MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Biztosan tudja, hogy meddig nyújtózhat?

Kezdje el tervezni álmai otthonát az MKB Kamatrögzítő lakáshitelhez igényelhető, MKB Hitelplafon igazolással!

Szerezze meg álmai otthonát Hitelplafon szolgáltatás igénybevételének segítségével!

Ingyenes és kötelezettségmentes MKB Hitelplafon szolgáltatással – az MKB Kamatrögzítő Lakáshitelhez kapcsolódóan- megmondjuk, hogy jelenlegi jövedelmi helyzete alapján mekkora kölcsönösszegre lehet jogosult.

THM: 4,7%-8,0%4

 • Előre megtudhatja, hogy a tervezett lakáscélja megvalósításához mennyi hitellel számolhat*
 • A készpénzes vevőkkel azonos eséllyel indulhat
 • Könnyebben tarthatja a határidőket

*a ténylegesen igényelhető hitel összegét befolyásolja az Ön jövedelmi helyzete, valamint a fedezeti ingatlan(ok) értéke

A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges. Az Extra, Prémium vagy az Exkluzív kondíciók igénybevételéhez fizetési számla nyitása és szolgáltatáscsomag igénybevétele szükséges.

Hogyan működik a szolgáltatás?


1. Lépés: Ön bármelyik bankfiókunkban benyújthatja hiteligénylését úgy, hogy az igényléshez nem szükséges megadni a megvásárolni kívánt, illetve a fedezeti ingatlannal kapcsolatos információkat.
(Az igényléshez benyújtandó dokumentumok köréről érdeklődjön bármely bankfiókunkban.)

2. Lépés: Megvizsgáljuk a kérelmét és pozitív döntést követően a bank Hitelplafon Igazolást állít ki arról, hogy Ön mekkora hitelösszeg erejéig hitelképes. Az Igazolás az azon feltüntetett ideig (3 vagy 6 hónap) érvényes.

Ha megtalálta a megvásárolni kívánt ingatlant


3. Lépés: A megvásárolni kívánt lakás kiválasztását követően nyújthatja be a bankhoz a megvásárolni kívánt, illetve a fedezeti ingatlan(ok)ra vonatkozó iratokat a Hitelplafon Igazolással együtt.

4. Lépés: Ezt követően a Bank elvégzi az ingatlan(ok) értékbecslését.
A Hitelplafon Igazolásban szereplő hitelösszeg igénybevételéhez megfelelő hitelbiztosítéki értékű ingatlanfedezetre van szükség.

5. Lépés: A végső hitelbírálat már a fedezeti ingatlan(ok) paramétereinek figyelembevételével történik. Ezt követően véglegesítjük a hitel összegét.

6. Lépés: Pozitív hitelbírálatot és a Bank által előírt szerződéskötési feltételek teljesítését követően kerül sor a hitelszerződés megkötésére.

Külön akció** keretében, amely visszavonásig tart, az MKB Kamatrögzítő Lakáshitel esetében 2017. december 11-től befogadott*** hitelügylet esetén

 • Önnek nem kell megfizetnie az igénylési díjat, az ügyintézési díjat, valamint a folyósítási díjat, illetve
 • a Bank a megfizetett közjegyzői díjat is a kölcsön folyósítását követően 30 napon belül visszatéríti maximum 50.000 Ft összegig1, továbbá
 • a Bank elengedi a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan felszámított szerződésmódosítási díj, zárlati díj,
  • felét amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik, illetve
  • a teljes összeget, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után történik és
 • visszatéríti az első folyósítást követő első teljes havi törlesztést, amennyiben azt az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette, továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szereplő adósok közül
  • legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti biztosítás2 valamely módozatát, amelyhez
  • legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot1, továbbá
 • amennyiben az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes törlesztés visszatérítésének kedvezményéről,
  • és az első folyósítást követő teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti,
  • továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szereplő adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti biztosítás2 valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot,
  • a Bank nem számítja fel a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódó szerződésmódosítási díjat és zárlati díjat a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli végtörlesztés,
  • illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri előtörlesztés esetén.

Csökkentse a hitel kamatát kedvezményeinkkel!

Az MKB Kamatrögzítő Lakáshitel termékek normál, illetve a kamatozásra befolyással bíró extra, prémium és exkluzív kondíciókkal vehetők igénybe, amelyekhez az alábbi feltétek kapcsolódnak:

 • normál kondíció: alapkondíció
 • extra kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 150.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása3 az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára3
 • prémium kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 300.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása3 az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg
 • exkluzív kondíció: a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 450.000 Ft rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása3 az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára és legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg

A feltételek nem teljesítése esetén a Bank bármikor jogosult az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció megvonására. Az Extra / Prémium / Exkluzív kondíció esetén szolgáltatáscsomag igénybe vétele, illetve fizetési számla megnyitása szükséges, amelyek díját a THM mutató nem tartalmazza.

A Bank MKB Kamatrögzítő Lakáshitel vonatkozásában 2020. március 18. és 2021. október 31. között a szerződés szerinti kedvezményes kamatkondíció eléréséhez vállalt rendszeres jóváírás teljesítésének elmaradása esetén a kamatkondíció szerződés szerinti módosítását nem hajtja végre. Ezen időszak alatt a rendszeres jóváírás nem teljesítése miatt a hitelfelvevő a kedvezményes kamatkondíciót nem veszíti el.

 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

 • Normál, Extra, Prémium és Exkluzív kondíciók esetén: 4,7%-8,04

A hitel felvételéhez a fedezetül szolgáló ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése szükséges, amelynek értékét a THM mutató nem tartalmazza.

Devizanem: Forint

Hitelösszeg

Az igényelhető hitelösszeg alsó határa

 • 2.000.000 Ft, Prémium és Exkluzív kondíciók esetén 5.000.000 Ft

felső határa - az ingatlanon lévő bejegyzett valamennyi teher figyelembe vételével:

 • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher és/vagy HUF hitelügylet esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
 • fennálló EUR-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
 • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a.

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre. Hitel kiváltása esetén a hitel összege nem haladhatja meg a kiváltandó hitel fennálló tőketartozása és a kiváltás során megfizetendő előtörlesztési díj együttes összegét.

Futamidő

A hitel futamideje 10, 20 vagy 30 év lehet.

Kamatváltoztatási mutató

A kamat mértékét az aktuális kondíciós lista tartalmazza, melyet az Egyéb általános tájékoztatók menüpont alatt talál. A Bank H4K10 kamatváltoztatási mutatót alkalmaz. Az alkalmazott kamatváltoztatási mutatót a Magyar Nemzeti Bank indokolt esetben módosíthatja, amelyet az MNB honlapján tud figyelemmel követni (Kamatváltoztatási mutató).

A kamat kiszámításához felhasznált referencia kamatok, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók, valamint ezek korábbi adatai, alkalmazási időszakai összefoglalva a Bank által értékesített hiteltermékek vonatkozásában:

Kamatváltoztatási mutatók:
Kamatváltoztatási mutatók értékei forinthiteleknél
Kamatváltoztatási mutatók értékei devizahiteleknél

Kamatfelár-változtatási mutatók:
Kamatfelár-változtatási mutatók értékei forinthiteleknél
Kamatfelár-változtatási mutatók értékei devizahiteleknél

Referencia kamatok

** 2017. március 6-tól visszavonásig tartó akció keretében Lakáshitelek esetén a Bankunk nem számít fel előtörlesztéshez kapcsolódói díjat, amennyiben a hitel előtörlesztésére szolgáló összeg az Ön munkáltatója által nyújtott lakáscélú vissza nem térítendő munkáltatói támogatásból (Cafeteria) származik és az előtörlesztett összeg maximum 1 millió HUF / naptári év. Az akció részleteiről a “Kondíciós lista magánszemélyek részére általános és speciális rendelkezések” kondíciós listában tájékozódhat.

efogadottnak, ha a hiteldokumentáció a bankfiókba teljes körűen benyújtásra került.

1 A Kondíciós lista magánszemélyek részére – általános és speciális rendelkezések feltételei szerint.

2 A hitelfedezeti biztosításban biztosított lehet olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alábbi feltételeknek megfelel: (1) életkora 18 és 65 év között van, (2) a Bankkal 50 millió Ft-ot meg nem haladó összegű, jelzáloghitel szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: hitelszerződés) áll, (3) hitelszerződésének futamideje legalább 5 év, de nem haladja meg a 30 évet, (4) nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban, továbbá (5) 250 ezer Ft-ot meghaladó havi törlesztőrészlet esetén az a személy, akinek a csatlakozását az általa kitöltött egészségügyi kérdőív alapján a biztosító nem utasította el.. A hitelfedezeti biztosítással kapcsolatos szerződési feltételeket az „CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az MKB Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú hitelszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek” illetve az „Általános Biztosítási Feltételek és Különös Biztosítási Feltételek Biztosítási Terméktájékoztató az MKB Bank Nyrt. által nyújtott jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz” dokumentumok tartalmazzák.

3 Extra, prémium, exkluzív kondíciók esetében jóváírás: az elszámolási számlatulajdonos Hitelfelvevőnek a Banknál vezetett bármely bankszámláján havi rendszerességgel jóváírt összeg, ide nem értve a bankszámlán történő kamatjóváírást; az ügyfél Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetést. 1

Deviza jóváírás, devizában elhelyezett megtakarítás, illetve értékpapír esetén a forint ellenérték kerül figyelembe vételre, a forint ellenérték kiszámításához alkalmazott árfolyam: Deviza jóváírás esetén: a jóváírás értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyam. Deviza megtakarítás esetén: a kérelem befogadásának értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyam.

kamatrogzito10ev_1203.png

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározásához kapcsolódó tájékoztatás

4 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt a szerződéskötés napjával azonos naptári napokra eső elszámolási napok alapul vételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A Bank a THM számításánál figyelembe vett törlesztőrészlet összegének meghatározása során 30 napos naptári hónapokkal számolt. A THM 5 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakásvásárlási célú hitelre került meghatározásra. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamat mértéke változó, a kamatperióduson belül (10 év) fix. A THM aktuális mértékét a Lakossági Hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza, mely elérhető bankfiókjainkban, illetve az MKB Bank honlapján.

A hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja és nem minősül ajánlattételnek.

A hiteligénylés benyújtásakor kérjük fordítson figyelmet arra, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13. §-a értelmében a szerződéskötést legalább 3 nappal megelőzően a Banknak az Ön rendelkezésére kell bocsátani a szerződéstervezetet. Szerződéskötésre tehát legkorábban a szerződéstervezet átadását követő 4. napon, amennyiben az nem munkanap, az azt követő munkanapon kerülhet sor. A határidők betartása jogszabályi rendelkezés alapján Önre és a Bankra nézve is kötelező. Figyelmébe ajánljuk a MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.