MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Hiteltörlesztési moratórium 2.

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényben, valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelően a 2021. január 1-től kezdődő hiteltörlesztési moratórium (moratórium 2) 2021. szeptember 30-ig tart.

Ki jogosult a Moratórium 2-re?

A 2020. március 18-án fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönök vonatkozásában a moratórium 2 igénybevételére:

  • jogosult minden Ügyfelünk, akinek a bank által üzletszerűen nyújtott szerződése alapján 2021. január 1-jén tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége van,
  • nem jogosult az állam, az önkormányzat, az MNB tv. 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozás (pénzügyi szektor), illetve a korábbiaktól eltérően a pénzügyi vállalkozások, befektetési alapok.

A moratórium 2-t a Bank:

  • automatikusan biztosítja azon Ügyfelek esetében, akik 2020. évi utolsó esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségük teljesítése tekintetében éltek a moratórium 1 lehetőségével,
  • bejelentés alapján biztosítja azon Ügyfelei részére, akik 2020. évi utolsó esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségük teljesítése tekintetében - a jogosultság ellenére- nem éltek a moratórium 1 lehetőségével. A bejelentés módjáról az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

A moratórium 2 időtartama alatt az arra jogosult Ügyfeleinknek 2021. szeptember 30-ig a tőketartozást, a kamatot és a hitelszerződéssel összefüggő díjakat nem kell megfizetniük.

A moratórium nem vonatkozik a harmadik személyek szolgáltatásának ellenértékeként fizetendő költségekre (pl. hitelfedezeti biztosítás, intézményi kezességvállalás díja, kötelező értékbecslés díja, stb), melyeket változatlanul fizetni kell. Kivételt képez a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet alapján folyósított kölcsönhöz kapcsolódóan fizetendő kezességvállalási díj, amelyet a moratórium 2 alatt sem kell megfizetni.

Fontos, hogy a hiteltörlesztési szándékra vonatkozó bejelentéstől, illetve annak visszavonásától függetlenül, a moratórium 2-re jogosult Ügyfeleink 2021. szeptember 30-ig mentesülnek a hiteltörlesztés késedelmének vagy mulasztásának valamennyi jogkövetkezménye alól.

A hiteltörlesztési moratórium igénybevételének státuszáról Ügyfeleink a számlakivonaton tájékozódhatnak, amelyen minden esetben a számlakivonat kiállításának napján már feldolgozott bejelentés szerinti állapotot tünteti fel a Bank.

Ezúton tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akik a korábbi jogszabályi előírások szerint a 2021. január 01-től igénybe vehető moratórium 2 kapcsán a jogosultságuk igazolása érdekében már nyilatkozatot tettek és jogosultságuk igazolására dokumentumokat adtak át, hogy ezen adatok kezelésének jogalapja a jogszabályváltozás okából megszűnik. Bankunk ezen dokumentumok megsemmisítéséről gondoskodik.

Ebben az esetben Önnek bejelentést kell tennie Bankunk felé.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy amennyiben nem áll rendelkezésre a hiteltörlesztéshez elegendő fedezet a törlesztési számláján, és az esedékes tartozás összege eléri vagy meghaladja az 5000 Ft-nak megfelelő összeget, úgy az esedékességet követő 15 nap elteltével, de legkorábban 2021. május 30-án Bankunk a bejelentésétől függetlenül, automatikusan beállítja Önnek a fizetési moratóriumot.

Fontos, hogy a moratórium 2 igénybevétele visszamenőlegesen nem kérhető, vagyis a bejelentésének feldolgozását megelőzően megfizetett tartozás összegére a hiteltörlesztési moratórium utólagosan nem érvényesíthető.

A fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó bejelentés módja lakossági és kisvállalati Ügyfeleknek:

Ha rendelkezik NetBANKár, NetBANKár Business vagy PCBankár hozzáféréssel

Kisvállalati Ügyfél esetén a cégjegyzésre jogosult (együttes aláírási jog esetén valamennyi cégjegyzésre jogosult), vagy a számla felett rendelkező személy tehet bejelentést

1. Lépjen be NetBANKár, NetBANKár Business vagy PCBankár fiókjába.
2. NetBANKár használata esetén kattintson az oldal fejlécének közepén található „Írjon nekünk” hivatkozásra. NetBANKárBusiness használata esetén navigáljon az „Új megbízás / Szabad formátumú levél” menüpontra. PCBankár használata esetén navigáljon a „Megbízás / Elkészített megbízások”, majd az „Új Megbízás / Szabad formátumú levél” menüpontra.

3. Az üzenet tárgya című mezőbe írja be: Hitelmoratóriummal kapcsolatos bejelentés
4. Másolja be az alábbi szövegezések közül a megfelelőt az „Üzenet szövege” mezőbe:

a)Amennyiben valamennyi hitelére vonatkozóan kíván bejelentést tenni „Igénybe kívánom venni a hiteltörlesztési moratóriumot, ezért jelen bejelentésem alapján kérem annak beállítását valamennyi hitelszerződésem vonatkozásában.”


b)Amennyiben csak egyes, az Ön által megjelölt hitelére / hiteleire vonatkozóan kíván bejelentést tenni, a kapcsos zárójel helyén a szerződés-azonosító vagy cjkv szám(ok) feltüntetésével 

(A szerződés-azonosító vagy cjkv számát megtalálja a Bank és az Ön(ök) által aláírt eredeti szerződésen vagy a hiteligénylés jóváhagyásáról szóló banki értesítő levélen.)

„Igénybe kívánom venni a hiteltörlesztési moratóriumot, ezért jelen bejelentésem alapján kérem annak beállítását (a szerződés-azonosító vagy cjkv szám) azonosítójú hitelszerződésem vonatkozásában.”

Ha nem rendelkezik NetBANKár hozzáféréssel

A bejelentések megkönnyítése érdekében, meglévő Ügyfelünkként könnyedén igényelhet NetBANKár hozzáférést online felületünkön vagy

Használja VideóBANK szolgáltatásunkat az otthona kényelméből.

Töltse ki lakossági Ügyfelünkként a lakossági  bejelentési sablont, kisvállalati Ügyfelünkként a vállalati bejelentési sablont, majd a kitöltött bejelentést nyomtassa ki és küldje el részünkre az MKB Bank Nyrt., 1821 Budapest címre.

Hívja a 06 (80) 333 660-as telefonszámot és nyilatkozzon TeleBANKár Ügyfélszolgálatunkon.

Ha nincs más lehetősége, keresse fel bármelyik nyitva tartó bankfiókunkat. Látogatása előtt kérjük, feltétlenül tájékozódjon a bankfiókjainkban bevezetett, az egészségügyi helyzettel összefüggő óvintézkedéseinkről.

Közép- és nagyvállalati Ügyfeleknek

A cégjegyzésre jogosult (együttes aláírási jog esetén valamennyi cégjegyzésre jogosult) személy teheti meg a bejelentést.

Vállalati referenseink a következő módon állnak rendelkezésükre:

1. Töltse ki a bejelentési sablont
2. A kitöltött dokumentumot nyomtassa ki és cégszerűen írja alá.
3.
Szkennelje be az aláírt dokumentumot és küldje el vállalati referense email címére.
4.
Az eredeti kitöltött és aláírt bejelentést postázza el vállalati referense postai címére.

Nincs teendője, amennyiben a 2020. évi utolsó esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében Ön élt a moratórium 1 lehetőségével, a moratórium 2 automatikusan beállításra került.

Amennyiben Ön fizeti a hitelét, de a jövőben igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot, ezen szándékáról kérjük, tegyen bejelentést Bankunk felé. Bejelentés hiányában Bankunk ugyanis minden esetben levonja a törlesztőrészletet, ha a törlesztési számláján van elegendő fedezet.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az esedékesség napján a törlesztési számláján nem áll rendelkezésre megfelelő fedezet, és az esedékes tartozása összege meghaladja az 5000 Ft-ot, úgy Bankunk az esedékességi napot követő 15 nap elteltével, de legkorábban 2021. május 30-án a bejelentésétől függetlenül ismételten beállítja Önnek a fizetési moratóriumot a szerződésére.

