MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
lakossági

MKB Ingatlanhitel

Az MKB Bank Nyrt. 2021. október 21–től - az intézkedés visszavonásáig - felfüggeszti az MKB Forint Ingatlanhitel 3, 6, illetve 12 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású konstrukcióra vonatkozó hiteligénylések befogadását. A felfüggesztés nem érinti az MKB Forint Áthidaló Plusz Ingatlanhitelt, 3, 6, illetve 12 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású konstrukciói változatlan formában továbbra is elérhetőek.

MKB Ingatlanhitel

Az MKB Forint Ingatlanhitel kiváló lehetőséget kínál Önnek nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos tervei megvalósításához, álmai eléréséhez (pl. üdülővásárlás, hétvégi ház, zártkert, külön helyrajzi számon szereplő garázs vásárlás).

Milyen hitelcélokra veheti igénybe?

- használt és új ingatlan vásárlására,
- ingatlancsere esetén a meglévő ingatlan értékesítéséig áthidaló hitelként az új ingatlan vételárának kiegyenlítésére, valamint
- a vásárolt vagy meglévő ingatlan felújítására és korszerűsítésére.

Az MKB Ingatlanhitel Áthidaló Plusz konstrukcióban is igényelhető. Az új ingatlan vásárlását megelőzően nem szükséges a régi ingatlan értékesítése. A konstrukció áthidaló finanszírozást biztosít, így az újonnan vásárolt ingatlanba költözést követően értékesíthető a régi ingatlan.

A hitel egyazon fedezet mellett - külön szerződés keretében - több célra is igényelhető, így Ön akár egyszerre gondolhat vásárlásra és felújításra is.

 • Ön rendelkezik az MKB Banknál forint bankszámlával, vagy legkésőbb a hitelszerződés megkötéséig forint bankszámlát nyit az MKB Banknál, és teljesíti az alábbi feltételeket, illetve ezek teljesítését a hitel teljes futamideje alatt vállalja:
  • Extra kondíció esetén:
   • a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírás1 legalább 150.000 Ft összegben az ügyfél bármely MKB Banknál vezetett bankszámlájára.
  • Prémium kondíció esetén:
   • a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírás1 legalább 300.000 Ft összegben az ügyfél bármely MKB Banknál vezetett bankszámlájára és
   • legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.
  • Exkluzív kondíció esetén:
   • a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírás1 legalább 450.000 Ft összegben az ügyfél bármely MKB Banknál vezetett bankszámlájára és
   • legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.

A fenti feltételek nem teljesítése esetén a Bank bármikor jogosult az Extra /Prémium / Exkluzív kondíció megvonására. Az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció esetén szolgáltatáscsomag igénybe vétele, illetve fizetési számla megnyitása szükséges.

1 Rendszeres jóváírás: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa a Banknál vezetett bármely bankszámláján havi rendszerességgel jóváírt összeg, ide nem értve a bankszámlán történő kamatjóváírást, az ügyfél Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetést, az Ügyfél Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely bankszámlájáról az ügyfél bankszámlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől illetve céljától. Deviza jóváírás esetén a forint ellenérték kerül figyelembe vételre, melynek megállapítása a jóváírás értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik.

Átutalásnak nem minősül az ügyfél részére a Banknál vezetett bankszámlák közötti átutalási megbízás (átvezetés) teljesítése

Hitelösszeg

 • alsó határa 2 000 000 Ft, Prémium és Exkluzív kondíció esetén 5.000.000 Ft
 • A maximum hitelösszeg a Bank által meghatározott feltételek alapján kerül megállapításra, és nem haladhatja meg az alábbi összeget:
  • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
  • fennálló EUR-ban bejegyzett teher és/vagy EUR hitelügylet esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
  • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a.

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

 • 3 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött árazású MKB Forint Áthidaló Plusz Ingatlanhitel esetén: 7,1%-9,1%1
 • 6 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött árazású MKB Forint Áthidaló Plusz Ingatlanhitel esetén: 7,5%-9,4%2
 • 12 havi BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött árazású MKB Forint Áthidaló Plusz Ingatlanhitel esetén: 7,7%-9,6%3
 • 5 éves kamatperiódusokban rögzített MKB Forint Ingatlanhitel esetén: 5,5%-7,8%4

Futamidő

Minimum 2 év, Áthidaló Plusz hitel esetében minimum 10 év, maximum 30 év lehet.

