MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

MKB BABAVÁRÓ KÖLCSÖN

Már elképzelte, milyen lenne?

MKB Babaváró Kölcsön

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

MKB Babaváró Kölcsön

Érdeklődjön már VideóBANKon keresztül is az igénylési feltételekről, és foglaljon időpontot az Önhöz legközelebbi MKB fiókba!

A kölcsön a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Kormányrendelet alapján gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében szabadon felhasználható!

A kölcsönkérelem elbírálásáért, a kölcsön folyósításáért, illetve a kölcsön előtörlesztéséért és végtörlesztéséért díj nem kerül felszámításra.

MKB Babaváró Kölcsön

Kik vehetik igénybe?

Házaspárok, akik a kérelem benyújtásakor megfelelnek többek között az alábbi feltételeknek:3
- A házaspár mindkét tagja betöltötte a 21. életévét, és a feleség nem töltötte be a 41. életévét.

- A Bank hitel- és jövedelem vizsgálata szerint fizetőképesek.

- Magyarországi lakcímmel
rendelkeznek.
-
Magyar állampolgárok vagy a Kormányrendeletben meghatározott jogállású személyek.
- Igazolják, hogy legalább az egyik házastárs 3 éve a Kormányrendelet szerinti folyamatos biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik.
- Büntetlen előéletűek.
- Egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása a kölcsönkérelem benyújtása és elbírálása napján.
-
Egyik házasfél sem szerepel negatív adattal a KHR-ben4
- Egyik házasfél sem kötött még babaváró támogatás igénybevételére kölcsönszerződést.

Babaváró kölcsön nyújtásának általános folyamatleírása

  • 1. Ügyfelek tájékoztatása
  • 2. A kölcsönkérelem befogadása5
  • 3. Hitelbírálat6
  • 4. Szerződéskötés7
  • 5. Folyósítás

Reprezentatív példa 1: THM (kamattámogatással): 0,4%

Azzal a feltételezéssel élve, hogy az állami kamattámogatás a teljes futamidő alatt fennáll (a támogatott személyek gyermeke a kölcsön folyósításától számított 60. hónapban megszületik, a törlesztés ezt követően 3 évig szünetel, több gyermek pedig a futamidő alatt nem születik), a kölcsön összege 10 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 23 év (a 3 év szüneteltetés figyelembevételével), az ügyfél által fizetendő kezességvállalási díj mértéke évi 0,5%. Az ügyleti kamat típusa 5 éves kamatperiódusokban rögzített változó, amelyet kamattámogatás formájában az Állam nevében a Kincstár folyósít a Bank részére, így annak az ügyfél által fizetendő mértéke 0%. A kölcsön teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót (amely tartalmazza az ügyfél által megfizetendő kezességvállalási díj teljes összegét): 524 306 Ft, a havonta fizetendő törlesztőrészlet: 41 667 Ft, kezességvállalási díj induló havi összege: 4 167 Ft, ezek együttes induló havi összege: 45 834 Ft, a kölcsön teljes összege (törlesztőrészletek és a kezességvállalási díjak összege): 10 524 306 Ft.

 

Reprezentatív példa 2: THM (kamattámogatás nélkül): 6,4%

Azzal a feltételezéssel élve, hogy nem teljesül a gyermekvállalásra vonatkozó feltétel, ezért az állami kamattámogatás a 60. hónap lejártával megszűnik és az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni az 5 éves időszak lejártát követő 120. napon, és az 5 éves időszak lejártát követő naptól a babaváró támogatásról szóló jogszabályban meghatározott kamatot kell fizetni, a kölcsön összege 10 000 000 Ft, a kölcsön futamideje 20 év, az ügyfél által fizetendő kezességvállalási díj mértéke évi 0,5%. %. Az ügyleti kamat típusa 5 éves kamatperiódusokban rögzített változó, amelyet a kamattámogatás időszakában kamattámogatás formájában az Állam nevében a Kincstár folyósít a Bank részére, így annak az ügyfél által fizetendő mértéke a 60. hónapig 0%, az állami kamattámogatás megszűnésével a 61. hónaptól évi 7,65%. A kölcsön teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót (amely tartalmazza az ügyfél által megfizetett ügyleti kamat, a visszafizetett állami kamattámogatás és a kezességvállalási díj teljes összegét): 7 748 101 Ft, az induló havi törlesztőrészlet: 41 667 Ft, a kezességvállalási díj induló összege havi: 4 167 Ft, ezek együttes induló havi összege: 45 834 Ft. A havi törlesztőrészlet a 61. hónaptól: 70 175 Ft, a kezességvállalási díj havi összege: 3 299 Ft, ezek együttes havi összege: 73 474 Ft. A kölcsön teljes összege (törlesztőrészletek, a kezességvállalási díj és a visszafizetendő kamattámogatás összege): 17 748 101 Ft, ebből az egyösszegben visszafizetendő kamattámogatás: 2 040 096 Ft.

