A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Tovább információ

MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Fairquid Folyószámlahitel

MKB FairQuid Folyószámlahitel

Költési szabadság, egyszerű és gyors hiteligénylés, kedvező kamat.

Az MKB FairQuid lakossági folyószámlahitel az MKB Bank és FairQuid Kft. által, munkáltatókkal kötött megállapodásán alapuló folyószámlahitel konstrukció.

Érdeklődjön munkáltatójánál az MKB FairQuid Folyószámlahitel igénylésének lehetőségéről.

Miért ajánljuk az MKB Fairquid Folyószámlahitelt?

Az MKB FairQuid Folyószámlahitel forint folyószámlájához kapcsolódóan, egy személyre szabott hitelkeretként áll folyamatosan az Ön rendelkezésére. Bármikor, külön intézkedés nélkül - a hitelkerete összegéig - igénybe veheti:

 • készpénzfelvételre
 • vásárlásra, átutalásra
 • csoportos beszedési megbízás teljesítésére.

Élvezze annak előnyét, hogy hitelkerete összegéig

 • gondoskodhat állandó átutalásai - pl. közüzemi számlái - mindenkori biztos teljesítéséről, illetve elkerülheti közüzemi díjai esetleges meg nem fizetése miatti fáradságos ügyintézést,
 • nem várt kiadások esetén egyéb megtakarításaihoz nem kell hozzányúlnia.

Érvényes: 2016. november 11-től

Az MKB FairQuid Folyószámlahitelt az erre a célra létrehozott internetes felületen igényelheti. A szerződéskötésre munkahelyén, vagy az Ön által választott bankfiókban kerül sor.

Az MKB FairQuid Folyószámlahitel igénylésével járó költségek kedvezőek és könnyen átláthatóak, a Bank csak kamatot számít fel, más díjat nem.

Kamat 9,00%

THM1 14,6%

Reprezentatív példa:

A hitelkamat mértéke és típusa: Az MKB Bank Zrt-nél az MKB FairQuid Folyószámlahitel esetében az éves kamat 9,00%, amely a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra rögzített szinten marad. A hitel teljes összege: 300.000 Forint, amely esetben a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó: 7.731 Ft. A folyószámlahitel szerződés határozatlan időre szól. A teljes hiteldíj mutató (THM): 14,6%. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 307.731 Ft. A reprezentatív példában az ügyfél MKB bankszámlával rendelkezik, ennek díját a THM tartalmazza. A THM kiszámítása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, 3 hónapos futamidővel és a futamidő végén egyösszegben történő törlesztést és kamat- jutalék-, vagy díjfizetést feltételezve történt ezért, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM számításkor érvényes mértékkel figyelembe vett fizetendő összes díj, jutalék, költség: hitelkeret igénylési díj 0 Ft, a hitelkeret éves díja az első évben 0 Ft, bankszámlavezetés díja 835,- Ft/hó. A THM számításánál figyelembe vett további feltételezések: az ügyfél a hitelkeret teljes összegét igénybe veszi a hitelkeret rendelkezésre tartásának első napján, amely a tárgyhónap első naptári napja. A teljes hitelösszeg a hitelszerződés teljes időtartamára lehívásra kerül, a fizetési számlán a futamidő során nem történik jóváírás és a teljes tőke-, kamat-, jutalék-, vagy díjtartozás visszafizetésére egy összegben kerül sor 3 hónap múlva, a futamidő végén. Tekintettel a teljesen kihasznált hitelkeretre rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra.

1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM aktuális mértékét a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata tartalmazza.

Az MKB FairQuid Folyószámlahitelt abban az esetben igényelheti, ha a kérelem benyújtásakor:

 • munkáltatója és az MKB Bank Zrt. között az MKB FairQuid lakossági folyószámlahitel lebonyolítására vonatkozóan együttműködési megállapodás van érvényben
 • nincs folyamatban munkaviszonyának megszüntetése a munkáltatónál2
 • rendelkezik érvényes személyazonosító okmánnyal, valamint
 • állandó magyarországi lakcímmel (nem magyar állampolgárok esetében magyarországi tartózkodási hellyel) és
 • rendelkezik magyar adóazonosító jellel, valamint
 • rendelkezik az MKB Banknál vezetett bankszámlával (az MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla és az MKB Gondoskodó Plusz Bankszámla kivételével), vagy vállalja a bankszámlaszerződés megkötését
 • vállalja minimum 80.000 forint, vagy ennek megfelelő összegű deviza havi nettó jövedelem (forinttól eltérő pénznemű jövedelem figyelembevétele esetén a Magyar Nemzeti Bank által a havi adósságszolgálat számítását megelőző 2. munkanapon közzétett hivatalos devizaárfolyamon számított forint ellenérték) folyamatos átutalását az MKB-nál vezetett lakossági forint bankszámlára

továbbá, ha Ön

 • nem rendelkezik olyan élő hiteltartozással, amit 2015.01.01- ét követően igényelt és amelynek eredeti hitelösszege nem haladta meg a háromszázezer forintot;
 • nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív listájában vagy szerepel, de a tartozás hitelkérelem benyújtásától számított legalább 12 hónapja rendezett. (Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szükségesnek látja, élhet az ingyenes Ügyféltudakozvány kérésének lehetőségével);
 • a 18. életévet betöltötte;
 • hozzájárul az Ön KHR pozitív adatbázisában nyilvántartott adatai megismeréséhez más bank részéről.

2Nem áll felmondás alatt, nincs hatályos megállapodása a munkáltatóval a munkaviszonya közös megállapodással történő megszüntetéséről, nem kérte munkaviszonyának megszüntetését nyugdíjazására tekintettel.

Devizanem: A folyószámlahitel devizaneme forint.

Igényelhető hitelösszeg: A hitelkeret minimális összege 80 000 Ft, illetve maximum a havi MKB bankszámla átutalandó munkabérének összege, de legfeljebb 300 000 Ft lehet.

Futamidő: A folyószámla hitelszerződés határozatlan idejű.

A folyószámlahitel kötelező biztosítékai

Plusz szolgáltatás a hitelfedezeti életbiztosítás!

Ön és családja biztonsága érdekében, az MKB Folyószámlahitelekhez csoportos hitelfedezeti életbiztosítás kapcsolódik, melynek díját az MKB Bank állja és amelynek a kedvezményezettje is az MKB Bank. Önnek nem kell mást tennie, mint aláírni a csatlakozó nyilatkozatot.

A folyószámlahitel igénylése és elbírálása: Amennyiben munkáltatója együttműködési megállapodást köt Bankunkkal és a FairQuid Kft-vel, az online felületen keresztül gyorsan és egyszerűen kezdeményezheti a hiteligénylést. Személyesen pedig 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásának rendelkezésre bocsátásával az MKB bankfiókokban igényelheti a hitelkeretet.

Az igényléskor bemutatandó, illetve benyújtandó dokumentumok köre:

Amennyiben Ön az online felületen nyújtja be a hitelkérelmet, az igényléshez szükséges minden adatot Önnek kell feltöltenie. Szerződéskötéskor a személyes megjelenéssel járó azonosítást a Bank munkatársa az alábbi dokumentumok alapján fogja elvégezni:

 • személyazonosító okmány
 • lakcímet igazoló okmány
 • adókártya

Bankfiókban történő személyes hiteligényléskor, a fenti dokumentumokon túl a munkáltató által kiállított jövedelemigazolásra is szükség lesz.

Az online felületen hiánytalanul kitöltött adatok, illetve személyes hiteligénylés esetén a hiánytalanul kitöltött nyomtatványok, valamint az igényléshez kötelezően bemuttájéatandó dokumentumok hiánytalan benyújtását követően a Bank az adatokat ellenőrzi, és a hitelkérelmet befogadja. A befogadást követően legkésőbb 1 munkanapon belül elbírálja az igénylést. Hitelkérelmének (a rendelkezésre bocsátott adatok alapján történő) elbírálásáról néhány nap elteltével írásban is értesítjük. Az Önnek megküldött értesítő levél - amely tartalmazza a hitel adatait - és az aláírt hitelkérelemi nyomtatvány - melynek hátoldala tartalmazza a folyószámlahitel általános szerződési feltételeit - együtt képezik a hitelszerződést. Így Önnek nem kell még egyszer befáradni Bankunkhoz. Ha a hitelkérelemben meghatározott hitelösszeg nagysága, vagy az ügylet természete ezt indokolja, a Bank jogosult az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt meghosszabbítani. Ezen határidő hosszszabbításáról a Bank az Ügyfelet a hitelkérelem befogadását követően, haladéktalanul tájékoztatja.

Tájékoztatjuk, hogy a hitelkérelem befogadása a Bank részéről nem jelent kötelezettséget a hitelkeret biztosítására, csupán az érdemi bírálat lefolytatásának elvállalását. A hitelkérelem elutasítása esetén a Bankot indokolási kötelezettség nem terheli.

A folyószámlahitel rendelkezésre tartása, igénybe vétele

Folyószámlahitelét az Ön által választott, MKB Banknál vezetett forint alapú bankszámláján tartjuk az Ön rendelkezésére és onnan veheti igénybe.

Az igénybevett folyószámlahitel törlesztése

A folyószámlahitel visszafizetése automatikusan történik. Az Ön bankszámlájára érkező jóváírásokat azonnal a fennálló hiteltartozása törlesztésére számoljuk el. A törlesztés összegével hitelkerete azonnal feltöltődik, és ismételten az Ön rendelkezésére áll.

Az MKB FairQuid Ffolyószámlahitel folyósítási ideje alatt munkáltatója a hitelkeret igénylésekor fennálló munkabér összegét változatlan feltételek mellett az MKB bankszámlára utalja.

Munkaviszonyának megszűnése esetén (legyen az felmondás, közös megegyezés vagy nyugdíj), az Ön munkáltatója az Ön utolsó munkabérét is az MKB bankszámlára utalja, és ezen összegből kerül a hitel végtörlesztésre.

További segítség a döntéshez

Figyelmébe ajánljuk a pénzügyi szervezetek állami felügyeleti szervének iránymutatásait is, melyek a banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat tartalmaznak (elérhetőség: www.mnb.hu/fogyasztovedelem).

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jegybanktörvény alapján folyamatos felügyeletet gyakorol a pénzügyi ágazati törvények hatálya alá tartozó szervezetek és személyek felett, amelynek keretében fellép pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevő fogyasztók jogai érdekében.Az MNB-hez (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP Postafi-ók: 777., telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) a fogyasztó a Bank eljárásával kapcsolatos panasza számára kedvezőtlen kezelése esetén fordulhat a jegybanktörvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatti fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezése érdekében.

Az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) egy szakmailag független, alternatív vitarendezési fórum, amely a bírósági eljárásoknál gyorsabb és olcsóbb megoldást nyújt a fogyasztók és a velük szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató közötti anyagi, polgári eljárást igénylő jogvitákban. A PBT-hez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 06-80/203776, e-mail: pbt@mnb.hu) azt követően fordulhat peren kívüli jogorvoslatért a fogyasztó, ha panaszbejelentéssel közvetlenül megkísérelte a pénzügyi szolgáltatónál vitás ügye rendezését, azonban panasza a 30 napos válaszadási határidőt követően nem rendeződött számára kielégítően

Az Ügyféltájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül hivatalos ajánlattételnek. Jelen Ügyféltájékoztató kötelező, elválaszthatatlan melléklete a Lakossági hiteltermékek Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek táblázata. További kérdéseivel kérjük, hívja 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunkat, az MKB TeleBANKárt a 06 (80) 333-660-as telefonszámon

A szolgáltatáscsomagok igénybevételi feltételeit, illetve az aktuális kondíciókat a mindenkor hatályos kondíciós lista részletesen tartalmazza. A betéti szerződés részletes leírását az MKB-nak a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzata, valamint a kondíciós listák tartalmazzák. Ezek megismerhetők a www.mkb.hu honlapon, bármely MKB bankfiókban, illetve tájékoztatás kapható a 06 (80) 333-660 telefonszámon, a nap 24 órájában, a hét minden napján.