MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Hogyan fektessünk be a változó világban?

Az elmúlt időszak jelentős változásokat hozott a világban, és itt nemcsak a pandémia következményeként az életmódunkban beállt változásokra, a “home office-ra”, azaz az otthonról végzett munkára kell gondolni. Változik az emberek gondolkodásmódja, egyre inkább fontossá válik a társadalom számára a környezettel való harmonikus együttélés, a környezetvédelem, a zöld energiatermelés és -használat. A klímaváltozás korunk egyik legfontosabb problémája. A fenntarthatóság kérdésköre egyre inkább uralja mindennapjainkat, világszerte egyre többet hallani a társadalom felelősségvállalásának szükségességéről. A befektetések világában is egyre nagyobb szerephez jut az „ESG” (az angol Environmental, Social és Governance szavak rövidítése), mely egy – a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő – befektetési stratégia.

Ezekbe az alapokba világszerte jelentős pénzáramlás történik, és az előrejelzések szerint a következő évek befektetési pénzáramlása egyre inkább ebbe az irányba fog megvalósulni. A várakozásaink szerint a jövőben az ilyen típusú alapok elhagyhatatlan részét fogják képezni a befektetési portfólióknak.

MKB Új Világ Alapok

Az MKB Alapkezelő 2020-ban indította útjára az MKB Új Világ termékcsaládot, azzal a céllal, hogy az embereket és a társadalmat foglalkoztató fenntarthatósági kérdésekre a befektetések világában válaszokat adjon, és elérhetővé tegye a befektetők számára azon cégek értékpapírjait, amelyek elkötelezték magukat a fenntarthatósági követelményeknek való mielőbbi megfelelés mellett, vagy már ezen elvek mentén működnek. Emellett pedig ezek a cégek a jelenleg zajló modernizálás élharcosaként a jövő technológiáinak bevezetésén fáradoznak.

Ismerje meg az MKB Új Világ termékcsalád befektetési alapjait, melyek a fenntarthatóság, a jövő technológiája, valamint a környezetvédelem mellett elkötelezett cégek teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítanak!

bef5table.png

Forrás: https://mkbp.hu/nyilvanos-alapjaink/nyilvanos-befektetesi-alapjaink

(Az MKB Új Világ Alapok kevesebb, mint 1 éve elérhetőek, ezért rájuk vonatkozó éves hozamot még nem lehet kimutatni.)

Főbb kockázatok

Általános gazdasági kockázat
A nemzetközi pénz- és tőkepiacok egyre erősödő integráltsága miatt egy-egy ország, illetve régió értékpapírpiacaira más országok és régiók tőkepiaci folyamatai is hatást gyakorolnak, olyan mozgásokat indukálva, melyek az adott ország makrogazdasági adottságaiból kiindulva első látásra indokolatlannak tűnnek. Ezek a rövid- és közép távú ingadozások negatívan is befolyásolhatják az Alap eszközeinek árfolyamát.

Devizakockázat
Az Alap eszközeit különböző országok és ott működő vállalatok egymástól eltérő devizanemekben kibocsátott értékpapírjaiba is fektetheti. Ennek következtében az Alap eszközeinek az egyes devizákban kifejezett értéke forintra az adott deviza és a forint közötti árfolyam-ingadozásától függően változhat. Ezáltal a Befektetési jegyeket megvásárló Befektetőknek bizonyos esetekben az Alap portfólióját alkotó egyedi papírok és azok devizanemei forinttal szemben meghatározott árfolyama ingadozásának kockázatával kell szembenézniük.

Partnerkockázat
Amennyiben az Alapkezelő által az Alap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, az hátrányosan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét és a Befektetési jegyek árfolyamát.

Részvénypiaci kockázat
Egyes alapok befektetései között jelentős arányt képviselhetnek a részvények. A részvénybefektetéssel kiemelkedően magas nyereséget lehet elérni, azonban a legkörültekintőbb elemzésekkel sem lehet biztonsággal meghatározni a részvényárfolyamok jövőbeni alakulását. A részvények árfolyama makrogazdasági, vállalati vagy tőkepiaci kedvezőtlen események hatására jelentősen csökkenhet vagy teljesen el is veszítheti értékét. Az Alap befektetőit közvetetten veszteség érheti emiatt.

Politikai kockázat
A befektetési célországok általános politikai helyzete a jövőben jelentősen változhat, továbbá az egyes országok kormányai hozhatnak olyan intézkedéseket (pl. profitrepatriálás korlátozása, stb.), amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az adott országban korábban végrehajtott befektetéseket.

Nemzetközi tőkepiaci kockázat
Magyarország nyitott, világviszonylatban kis gazdaság. A belső makrogazdasági folyamatok mellett a külföldi tőkepiaci trendek is befolyásolják a magyar kötvény- és részvénypiac hozamait. A külföldi befektetők magyar kötvények, illetve részvények iránti kereslete a befektetők által elvárt hozamfelár mellett függ a külföldi tőkepiacok kamatszintjétől is. Ezáltal a külföldi kamatok is befolyásolják a befektetési jegyek árfolyamát. A nemzetközi részvénypiaci hangulat alapvetően meghatározza a hazai részvények árfolyamának alakulását is.

