MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

Kamatkövető Lakáshitel

Az MKB Bank Nyrt. 2021. október 21–től - az intézkedés visszavonásáig - felfüggeszti az MKB Kamatkövető Forint Lakáshitel 6, illetve 12 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású konstrukcióra vonatkozó hiteligénylések befogadását. A felfüggesztés nem érinti az MKB Kamatkövető Áthidaló Plusz Forint Lakáshitelt, 6, illetve 12 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású konstrukciói változatlan formában továbbra is elérhetőek.

MKB Kamatkövető Lakáshitel

Az MKB Kamatkövető Lakáshitel kiváló lehetőség otthonával kapcsolatos tervei megvalósításához! A hitel egyazon fedezet mellett - külön szerződés keretében - több célra is igényelhető, így Ön egyszerre kérhet áthidaló és lakásépítési hitelt, vagy lakásvásárlási és felújítási hitelt.

 

MKB Kamatkövető Lakáshitel igénybe vehető

 • használt és új lakás/ház vásárlására,
 • új lakás építésére, 3-50 lakásos társasházban történő lakásépítés finanszírozására,
 • meglévő lakása/háza értékesítéséig, áthidaló hitelként az új lakás/ház vételárának kiegyenlítéséhez, vagy az építkezési költségek finanszírozására,
 • vásárolt vagy meglévő lakása/háza felújítására, bővítésére és korszerűsítésére, építési telek vásárlására,
 • az MKB Bank által nyújtott közvetlen lakáscélú hitel kiváltására,
 • más pénzügyi intézmény által közvetlen lakáscélra nyújtott forint hitel kiváltására is.

***Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

 • 6 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött árazású MKB Kamatkövető Áthidaló Plusz Lakáshitel esetén: 7,0%-8,9%1
 • 12 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött árazású MKB Kamatkövető Áthidaló Plusz Lakáshitel esetén: 7,2%-9,1%2
 • 5 éves kamatperiódusokban rögzített MKB Kamatkövető Lakáshitel esetén: 5,1%-7,4%3

Visszavonásig meghirdetett akció* keretében az MKB Kamatkövető Lakáshitelre vonatkozóan befogadott (a Bank a hiteligénylést akkor tekinti befogadottnak, ha a hiteldokumentáció a bankfiókba teljes körűen benyújtásra került) hitelügylet esetén

 • Önnek nem kell megfizetnie az igénylési díjat, az ügyintézési díjat, valamint a folyósítási díjat, illetve
 • a Bank a megfizetett közjegyzői díjat a kölcsön folyósítását követően 30 napon belül visszatéríti maximum 30.000 Ft összegig1, továbbá
 • visszatéríti az első folyósítást követő első teljes havi törlesztést, amennyiben azt az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette, továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szereplő adósok közül
  • legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti biztosítás2 valamely módozatát, amelyhez
  • legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot1
 • a Bank elengedi a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan felszámított szerződésmódosítási, illetve zárlati díjat amennyiben:
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 10. év után történik
  • az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó kérelem benyújtásaa szerződéskötést követő 5. év után történik és a hitelkérelem a Bank külső értékesítési partnerén keresztül kerül benyújtásra. (A külső értékesítési partnerek azon közvetítők, amelyek az MKB Bank megbízásából, a bank termékeinek értékesítésére vonatkozó pénzpiaci közvetítői tevékenységet végeznek.)

*2017. március 6-tól visszavonásig tartó akció keretében Lakáshitelek esetén a Bankunk nem számít fel előtörlesztéshez kapcsolódó díjat, amennyiben a hitel előtörlesztésére szolgáló összeg az Ön munkáltatója által nyújtott lakáscélú vissza nem térítendő munkáltatói támogatásból (Cafeteria) származik és az előtörlesztett összeg maximum 1 millió HUF / naptári év. Az akciók részleteiről a magánszemélyek részére szóló Általános és speciális rendelkezések elnevezésű kondíciós listában tájékozódhat.

**A hitelfedezeti biztosításban biztosított lehet olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alábbi feltételeknek megfelel: (1) életkora 18 és 65 év között van, (2) a Bankkal 50 millió Ft-ot meg nem haladó összegű, jelzáloghitel szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: hitelszerződés) áll, (3) hitelszerződésének futamideje legalább 5 év, de nem haladja meg a 30 évet, (4) nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban, továbbá (5) 250 ezer Ft-ot meghaladó havi törlesztőrészlet esetén az a személy, akinek a csatlakozását az általa kitöltött egészségügyi kérdőív alapján a biztosító nem utasította el.. A hitelfedezeti biztosítással kapcsolatos szerződési feltételeket az „CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az MKB Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú hitelszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek” illetve az „Általános Biztosítási Feltételek és Különös Biztosítási Feltételek Biztosítási Terméktájékoztató az MKB Bank Nyrt. által nyújtott jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz” dokumentumok tartalmazzák.

Hitelösszeg

Devizaneme: Forint

Az igényelhető hitelösszeg alsó határa

 • 2 000 000 Ft (MKB hitel kiváltása esetén 500.000 Ft, Prémium és Exkluzív kondícióval történő igényléskor 5 000 000 Ft);

felső határa – az ingatlanon lévő bejegyzett valamennyi teher figyelembevételével-:

 • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher és/vagy HUF hitelügylet esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
 • fennálló EUR-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
 • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a.

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre.