(Tájékoztatjuk arról, hogy Bankunk a törlesztés elmaradása miatt a moratórium 2 időtartama alatt késedelmi kamatot nem számít fel.)

Ha a későbbiekben ismét újraindítaná a törlesztést, akkor arra vonatkozóan – az eddigi gyakorlatnak megfelelően - bejelentést kell tennie az alábbi módon:

Lakossági bejelentés

Kisvállalati bejelentés

Közép- és nagyvállalati bejelentés

Amennyiben Ön korábban úgy nyilatkozott, hogy továbbra is az eredeti szerződési feltételek szerint kívánja megfizetni a tőketartozást, a kamatot és a hitelszerződéssel összefüggő díjakat, Bankunk ezt figyelembe veszi, és a törlesztés lehetőségét 2021. január 1-től változatlanul biztosítja.Amennyiben Ön fizetni szeretné hiteleit, és korábban nem jelezte fizetési szándékát, akkor bejelentést kell tennie az alábbi módon:

Lakossági bejelentés

 

Kisvállalati bejelentés

 

Közép- és nagyvállalati bejelentés

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön jelzi Bankunk felé a fizetési szándékát, de nem áll rendelkezésre elegendő fedezet a törlesztési számláján, és az esedékes tartozás összege meghaladja az 5000 Ft-ot, úgy az esedékességi napot követő 15 nap elteltével, de legkorábban 2021. május 30-án a fizetési moratórium a bejelentésétől függetlenül ismételten beállításra kerül a szerződésére/szerződéseire. Ezzel összefüggésben kérjük, hogy bejelentésével egyidejűleg biztosítsa a megfelelő fedezetet a számláján a bejelentéssel érintett összes törlesztőrészletre vonatkozóan. Amennyiben visszamenőlegesen az összes tőketartozást, kamatot és a hitelszerződéssel összefüggő díjakat rendezni kívánja, a teljes összeget szíveskedjen biztosítani hiteltörlesztési számláján a bejelentésével egyidejűleg.

Igen, a fizetési moratórium nem jár a kamatok elengedésével. A Bank a hitelszerződés alapján fennálló tőketartozás után a fizetési moratórium időtartama alatt is a szerződésben rögzített mértékű kamatot számítja fel. Amennyiben tehát Ön a fizetési moratórium ideje alatt mindvégig él a nemfizetés lehetőségével, úgy a fizetési moratórium kezdetekor fennálló tőketartozása alapján kerül sor az ügyleti kamat felszámítására, amelyre tekintettel a teljes futamidő alatt visszafizetendő ügyleti kamat összege magasabb lesz, mintha nem vette volna igénybe a moratóriumot.Fontos tudni, hogy a hiteltörlesztési moratórium 2 lejárata (2021. szeptember 30.) után sem növekedhet meg a törlesztőrészlet összege, ugyanakkor a meg nem fizetett kamatok növekményt eredményeznek a teljes visszafizetendő összegben és a hitel futamideje - akár a hiteltörlesztési moratórium időszakához képest jelentősen hosszabb időtartamban is - meghosszabbodhat. A fizetési moratórium időszakában felhalmozott ügyleti kamat összegéről, valamint a futamidő módosulásáról a moratórium lezárását követően megküldött levélben nyújtunk tájékoztatást.

A bank a hiteltörlesztési moratóriumot a folyószámlahitelek esetében is biztosítja. Ezekben az esetekben a bank a beérkező utalásokat vagy befizetéseket a tőketartozás csökkentése érdekében automatikusan elszámolja, így a feltöltött hitelkeret azonnal ismét rendelkezésre áll. A kihasznált keret után a szerződés alapján fizetendő kamatot és díjat csak a moratórium letelte után kell megfizetni. Amennyiben folyószámlahitele vonatkozásában nem kíván élni a moratóriummal, kérjük, erre vonatkozó szándékát bejelentéssel jelezze a Bank felé.