Származtatott termékekből eredő kockázat
Az Alap származtatott befektetési alap, melynek befektetései között származtatott eszközök is szerepelnek. A származtatott termékek speciális kockázatokat rejtenek magukban. Ezen termékek likviditása rövid időn belül erősen visszaeshet, valamint jelentős tőkeáttétellel működnek. Előfordulhat, hogy az Alap a nyereséget nem tudja realizálni, illetve likviditási veszteséget kénytelen elkönyvelni. A származtatott ügyleteknél további kockázatot rejt magában az elszámolóár változása. Rövid távon előfordulhat, hogy egy termék tőzsdei elszámolóára eltér a piaci viszonyok (az alaptermék ára és az állampapírok hozama) által indokolt szinttől. Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az ügyletnek nem része az elszámolóházi garancia, ezért ekkor az Alapnak a partner nemteljesítéséből eredő kockázatot is fel kell vállalnia.

Vállalati kockázat
A vállalati kötvények és részvények esetében a kibocsátók eredményességéről közzétett információk sokszor nem elég részletesek az értékpapírok megítéléséhez.

Befektetési kockázat
Az MKB-Pannónia Alapkezelő az Alap portfólióját a törvényi szabályozás betartásával és az Alap befektetési politikáját követve saját belátása szerint állítja össze. Annak ellenére, hogy az Alapkezelő minden befektetést részletes elemzést követően hajt végre, nincs garancia arra, hogy az Alap nem szenved el árfolyamveszteséget. A befektetésijegy-tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy valamennyi befektetés kockázattal jár, és az Alapkezelőnek nem áll módjában garantálni az alap teljesítményét vagy jövőbeni hozamát.

Adószabályok változásának kockázata
A Befektetési jegyekre vonatkozó adózási szabályok a Kezelési Szabályzat és Tájékoztató elkészítésének időpontjában kedvezőek a magánszemélyekre nézve. Ezek és a befektetési alapok adózására vonatkozó kedvező előírások a jövőben esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak. A befektetési alapra és befektetésre vonatkozó részletese adózási előírások az Alap Tájékoztatójának 5. pontjában találhatók.

Kiegészítő információk

Felhívjuk tisztelt befektetőink figyelmét, hogy az adóügyi elszámolásra, vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, mely a jövőben változhat! Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről az mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.

A tartós befektetési szerződésre (TBSZ) vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén, amennyiben a befektető az alapok bármelyikét MKB Tartós Befektetési Számlán tartja. Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről az mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.

Amennyiben a befektető nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) helyezi el az Új Világ Alapok befektetési jegyeit. Az adóügyi elszámolásra vagy az adóügyi következményre vonatkozó információ pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, és a jövőben változhat! Az MKB Trezor Számlákon és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán elérhető adóelőny feltételeiről az mkb.hu honlap nyújt részletes tájékoztatást.

Az Alapok sikerdíjszámításának részletes modelljét, módszertanát, illetve a küszöbhozam mértékét a Kezelési Szabályzat vonatkozó fejezete tartalmazza.

Jelen tájékoztatás a Kbftv 4.§ (1)bek. 55. pontja szerinti kereskedelmi kommunikációnak minősül. A tájékoztatás nem teljes körű, nem tartalmazza az összes szerződési feltételt, nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

Az alapokkal kapcsolatos befektetési döntés meghozatala előtt kérjük, mérlegelje a befektetés lehetséges kockázatait és költségeit! Csak a vonatkozó tájékoztatók, hirdetmény és szerződési feltételek ismeretében hozhat tudatos döntést arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével!

A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alapok Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat (KIID), valamint az MKB Bank Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató Alapokról szóló részeit, továbbá érdeklődjön az Alapok értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről! Az Alapok által az Alapkezelő részére fizetendő díjakról a kezelési szabályzatban olvashat.

Az Alappal kapcsolatos részletes tájékoztató dokumentációk (Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, Kiemelt Befektetői Információkat tartalmazó dokumentum) elérhetőek a forgalmazó MKB Bank Nyrt. bankfiókjaiban, az mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/befektetesi-alapok/mkb-nyiltvegu-befektetesi-alapok, az mkbpannonia.hu, valamint a kozzetetelek.mnb.hu weboldalakon.

Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű! Kérjük mérlegelje a befektetés lehetséges kockázatait és költségeit!

Az Alapok kezelője az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (alapkezelésre vonatkozó tev. eng sz.: H-EN-III-72/2014.), forgalmazója az MKB Bank Nyrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).

mkb-pannonia-alapkezelo-logo1.png

További témáink

bef2-kartya.png

Nehézségek között is kiemelkedő teljesítmény

Czifra Gáborral, az MKB-Pannónia Alapkezelő portfólió menedzserével beszélgettünk a tőkepiaci elvárásokról, a pandémia alatti nehéz döntésekről és arról, hogy mit vár a technológiai részvényektől.

bef4.png

Mibe fektessük deviza megtakarításainkat?

Olvassa el hasznos tippjeinket, melyeket különböző kockázatvállaláshoz ajánlunk.

bef7-card.png

"Rég nem tapasztalt pezsgés indult."

Vajon milyen hatásai voltak a koronavírus-válságnak a magánszemélyek befektetési és kereskedési szokásaira? Kovács László Viktorral, az MKB Treasury lakossági és privát banki kiszolgálásért felelős osztályvezetőjével beszélgettünk.