Felhívás 2021. január 1-jén MKB Babaváró Kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfeleink számára!

A Kormányrendelet 2021. január 1-től hatályos módosítása alapján a 2019. július 1-je és 2021. január 1-je közötti időszakban örökbefogadott, 2019. július 1-je előtt született gyermekekre tekintettel is igényelhető a törlesztés szüneteltetése és a gyermekvállalási támogatás, amennyiben erre vonatkozó kérelmüket 2021. március 1-jéig de legkésőbb a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti – 2021. február 8-tól kezdődő - veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig benyújtják a Bankhoz.

A kamattámogatás jellemzői:

- A támogatott személyek a kamattámogatás időszaka alatt havonta a tőketörlesztést és a kezességvállalási díjat fizetik, ebben az időszakban ügyleti kamatot a Bank nem számít fel.
- A kamattámogatás a futamidő végéig megilletheti a támogatott személyeket, ha a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül gyermeket8 vállalnak, vagy a kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül gyermeket fogadnak örökbe. (A kölcsönkérelem benyújtását megelőzően örökbefogadott gyermekre tekintettel is járhat kamattámogatás, amennyiben a gyermek 2019. július 1-je előtt született és örökbefogadására 2019. július 1-je és 2021. január 1-je közötti időszakban került sor.)

A kölcsön kamatozása, kamatperiódusa:

- Kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt: ÁKK9 130 %-a + 2 %, amelyet az Állam fizet meg
- Kamat mértéke a kamattámogatás megszűnése esetén: ÁKK9 130 %-a + 5 %.
- Kamatperiódusa: 5 év

Kezességvállalási díj:

A kezességgel biztosított fennálló tőketartozás összegének 0,5%-a, amelyet az adós a havi törlesztő részletben fizet meg és a Bank utalja tovább az Állam részére. 10

Szüneteltetés:

A támogatott személyek – a Kormányrendeletben meghatározott határidőben benyújtott kérelem alapján - a törlesztés 3 éves szüneteltetésére jogosultak:

- a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után,
- 2019. június 30-a után született vér szerinti, illetve a támogatott személyek által a kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven bel közösen örökbefogadott gyermek után. (A kölcsönkérelem benyújtását megelőzően örökbefogadott gyermekre tekintettel is kérhető szüneteltetés legkésőbb a kölcsönszerződés megkötését követő 60 napon belül, amennyiben a gyermek 2019. július 1-je előtt született és örökbefogadására 2019. július 1-je és 2021. január 1-je közötti időszakban került sor.)

A törlesztés szüneteltetését a második gyermek esetében is érvényesíthetik. Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodhat.

A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

A törlesztés szüneteltetésnek időtartama alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Gyermekvállalási támogatás:

A támogatott személyek – a Kormányrendeletben meghatározott határidőben benyújtott kérelem alapján – vissza nem térintendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak:

- a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után,
- 2019. június 30-a után született vér szerinti, illetve a támogatott személyek által a kölcsönkérelem benyújtását követően közösen örökbefogadott gyermek után. (A kölcsönkérelem benyújtását megelőzően örökbefogadott gyermekre tekintettel is kérhető gyermekvállalási támogatás legkésőbb a kölcsönszerződés megkötését követő 60 napon belül, amennyiben a gyermek 2019. július 1-je előtt született és örökbefogadására 2019. július 1-je és 2021. január 1-je közötti időszakban került sor.)

A gyermekvállalási támogatás ugyanazon gyermek után egy alkalommal vehető igénybe.

Gyermekekre tekintettel elérhető kedvezmények:

1. gyermek: A kamattámogatásra jogosító első - vér szerinti, illetve a támogatott személyek által közösen örökbefogadott - gyermekre tekintettel a kölcsön a futamidő végéig kamatmentessé válhat és a támogatott személyek kérhetik a kölcsön tőketörlesztésének 3 éves szüneteltetését.