A moratórium 2 a hitelkártyákra is kiterjed, ezért Bankunk nem vár el befizetést az ügyfeleitől, ugyanakkor nincs szükség külön bejelentésre, ha szeretné továbbra is fizetni hitelkártya tartozását.

A beérkező tételeket – a korábban megszokott módon – befogadjuk és külön bejelentés nélkül a tartozások csökkentésére fordítjuk. Fontos tudni, hogy a moratórium időtartama alatt a felhasznált összeg az eddig megszokott módon kamatozik, de ezt most nem szükséges megfizetnie. Az adott hónap végén összesített teljes tartozás rendezésével továbbra is élvezheti a kamatmentes használatot. Tájékoztatjuk, hogy a kapcsolódó kedvezmények szabályozása sem változik.

Megfontolásra javasoljuk a következőket: amennyiben jelenlegi jövedelmi helyzete ezt lehetővé teszi, éljen a kamatmentes költés lehetőségével illetve a moratórium ellenére továbbra is rendezze tartozását, annak érdekében, hogy elkerülje a kamattartozása felhalmozódását.

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás

A Bank a 2011. évi CXXII. törvény (KHR.tv) 11. § (1) bekezdése alapján átadja a KHR részére azoknak a természetes személyeknek az adatait, akik a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüknek oly módon nem tesznek eleget, hogy

  • a lejárt és meg nem fizetett tartozásaik összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért,
  • a minimálbér összeget meghaladó késedelmük folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll.

Ezen adatok - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben, és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához az Ön hozzájárulása nélkül is. Ha késedelmes teljesítése okán adatai átadásra kerülnek a KHR részére, úgy annak tartalma egy esetleges kölcsönigénylés során a fentiek szerint látható lesz a választott pénzügyi intézmény részére, amely negatívan befolyásolhatja a kölcsönigénylés kimenetelét. A negatív mulasztásként szereplő tartozásokra vonatkozó adatok a kifizetés napjától számított 1 év után törlődnek véglegesen és nem visszaállítható módon a KHR-ből.

A késedelmes tartozás kezelése és a KHR felé történő adatátadás módosulása a moratórium 2 időszakában

A moratórium 2 az élő hitelszerződések esetében 2020. március 19-ig felhalmozott késedelmes tartozások vonatkozásában is érvényesül, ami azt jelenti, hogy Ügyfeleink 2021. szeptember 30-ig mentesülnek a fizetési késedelem következményei alól, és a moratórium 2 alatt a késedelmes napok száma sem változik. A hiteltörlesztési moratóriummal érintett hitelügyletek vonatkozásában a KHR felé mulasztással kapcsolatos adatszolgáltatás a moratórium 2 időszaka alatt nem történik. A moratórium 2 lejáratát követően a késedelmes napok számának nyilvántartása az eredeti szerződési feltételek szerint folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely 2020. március 19-én fennállt (azaz a moratórium 2 időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele).

Ügyfeleinknek a moratórium 2 ideje alatt is van lehetőségük a késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére. Ennek azért is van jelentősége, mert 2021. július 1-jén a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozás újból, egyösszegben esedékessé válik, nemteljesítés esetén a hitelszerződés pedig felmondható.

A lejárt tartozásra történő teljesítés nem jelenti azt, hogy Ön a moratórium 2-t nem kívánja igénybe venni. Amennyiben a 2020. március 19. előtt keletkezett lejárt tartozására befizetést eszközölne, kérjük, hogy a befizetés előtt egyeztessen banki ügyintézőjével.

A Bank ideiglenesen felfüggeszti az alábbi fedezet nélküli fogyasztási hitelek értékesítését:

- Lakossági folyószámlahitelek