Kamatozás

Referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén a referenciakamat futamideje 3, 6 vagy 12 hónap lehet, míg a kamatfelár kamatperiódusának hossza 5 év.

Az Ön által fizetendő kamat mértéke változó, az Ön választása szerinti referenciakamat futamidővel azonos időszakra vonatkozó (3, 6 vagy 12 havi) BUBOR*** referenciakamatból és az ügyfélminősítés eredményétől függően meghatározott kamatfelárból tevődik össze, ezáltal a kedvezőbb kockázati megítélésű Ügyfelek számára kedvezőbb kondíciókat nyújtunk.

*** Az első referenciakamat futamidő alatt a tárgynegyedévet, a második referenciakamat futamidőtől a referenciakamat futamidő forduló napját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3, 6 vagy 12 havi BUBOR. BUBOR= Budapesti Bankközi kamatláb.

Kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú konstrukció esetén a kamat változó, 5 éves kamatperiódusokban rögzített. Mértéke az ügyfélminősítéstől és a különböző kamatkondíciókhoz kapcsolódó feltételek teljesítésétől függ.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása

1 A THM értékének meghatározása a 2021. december 29. napján érvényes 3 havi BUBOR, valamint az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt.A THM-et 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű vásárlási célú hitelre határoztuk meg. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a referenciakamat a futamidején belül (6 hónap), a kamatfelár a kamatperióduson belül (5 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető a bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján.

2 A THM értékének meghatározása a 2021. december 29. napján érvényes 6 havi BUBOR, valamint az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt.A THM-et 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű vásárlási célú hitelre határoztuk meg. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a referenciakamat a futamidején belül (6 hónap), a kamatfelár a kamatperióduson belül (5 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető a bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján.

3 A THM értékének meghatározása a 2021. december 29. napján érvényes 12 havi BUBOR, valamint az aktuális kondíciók illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt.A THM-et 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű vásárlási célú hitelre határoztuk meg. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a referenciakamat a futamidején belül (12 hónap), a kamatfelár a kamatperióduson belül (5 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető a bankfiókjainkban, illetve a Bank honlapján.

4 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása az aktuális kondíciók illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt.A THM 5 millió forint összegű, 20 éves futamidejű vásárlási célú hitelre került meghatározásra. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a kamatperióduson belül (5 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető bankfiókjainkban, illetve az MKB Bank honlapjánA hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek. További információk megtalálhatók a Kapcsolódó anyagok (jobb oldali menüsáv) alatt.

A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek. További információk megtalálhatók a Kapcsolódó anyagok (jobb oldali menüsáv) alatt.

Figyelmébe ajánljuk az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.

 • Referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén a Bank H4F5 kamatfelár-változtatási mutatót alkalmaz, amely mutató révén 5 éves kamatperiódusonként a kamatfelár meghatározása során figyelembe lehet venni olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher), amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. Az alkalmazott kamatfelár-változtatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amely az MNB honlapján figyelemmel kísérhető. (Kamatfelár-változtatási mutató)
 • Kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú konstrukció esetén a Bank 5 éves kamatperiódusonként H3K5 kamatváltoztatási mutatót alkalmaz. Az alkalmazott kamatváltoztatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amely az MNB honlapján figyelemmel kísérhető. (Kamatváltoztatási mutató)

Kapcsolódó ajánlatok

MKB Lakáshitel

A hitel egyazon fedezet mellett - külön szerződés keretében - több célra is igényelhető, így Ön egyszerre kérhet áthidaló és lakásépítési hitelt, vagy lakásvásárlási és felújítási hitelt.

Részletek

MKB Magánhitel

Az MKB Magánhitel lehetőséget nyújt Önnek meglévő hiteleinek kiváltására, így kedvező kondíciók mellett cserélheti le: fennálló más pénzintézet által nyújtott forint alapú lakáshitel kiváltási célú hitelét, fennálló korábban MKB által nyújtott nem lakáscélú hitelét.

Részletek

Minősített fogyasztóbarát mkb fix lakáshitel

Az MKB Bank legújabb terméke, a Minősített Fogyasztóbarát MKB Fix Lakáshitel választása esetén Önnek nem kell számolnia kamatkockázattal, mivel biztosítjuk a hitel teljes futamideje alatti fix kamatot.

Részletek