2. gyermek: A második gyermekre tekintettel a támogatott személyek szintén kérhetik a törlesztés 3 éves szüneteltetését, továbbá a fennálló tartozás 30%-a erejéig igénybe vehetik a gyermekvállalási támogatást, amely a kölcsön törlesztésére kerül elszámolásra.

3. gyermek: A harmadik gyermekre tekintettel a támogatott személyek a teljes fennmaradó kölcsöntartozás erejéig igénybe vehetik a gyermekvállalási támogatást, mely a kölcsön törlesztésére kerül elszámolásra (és ezzel a szerződésszerűen teljesített babaváró kölcsönszerződés megszűnik).

A folyósítást követő 5 év elteltével támogatásra jogosító gyermek hiányában az 5 éves határidő lejáratát követő 120 napon belül az addig igénybevett kamattámogatást vissza kell fizetni, és a kölcsön átvált piaci kamatozásúvá. A továbbiakban a havi törlesztés tartalmazza a tőketörlesztésen túl a kamatot és a kezességvállalási díjat, összege pedig már meghaladhatja a Kormányrendeletben a kamattámogatás időszakára előírt maximum 50.000 forintos törlesztő részletet.

A kamattámogatás megszűnésének esetei:

- Nincs támogatásra jogosító gyermek, vagy
- Támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, vagy
- A babaváró támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli már a saját háztartásában, vagy
- A támogatott személyek házasságát felbontják vagy érvénytelenítik, mielőtt teljesül a gyermekvállalás

1 A havi törlesztés tartalmazza a tőketörlesztés, valamint a kezességvállalási díj egy hónapra eső összegét is.

2A max 240 hónapba nem számít bele az első gyermekre tekintettel igénybe vett törlesztés szüneteltetésének időtartama.

3Az igénybevétel részletes feltételeiről tájékozódhat a Kapcsolódó anyagok között, illetve bármely MKB bankfiókban vagy TeleBANKár ügyfélszolgálatunkon.

4KHR: Központi Hitelinformációs Rendszer

5A Bank az igénylést akkor tekinti befogadottnak, ha a hiteldokumentáció (a Kormányrendelet szerinti igénylési feltételek fennállását igazoló dokumentumok és nyilatkozatok is) a bankfiókban teljes körűen benyújtásra került. Az igénylés befogadásakor a hiteldokumentációnak minden esetben része kell hogy legyen az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított TB jogviszony igazolás (külföldi hatóság által kiállított igazolás esetén hiteles magyar nyelvű fordítással), hallgatói jogviszonyra hivatkozás esetén a felsőoktatási intézmény igazolása, illetve gyermekgondozási díjra hivatkozás esetén az ellátást megállapító szerv igazolása, külföldi tanulmányok esetén a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás és annak hiteles magyar nyelvű fordítása és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság magyar oklevéllel való egyenértékűségéről szóló állásfoglalása.

6A hitelbírálatot - amely a dokumentumok teljeskörű benyújtásától számítva 10 munkanapot vesz igénybe -, illetve annak részeként az igénybevételi feltételek ellenőrzését a Bank végzi.

7A kölcsönszerződés magánokirati formában kerül megkötésre.

8Gyermeknek számít a várandósság minimum 12. hetét betöltött magzat is.

9ÁKK érték: az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga.

10A kapcsolódó egyéb díjakról az MKB Babaváró Kölcsön kondíciós listában tájékozódhat.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat során a mindenkor hatályos jogszabályokra, ügyfélminősítésre és kockázatvállalásra vonatkozó előírásokat veszi figyelembe. A Bank a kölcsönkérelemre megteszi szerződéses ajánlatát, vagy a kérelmet elutasítja (hitelbírálat). A kölcsönkérelem elutasítása esetén a Bank részletesen, írásban nyújt tájékoztatást az elutasítás indokáról, a Kormányrendeletben meghatározott, nem teljesülő feltételekről, valamint a lehetséges jogorvoslati lehetőségekről. A kölcsönkérelem befogadása a Bank részéről nem jelent kötelezettséget a kölcsön folyósítására, csupán az érdemi bírálat lefolytatásának elvállalását jelenti.

Figyelmébe ajánljuk a MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ iránymutatásait, amelyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak.