MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Elszámolási információk

Az elszámolásban érintett ügyletek

Az elszámolásban nem érintett ügyletek

Követeléskezelőnek eladott követelések

Az elszámoláshoz és forintosításhoz kapcsolódó fontos időpontok

További információk, teendők az elszámolással kapcsolatban

Elszámolás és forintosítás

 

A lényegről egyszerűbben

Az elszámolásban érintett ügyletek

Devizaalapú és devizaalapúnak nem tekintett deviza-hitelek:

2004.05.01-től 2014.07.19-ig szerződött fogyasztói kölcsönszerződések esetén, ha

 • élő az ügylet, vagy
 • 2009.07.19-t követően szűnt meg a szerződés, vagy
 • 2009.07.19-ig megszűnt a szerződés, de
  - a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
  - az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti,
  -az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből (2014. évi XL. tv.) eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.

Forint-hitelek:

2004.05.01-től 2014.07.19-ig szerződött fogyasztói kölcsönök, ha

 • élő az ügylet, vagy
 • 2009.07.26-t követően szűnt meg a szerződés, vagy
 • 2009.07.26-ig megszűnt a szerződés, de
  - a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el,
  -az elszámolást az ügyfél kérelem benyújtásával kéri, és igazolja, hogy a bank által engedményezett követelést vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (követeléskezelő) érvényesíti
  -az ügyfél kérelem benyújtásával állítja és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a fogyasztónak az elszámolási törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította.

Az elszámolásban nem érintett ügyletek

 • állami kamattámogatású lakáscélú forint hitelek;
 • a 2004.05.01. előtt és 2014.07.26. után kötött fogyasztói kölcsönszerződések;
 • a hitelkártyához kapcsolódó kölcsönszerződések;
 • a folyószámlahitelek;
 • amelyekben a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. az ingatlant átvette;
 • amelyekben a kölcsönt felvevő magánszemély nem fogyasztóként, hanem önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége érdekében kötött kölcsönszerződést.

Követeléskezelőnek eladott követelések

A 2009. július 26-át követően megszűnt és követeléskezelőnek eladott követelések esetén a bank minden esetben elkészíti az elszámolást az engedményezés időpontjával és megküldi az ügyfélnek. A bank kötelezettsége tehát abban áll, hogy az elszámolást megküldi. Az ügyfél a követeléskezelőtől igényelheti, hogy az számoljon el vele. Ebben az esetben a végleges elszámolást a követeléskezelő készíti el, és az esetleges kifizetést is a követeléskezelő teljesíti az ügyfél részére.

A 2009. július 26-án vagy azt megelőzően megszűnt és követeléskezelőnek eladott fogyasztói kölcsönszerződések esetén a bank abban az esetben számol el, ha az ügyfél kéri és igazolja, hogy a bank engedményezett követelését egy elszámolásra nem köteles követeléskezelő érvényesíti.

Az elszámoláshoz és forintosításhoz kapcsolódó fontos időpontok

2015. január 1.

Az MKB Bank a forintosítási törvény (2014. évi LXXVII. tv.) 21. § (1) alapján 2015. január 1-től a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés esedékes törlesztő-részletének, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása során az alábbi rögzített árfolyamokat alkalmazza:

 • euró (EUR): 308,97
 • svájci frank (CHF): 256,47
 • japán jen (JPY): 2,163

A rögzített árfolyamok megállapítása során a bank a 2014. június 16-a és 2014. november 7-e közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamok átlaga, illetve a 2014. november 7-én az MNB által jegyzett devizaárfolyamok közül a fogyasztó számára kedvezőbbet vette figyelembe.

A rögzített árfolyamokat a bank a jelzálogkölcsönök forintosításáig, azaz a forintosítási törvény alapján bekövetkező szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztőrészlet első alkalommal történő teljesítéséig alkalmazza.

2015. március 17-től

Az MKB Bank február 1-jei értéknappal, 2015. március 31-ig számolja el a fogyasztói túlfizetéseket a deviza- és devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződéseknél, valamint hajtja végre a forintosítást a jelzálog-fedezetű deviza- és devizaalapú hiteleknél.

2015. április 15-től

Az elszámolásról valamint a forintosításról szóló tájékoztatókat a devizaalapú ügyletek esetén a bank 2015. április 15-e és 30-a között, postai úton küldi meg az érintett ügyfeleknek, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

Elszámolást kizárólag postai úton tértivevényes levélben küld meg a bank. A pénzügyi elszámolást kizárólag annak az adósnak küldi meg a bank, akinek az időközi értesítéseket is köteles megküldeni. Az elszámolás megküldését követően az elszámolás másolatát azonban a kezes, az adóstárs és a zálogkötelezett is kérheti.

Az MKB Bank minden, az elszámolással és forintosítással kapcsolatos, lényeges információt és segédletet külön menüpont alatt tesz közzé honlapján.

A deviza alapú jelzáloghiteleket érintő forintosítás elvégzése során a bank a forintosítási törvény 10. §-ában meghatározott árfolyamot (CHF: 256,47; EUR: 308,97; JPY: 2,163 forintos árfolyam) alkalmazza.

2015. március 1 - 2015. március 31.

A 2004. május 1-je után megkötött és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 200/B. §-a szerint rögzített árfolyamon végtörlesztett fogyasztói hiteleknél az ügyfelek csak külön bejelentéssel kezdeményezhetik az elszámolást. Az erre vonatkozó kérelem - az ügyfél-azonosítás elvégzése miatt - csak személyesen nyújtható be az MKB bármelyik bankfiókjában, kizárólag 2015. március 1-e és március 31-e között. Az elszámolás az elszámolási törvényben előírt 10 ezer forintos díj ellenében kérhető, amelyet a kérelem benyújtásával egy időben kell befizetni. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor az ügyfelek forintalapú fogyasztói kölcsönből végtörlesztettek: nekik nem kell megfizetniük az elszámolás díját, ha igazolják, hogy a felvett hitelt kifejezetten a végtörlesztésre vették igénybe. Ha a banknak elszámolási kötelezettsége áll fenn a fogyasztóval szemben, a 10 ezer forintos díjat visszatéríti.

2015. augusztus 1-től

Az elszámolásról szóló tájékoztatók megküldése a forint alapú és deviza hitellel rendelkező ügyfelek részére az elszámolási törvény által előírt, alábbi határidők szerint történik:

 • Forint alapú hitelek esetén: az ügyfelek 2015.08.01. és 2015.09.30. között kapnak értesítést, az elszámolást 2015.06.30-ai értéknappal kell elvégeznie a banknak.

2015. november 30-ig

Az elszámolásról szóló tájékoztatók megküldése a kedvezményes árfolyamon végtörlesztett (1996. évi CXII. tv. 200/B. §-ban foglaltak szerint) deviza alapú ügyletek esetén, amennyiben az ügyfél 2015. március 1. és 31. napja között személyesen nyújtotta be az elszámolási igénybejelentő nyomtatványt és a banknak elszámolási kötelezettsége áll fenn.

Kapcsolódó anyagok

További információk az elszámolásról és forintosításról

Elszámolással kapcsolatos közlemények

Nyomtatványok, kérelmek, igazolások

Gyakori kérdések