MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

mkb kamatrögzítő lakáshitel

Már elképzelte, milyen lenne?

MKB Kamatrögzítő Lakáshitel

Fixálja törlesztőrészletét 10 évre az MKB Kamatrögzítő Lakáshitellel!

Számolja ki törlesztőrészletét!

Minimum nettó jövedelme nem haladja meg a 150 000 Ft-ot, ezért a kalkuláció nem végezhető el!

A fenti kalkuláció az MKB Kamatrögzítő Lakáshitel Extra kondíciója alapján történt, amelyre Ön akkor jogosult, amennyiben teljesíti a "Kondíciós lista magánszemélyek részére - általános és speciális rendelkezések" elnevezésű kondíciós listában leírt feltételeket.

Milyen lakáscélokra igényelheti? Például:

 • új és használt lakás vásárlására,
 • új lakás építésére,
 • a vásárolt vagy meglévő lakása felújítására, bővítésére és korszerűsítésére,
 • MKB Bank által nyújtott közvetlen lakáscélú hitelek kiváltására,
 • más pénzügyi intézmény által közvetlen lakáscélra nyújtott forint alapú hitelek kiváltására.

 

Miért az MKB Kamatrögzítő Lakáshitel?

 • Kiszámítható, mert 10 évig változatlan a hitelkamat és a törlesztő részlet.
 • Sokoldalú, mert sokféle lakáscélra igényelheti.
 • Akciós, mert most induló banki díjak nélkül és egyéb kedvezményekkel veheti igénybe.

Otthonfelújítási program

Állami támogatás lakásfelújítási célra

- 2021. január 1-től igényelhető az állami Otthonfelújítási Támogatás legalább egy gyermeket nevelők részére, melynek során lakásfelújítási költségeinek maximum 50%-át az állam visszafizeti, legfeljebb 3 millió Forint értékben. - Amennyiben majd az Otthonfelújítási Támogatás összegéig előtörlesztene, Bankunk ezt díjmentesen lehetővé teszi az Ön számára.
- Az otthonfelújítási támogatás részleteit az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. Az MKB Bank Nyrt. az otthonfelújítási támogatás elbírálásában, folyósításában nem vesz részt.

Részletek

state_icon.png

MKB Hitelplafon Szolgáltatás

Tervezze meg velünk.

Tovább

Visszavonásig meghirdetett akció* keretében az MKB Kamatrögzítő Lakáshitelre vonatkozóan befogadott (a Bank a hiteligénylést akkor tekinti befogadottnak, ha a hiteldokumentáció a bankfiókba teljes körűen benyújtásra került) hitelügylet esetén

 • Önnek nem kell megfizetnie az igénylési díjat, az ügyintézési díjat, valamint a folyósítási díjat, illetve
 • a Bank a megfizetett közjegyzői díjat a kölcsön folyósítását követően 30 napon belül visszatéríti maximum 30.000 Ft összegig1, továbbá
 • visszatéríti az első folyósítást követő első teljes havi törlesztést, amennyiben azt az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette, továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szereplő adósok közül
  • legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti biztosítás2 valamely módozatát, amelyhez
  • legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot1
 • a Bank elengedi a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan felszámított szerződésmódosítási, illetve zárlati díjat amennyiben:
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 10. év után történik
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 5. év után történik és a hitelkérelem a Bank külső értékesítési partnerén keresztül kerül benyújtásra. (A külső értékesítési partnerek azon közvetítők, amelyek az MKB Bank megbízásából, a bank termékeinek értékesítésére vonatkozó pénzpiaci közvetítői tevékenységet végeznek.)

Csökkentse a hitel kamatát kedvezményeinkkel!

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

Normál, Extra, Prémium és Exkluzív kondíciók esetén: 5,2 %-8,4%4

A termékek normál, illetve a kamatozásra befolyással bíró extra, prémium és exkluzív kondíciókkal vehetők igénybe, amelyekhez az alábbi feltétek kapcsolódnak:

 • normál kondíció: alapkondíció
 • extra kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 150.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása3 az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára3
 • prémium kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 300.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása3 az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg
 • exkluzív kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 450.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása3 az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg

A feltételek nem teljesítése esetén a Bank bármikor jogosult az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció megvonására. Az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció esetén szolgáltatáscsomag igénybe vétele, illetve fizetési számla megnyitása szükséges.

A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM mutató nem tartalmazza.

Devizanem: Forint

Hitelösszeg

Az igényelhető hitelösszeg alsó határa

 • 2.000.000 Ft, Prémium és Exkluzív kondíciók esetén 5.000.000 Ft

felső határa - az ingatlanon lévő bejegyzett valamennyi teher figyelembe vételével:

 • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher és/vagy HUF hitelügylet esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
 • fennálló EUR-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
 • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a.

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre. Hitel kiváltása esetén a hitel összege nem haladhatja meg a kiváltandó hitel fennálló tőketartozása és a kiváltás során megfizetendő előtörlesztési díj együttes összegét.

Futamidő

A hitel minimum 10 éves és maximum 30 éves futamidőre igényelhető.

Kamat- és kamatfelár-változtatási mutató

A kamat mértékét az aktuális kondíciós lista tartalmazza, melyet az Egyéb általános tájékoztatók menüpont alatt talál. A Bank H4K10 kamatváltoztatási mutatót alkalmaz. Az alkalmazott kamatváltoztatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amelyet az MNB honlapján tud figyelemmel követni (Kamatváltoztatási mutató).

A kamat kiszámításához felhasznált referencia kamatok, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók, valamint ezek korábbi adatai, alkalmazási időszakai összefoglalva a Bank által értékesített hiteltermékek vonatkozásában:

Kamatváltoztatási mutatók:
Kamatváltoztatási mutatók értékei forinthiteleknél

 

Kamatfelár-változtatási mutatók:
Kamatfelár-változtatási mutatók értékei forinthiteleknél

 

Referencia kamatok

* 2017. március 6-tól visszavonásig tartó akció keretében Lakáshitelek esetén a Bankunk nem számít fel előtörlesztéshez kapcsolódói díjat, amennyiben a hitel előtörlesztésére szolgáló összeg az Ön munkáltatója által nyújtott lakáscélú vissza nem térítendő munkáltatói támogatásból (Cafeteria) származik és az előtörlesztett összeg maximum 1 millió HUF / naptári év. Az akció részleteiről a “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések” kondíciós listában tájékozódhat.

** A Bank a hiteligénylést akkor tekinti befogadottnak, ha a hiteldokumentáció a bankfiókba teljes körűen benyújtásra került.

1 A “Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések” feltételei szerint.

2 A hitelfedezeti biztosításban biztosított lehet olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alábbi feltételeknek megfelel: (1) életkora 18 és 65 év között van, (2) a Bankkal 50 millió Ft-ot meg nem haladó összegű, jelzáloghitel szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: hitelszerződés) áll, (3) hitelszerződésének futamideje legalább 5 év, de nem haladja meg a 30 évet, (4) nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban, továbbá (5) 250 ezer Ft-ot meghaladó havi törlesztőrészlet esetén az a személy, akinek a csatlakozását az általa kitöltött egészségügyi kérdőív alapján a biztosító nem utasította el.. A hitelfedezeti biztosítással kapcsolatos szerződési feltételeket az „CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az MKB Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú hitelszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek” illetve az „Általános Biztosítási Feltételek és Különös Biztosítási Feltételek Biztosítási Terméktájékoztató az MKB Bank Nyrt. által nyújtott jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz” dokumentumok tartalmazzák.

3 Extra, prémium, exkluzív kondíciók esetében jóváírás: az elszámolási számlatulajdonos Hitelfelvevőnek a Banknál vezetett bármely bankszámláján havi rendszerességgel jóváírt összeg, ide nem értve a bankszámlán történő kamatjóváírást; az ügyfél Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetést. 1

Deviza jóváírás, devizában elhelyezett megtakarítás, illetve értékpapír esetén a forint ellenérték kerül figyelembe vételre, a forint ellenérték kiszámításához alkalmazott árfolyam: Deviza jóváírás esetén: a jóváírás értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyam. Deviza megtakarítás esetén: a kérelem befogadásának értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyam.

Kamatrögzítő Lakáshitel

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározásához kapcsolódó tájékoztatás

4 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt. A THM 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakásvásárlási célú hitelre került meghatározásra. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a kamatperióduson belül (10 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető bankfiókjainkban, illetve az MKB Bank honlapján.

A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információk megtalálhatók a Kapcsolódó anyagok (jobb oldali menüsáv) alatt.

A hiteligénylés benyújtásakor kérjük fordítson figyelmet arra, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13. §-a értelmében a szerződéskötést legalább 3 nappal megelőzően a Banknak az Ön rendelkezésére kell bocsátani a szerződéstervezetet. Szerződéskötésre tehát legkorábban a szerződéstervezet átadását követő 4. napon, amennyiben az nem munkanap, az azt követő munkanapon kerülhet sor. A határidők betartása jogszabályi rendelkezés alapján Önre és a Bankra nézve is kötelező. Figyelmébe ajánljuk a MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.