MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Új Otthon Kamattámogatott Lakáshitel

MKB Új Otthon Kamattámogatott Lakáshitel

Az MKB Új Otthon Kamattámogatott Lakáshitel kiváló lehetőséget jelent otthonával kapcsolatos tervei megvalósításához.

A kamatok megfizetéséhez az állam a futamidő első öt évében támogatást nyújt (a kamattámogatás mértéke függ a hitel céljától, illetve új lakás vásárlása vagy építése esetén a háztartásban nevelt gyermekek számától).

 

Számoljon kalkulátorunkkal!

 

 

A termék keretében folyósított hitelt felhasználhatja

 • Új lakás vásárlására vagy építésére (3-50 lakásos társasházban történő lakásépítés finanszírozására is), illetve
 • használt lakás vásárlására, korszerűsítésére, vagy bővítésére fordíthatja

Visszavonásig meghirdetett akció* keretében, az MKB Új Otthon Kamattámogatott Lakáshitelre vonatkozóan befogadott (a Bank a hiteligénylést akkor tekinti befogadottnak, ha a hiteldokumentáció a bankfiókba teljes körűen benyújtásra került) hitelügylet esetén

 • Önnek nem kell megfizetnie az igénylési díjat, az ügyintézési díjat, valamint a folyósítási díjat, illetve
 • a Bank a megfizetett közjegyzői díjat a kölcsön folyósítását követően 30 napon belül visszatéríti maximum 50.000 Ft összegig1, továbbá
 • visszatéríti az első folyósítást követő első teljes havi törlesztést, amennyiben azt az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette, továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szereplő adósok közül
  • legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti biztosítás2 valamely módozatát, amelyhez
  • legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot1
 • a Bank elengedi a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan felszámított szerződésmódosítási, illetve zárlati díjat amennyiben:
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 10. év után történik
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 5. év után történik és a hitelkérelem a Bank külső értékesítési partnerén keresztül kerül benyújtásra. (A külső értékesítési partnerek azon közvetítők, amelyek az MKB Bank megbízásából, a bank termékeinek értékesítésére vonatkozó pénzpiaci közvetítői tevékenységet végeznek.)

Az MKB Új Otthon Kamattámogatott Lakáshitel célja:

 • Használatba vételi engedéllyel rendelkező új lakás vételára megfizetésének finanszírozása, amennyiben lakás ÁFA és telekár nélkül meghatározott vételára nem haladja meg a 30 millió forintot.
 • Használt lakás vételára megfizetésének finanszírozása, amennyiben a lakás vételára nem haladja meg a 20 millió Ft-ot.
 • Használt lakást érintő bővítés költségeinek finanszírozására, amennyiben a bővítés Bank által elfogadott, ÁFA -t tartalmazó költsége nem haladja meg a 15 millió Ft-ot és a bővítési munkálatok a hitelkérelem benyújtásának időpontjáig nem kezdődtek meg.
 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új összkomfortos lakás építésének finanszírozása, amennyiben a lakás Bank által elfogadott, ÁFA és telekár nélkül meghatározott bekerülési költsége nem haladja meg a 30 millió forintot (3-50 lakásos társasházban történő lakásépítés finanszírozására is igényelhető)
 • Használt lakást érintő korszerűsítés költségeinek finanszírozása, amennyiben a korszerűsítés Bank által elfogadott, ÁFA-t tartalmazó költsége nem haladja meg a 15 millió Ft-ot és a korszerűsítési munkálatok a hitelkérelem benyújtásának időpontjáig nem kezdődtek meg.

THM1: 5,8%***

A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM mutató nem tartalmazza.

Devizaneme: Forint

Az igényelhető hitelösszeg: A hitelösszeg alsó határa 2 000 000 Ft, felső határa - az ingatlanra bejegyzett valamennyi teher figyelembe vételével:

 • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
 • fennálló EUR-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
 • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a.

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre.

A hitel összege továbbá nem haladhatja meg:

 • új lakás vásárlása vagy építése esetén a 15 millió forintot,
 • használt lakás vásárlása, korszerűsítése, vagy bővítése esetén a 10 millió forintot.

A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó adósminősítés eredménye is.

Futamideje: A hitel minimum 2 éves és maximum 30 éves futamidőre igényelhető.

Kamatozás: A kamattámogatás a futamidő első öt évében vehető igénybe (a kamattámogatás mértéke függ a hitel céljától, illetve új lakás vásárlása vagy építése esetén a háztartásban nevelt gyermekek számától). A kamat mértékét az aktuális kondíciós lista tartalmazza, melyet az Egyéb általános tájékoztatók menüpont alatt talál.

A hitelt a Bank az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Kormányrendelet alapján, az ott meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén nyújtja.

A kamat kiszámításához felhasznált referencia kamatok, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók, valamint ezek korábbi adatai, alkalmazási időszakai összefoglalva a Bank által értékesített hiteltermékek vonatkozásában:

* 2017. március 6-tól visszavonásig tartó akció keretében Lakáshitelek esetén a Bankunk nem számít fel előtörlesztési díjat, amennyiben a hitel előtörlesztésére szolgáló összeg az Ön munkáltatója által nyújtott lakáscélú vissza nem térítendő munkáltatói támogatásból (Cafeteria) származik és az előtörlesztett összeg maximum 1 millió HUF / naptári év.

Az akció részleteiről a magánszemélyek részére szóló általános és speciális rendelkezések kondíciós listában tájékozódhat.

**A hitelfedezeti biztosításban biztosított lehet olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alábbi feltételeknek megfelel: (1) életkora 18 és 60 év között van, (2) a Bankkal 50 millió Ft-ot meg nem haladó összegű, jelzáloghitel szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: hitelszerződés) áll, (3) hitelszerződésének futamideje legalább 5 év, de nem haladja meg a 25 évet, (4) nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban. A hitelfedezeti biztosítással kapcsolatos szerződési feltételeket az „CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az MKB Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú hitelszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek” illetve az „Általános Biztosítási Feltételek és Különös Biztosítási Feltételek Biztosítási Terméktájékoztató az MKB Bank Nyrt. által nyújtott jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz” dokumentumok tartalmazzák.

Reprezentatív példa:

kamattamogatott.png

 

Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.

***A THM értékének meghatározása a 2021. szeptemerben közzétett 5 éves ÁKK érték, valamint az aktuális kondíciók és feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a szerződéskötési dátum, az elszámolási nap, és a futamidő naptári napjainak száma alapján, valamint a feltételek változása esetén módosulhat. A THM-et 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakásvásárlási célú hitelre határoztuk meg. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke kamatperiódusonként (5 év) változó. ÁKK érték: az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga. A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető a bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján.

Kapcsolódó anyagok

Igényléshez kapcsolódó dokumentumok

 

Igényléshez jogszabályi tájékoztatók

 

Egyéb általános tájékoztatók