Futamidő

A hitel minimum 2 éves (MKB Kamatkövető Áthidaló Plusz hitel esetén minimum 10 éves) és maximum 30 éves futamidőre igényelhető.

Kamatozás

Referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén az MKB Kamatkövető Lakáshitel referenciakamatának futamideje: 6 hónap vagy 12 hónap lehet, míg a kamatfelár kamatperiódusának hossza 5 év. Kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú konstrukció esetén a kamatperiódus hossza: 5 év Áthidaló Plusz 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú konstrukcióban nem igényelhető.

Referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén: Az Ön által fizetendő kamat mértéke az Ön választása szerinti referenciakamat futamidővel azonos időszakra vonatkozó (6 havi vagy 12 havi) BUBOR1 referenciakamatból és meghatározott felárból tevődik össze, ezáltal a kedvezőbb kockázati megítélésű Ügyfelek számára kedvezőbb kondíciókat nyújtunk.

1 Az első referenciakamat futamidő alatt a tárgynegyedévet, a második referenciakamat futamidőtől a referenciakamat futamidő fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 6 havi vagy 12 havi BUBOR. BUBOR= Budapesti Bankközi Kamatláb.

A Bank H4F5 kamatfelár-változtatási mutatót alkalmaz, amely mutató révén 5 éves kamatperiódusonként a kamatfelár meghatározása során figyelembe lehet venni olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher), amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. Az alkalmazott kamatfelár-változtatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amelyet az MNB honlapján tud figyelemmel követni. (Kamatváltoztatási mutató)

Kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú konstrukció esetén: A kamat változó, 5 éves kamatperiódusokban rögzített. Mértéke a különböző kamatkondíciókhoz kapcsolódó feltételek teljesítésétől függ.

A Bank 5 éves kamatperiódusonként H3K5 kamatváltoztatási mutatót alkalmaz. Az alkalmazott kamatváltoztatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amelyet az MNB honlapján tud figyelemmel követni. (Kamatváltoztatási mutató) Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.

A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM mutató nem tartalmazza.

Egyéb feltételek:

A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog

Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.

Extra / Prémium / Exkluzív kondíció esetén szolgáltatáscsomag igénybevétele, illetve fizetési számla megnyitása szükséges.

Az MKB Kamatkövető Lakáshitelt Extra, Prémium, vagy Exkluzív kondíciókkal is igényelheti:

Feltételek:

 • Extra kondíció esetén:
  • a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírás*** legalább 150.000 Ft összegben az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára.
 • Prémium kondíció esetén:
  • a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírás*** legalább 300.000 Ft összegben az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és
  • legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.
 • Exkluzív kondíció esetén:
  • a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírás*** legalább 450.000 Ft összegben az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és
  • legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.

A feltételek nem teljesítése esetén a Bank bármikor jogosult az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció megvonására. Az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció esetén szolgáltatáscsomag igénybe vétele, illetve fizetési számla megnyitása szükséges.

A Bank MKB Kamatkövető Lakáshitel vonatkozásában 2020. március 18. és 2021. október 31. között a szerződés szerinti kedvezményes kamatkondíció eléréséhez vállalt rendszeres jóváírás teljesítésének elmaradása esetén a kamatkondíció szerződés szerinti módosítását nem hajtja végre. Ezen időszak alatt a rendszeres jóváírás nem teljesítése miatt a hitelfelvevő a kedvezményes kamatkondíciót nem veszíti el.

***Rendszeres jóváírás: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa a Banknál vezetett bármely bankszámláján havi rendszerességgel jóváírt összeg, ide nem értve a bankszámlán történő kamatjóváírást, az ügyfél Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetést, az Ügyfél Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely bankszámlájáról az ügyfél bankszámlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől illetve céljától. Deviza jóváírás esetén a forint ellenérték kerül figyelembe vételre, melynek megállapítása a jóváírás értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik.

Reprezentatív példák és a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározásához kapcsolódó tájékoztatás

Kamatkövető lakáshitel 6 hónapra

1A THM értékének meghatározása a 2021. december 29. napján érvényes 6 havi BUBOR, valamint az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt. A THM-et 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakásvásárlási célú hitelre határoztuk meg. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a referenciakamat a futamidején belül (6 hónap), a kamatfelár a kamatperióduson belül (5 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető a bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján.

Kamatkövető lakáshitel 12 hónapra

2 A THM értékének meghatározása a 2021. december 29. napján érvényes 12 havi BUBOR, valamint az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt. A THM-et 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakásvásárlási célú hitelre határoztuk meg. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a referenciakamat a futamidején belül (12 hónap), a kamatfelár a kamatperióduson belül (5 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető a bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján.

Kamatkövető lakáshitel 5 évre

3 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt. A THM 5 millió forint összegű, 20 éves futamidejű lakásvásárlási célú hitelre került meghatározásra. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a kamatperióduson belül (5 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető bankfiókjainkban, illetve az MKB Bank honlapján.

A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információk megtalálhatók a Kapcsolódó anyagok (jobb oldali menüsáv) alatt.

Kamat- és kamatfelár-változtatási mutató

A kamat kiszámításához felhasznált referencia kamatok, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók, valamint ezek korábbi adatai, alkalmazási időszakai összefoglalva a Bank által értékesített hiteltermékek vonatkozásában:

Kamatváltoztatási mutatók:
Kamatváltoztatási mutatók értékei forinthiteleknél

Kamatfelár-változtatási mutatók:
Kamatfelár-változtatási mutatók értékei forinthiteleknél

Referencia kamatok