MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Számlacsomagok

Jogi nyilatkozat

Az MKB Bank Nyrt. jognyilatkozata

Az MKB Bank Nyrt. jognyilatkozata

Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni.

A www.mkb.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat.

Az Internet biztonsága - Felelősség

Az MKB Bank Nyrt. (a továbbiakban: MKB Nyrt.) weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az MKB Nyrt. nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

Az MKB Nyrt. web-oldalain elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az MKB Nyrt. nem vállal felelősséget, az általa nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit az MKB Nyrt. bankfiókjaiban, illetve az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett üzletszabályzatai és kondíciós listái tartalmazzák.

Elemzések

A www.mkb.hu-n található elemzésekben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, azok az elemzők saját véleményét tükrözik, mely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. Nem minősülnek az MKB Bank Nyrt. üzleti ajánlatának, illetve tanácsának. Az elemzésben szereplő információk hitelesnek tartott adatokon alapulnak, de azok valódiságáért, valamint az azok alapján készített előrejelzésekért illetve bármely, ezen információkra alapozott üzleti döntésért a MKB Bank Nyrt. felelősséget nem vállal.

Szerzői jog

Az MKB Nyrt. weboldalain elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag az MKB Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni, a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.