MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Számlacsomagok

Tájékoztatás ingatlant terhelő jelzálogjog átalakításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

2017. április 1-én lép hatályba a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet, amely előírja a kereskedelmi bankok számára, hogy jelzáloghiteleik jelentős részét stabil, hosszú lejáratú forrásból finanszírozzák. Az MKB Bank a jogszabályi megfelelés érdekében az egyes ügyletek biztosítékaként bejegyzett önálló zálogjogok jelzálogbanknak történő értékesítése és részletfizetéssel történő egyidejű visszavásárlása révén jelzálogbanki refinanszírozást vesz igénybe, amelynek tartós forrását a jelzálogbank által kibocsátott jelzáloglevelek jelentik.

Jogszabályváltozás lehetővé teszi, hogy a 2016. október 1-je előtt alapított ingatlant terhelő jelzálogjogokat a bankok önálló zálogjoggá alakítsák át. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra vonatkozó önálló zálogjog a kapcsolódó kölcsönszerződés nélkül is forgalomképes, azaz más pénzügyi intézményre, jelzálogbankra átruházhatóvá válik. Az MKB Bank érintett jelzáloghitelének zálogkötelezettjei a következő hetekben kapnak hivatalos értesítést a bejegyzett jelzálogjog átalakításáról.

Az átalakítás tehát kizárólag jogszabályi előírás alapján, banktechnikai okból történik meg a Bank egyoldalú, beleegyezéstől nem függő nyilatkozata alapján, és semmilyen hátrányos következménnyel vagy költséggel nem jár az érintett Ügyfelek számára, a folyamatban Ügyfeleinknek nincs tennivalója. A hitelszerződés feltételei, kondíciói nem változnak, mivel az átalakítás kizárólag a folyósított hitelhez kapcsolódó zálogfedezet jogi helyzetét érinti. Az MKB Bank kérelme alapján az átalakításos önálló zálogjog az átalakítással érintett jelzálogjog ranghelyén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre, és ezzel egyidejűleg az átalakítással érintett jelzálogjog törlésre kerül.

Szíves figyelmébe ajánljuk az MNB fogyasztóvédelmi honlapján közzétett tájékoztatót, amelyet a következő linken érhet el:

MNB Fogyasztóvédelmi honlap