m2 hasznos alapterületű új lakás, vagy legalább 90 m2 hasznos alapterületű egylakásos új lakóépület vásárlására, illetve építésére
 • amennyiben
  • új lakás vásárlása esetén a lakás 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatba vételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik,
  • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező új lakás vásárlásához
  • új lakás építése esetén a lakás 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkezik
  • 3-50 lakásos társasházban történő lakásépítés finanszírozására is igényelhető
reformok

Visszavonásig meghirdetett akció* keretében, az MKB Új Otthonteremtési Hitelre vonatkozóan befogadott (a Bank a hiteligénylést akkor tekinti befogadottnak, ha a hiteldokumentáció a bankfiókba teljes körűen benyújtásra került) hitelügylet esetén

 • Önnek nem kell megfizetnie az igénylési díjat, az ügyintézési díjat, valamint a folyósítási díjat, illetve
 • a Bank a megfizetett közjegyzői díjat a kölcsön folyósítását követően 30 napon belül visszatéríti maximum 50.000 Ft összegig1, továbbá
 • visszatéríti az első folyósítást követő első teljes havi törlesztést, amennyiben azt az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette, továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szereplő adósok közül
  • legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti biztosítás2 valamely módozatát, amelyhez
  • legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot1
 • a Bank elengedi a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan felszámított szerződésmódosítási, illetve zárlati díjat amennyiben:
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 10. év után történiko
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 5. év után történik és a hitelkérelem a Bank külső értékesítési partnerén keresztül kerül benyújtásra. (A külső értékesítési partnerek azon közvetítők, amelyek az MKB Bank megbízásából, a bank termékeinek értékesítésére vonatkozó pénzpiaci közvetítői tevékenységet végeznek.)

A hiteligénylés benyújtásakor kérjük fordítson figyelmet arra, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13. §-a értelmében a szerződéskötést legalább 3 nappal megelőzően a Banknak az Ön rendelkezésére kell bocsátania a szerződéstervezetet. Szerződéskötésre tehát legkorábban a szerződéstervezet átadását követő 4. napon, amennyiben az nem munkanap, az azt követő munkanapon kerülhet sor. A határidők betartása jogszabályi rendelkezés alapján Önre és a Bankra nézve is kötelező.

A kamattámogatott hitel igénybe vételére az jogosult, aki új lakás építéséhez vagy vásárlásához az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10) Kormányrendelet szerinti 2, illetve 3 vagy több - akár meglévő akár vállalt - gyermek után járó családi otthonteremtési kedvezményt igénybe veszi.

A kamattámogatott hitel vállalt gyermek figyelembe vételével csak abban az esetben igényelhető, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

THM: 3,1%***

A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM mutató nem tartalmazza.

Devizaneme: Forint

Az igényelhető hitelösszeg alsó határa 2.000.000 Ft, felső határa - a nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó adósminősítés eredménye is, valamint az ingatlanra bejegyzett valamennyi teher -

 • 2 gyermek esetén 10.000.000 Ft, 3 vagy több gyermek esetén 15.000.000 Ft
   • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
   • fennálló EUR-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
   • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a.

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre.

Futamidő: A hitel minimum 2 éves és maximum 25 éves futamidőre igényelhető.

Kamatozás: A kamat mértékét az aktuális kondíciós lista tartalmazza, melyet az Egyéb általános tájékoztatók menüpont alatt talál.

A hitelt a Bank az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szól 16/2016. (II.10) Kormányrendelet alapján, az ott meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén nyújtja.

A kamat kiszámításához felhasznált referencia kamatok, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók, valamint ezek korábbi adatai, alkalmazási időszakai összefoglalva a Bank által értékesített hiteltermékek vonatkozásában:

* 2017. március 6-tól visszavonásig tartó akció keretében Lakáshitelek esetén a Bankunk nem számít fel előtörlesztési díjat, amennyiben a hitel előtörlesztésére szolgáló összeg az Ön munkáltatója által nyújtott lakáscélú vissza nem térítendő munkáltatói támogatásból (Cafeteria) származik és az előtörlesztett összeg maximum 1 millió HUF / naptári év.

Az akció részleteiről a magánszemélyek részére szóló általános és speciális rendelkezések kondíciós listában tájékozódhat.

** A hitelfedezeti biztosításban biztosított lehet olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alábbi feltételeknek megfelel: (1) életkora 18 és 65 év között van, (2) a Bankkal 60 millió Ft-ot meg nem haladó összegű, jelzáloghitel szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: hitelszerződés) áll, (3) hitelszerződésének futamideje legalább 5 év, de nem haladja meg a 30 évet, (4) nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban, továbbá (5) 250 ezer Ft-ot meghaladó havi törlesztőrészlet esetén az a személy, akinek a csatlakozását az általa kitöltött egészségügyi kérdőív alapján a biztosító nem utasította el. A hitelfedezeti biztosítással kapcsolatos szerződési feltételeket az „CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az MKB Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú hitelszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek” illetve az „Általános Biztosítási Feltételek és Különös Biztosítási Feltételek Biztosítási Terméktájékoztató az MKB Bank Nyrt. által nyújtott jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz” dokumentumok tartalmazzák.

Reprezentatív példa

***A THM értékének meghatározása a 2021. szeptemberben közzétett 5 éves ÁKK érték, valamint az aktuális kondíciók és feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a szerződéskötési dátum, az elszámolási nap, és a futamidő naptári napjainak száma alapján, valamint a feltételek változása esetén módosulhat. A THM-et 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakásvásárlási célú hitelre határoztuk meg. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke kamatperiódusonként (5 év) változó. ÁKK érték: az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga. A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető a bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján.

Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.