MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

THM - EBKM - EHM

A THM a 83/2010., az EBKM és az EHM a 82/2010. Kormányrendeletek által előírt mutatószámok, melyeket minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. Céljuk a különböző pénzintézetek által kínált szolgáltatások feltételeinek összehasonlíthatóvá tétele.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában.

A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, díj- és kezelési költséget.

A teljes hiteldíj nem tartalmazza a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült esetleges költségeket, mint például a hitelbírálati díj, a rendelkezésre tartási jutalék, a hosszabbítási költség, a késedelmi kamat, a biztosítási-, garancia-, átutalási díjak, és az egyéb nem teljesítésből eredő fizetési kötelezettségek. Ezen költségek a hiteldíjon felül terhelik a hitelfelvevőt.

Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM)

A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai.

Az EBKM és az éves betéti kamatláb annyiban tér el egymástól, hogy míg a kamatlábak általában 360 napra vetítve kerülnek megállapításra (kivétel a devizák közül az GBP, melyet 365 napra), az EBKM a teljes naptári évre kerül meghatározásra, így a 365 napos bázison történő számítással az elhelyezett betét után fizetett kamatösszeg magasabb kamatlábat eredményez. Összegezve: egy betétlekötés esetén annál magasabb hozamra tehetünk szert, minél magasabb az EBKM.

Egységesített Értékpapír Hozam Mutató (EHM)

Azon értékpapírok esetén, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, a hátralévő futamidőre eső kamatot fejezi ki százalékos, a befektetők számára összehasonlítható formában. A mutató a hozamot évesítetten, 365 napos bázison fejezi ki.

A hozamösszeg csak a ténylegesen jóváírandó összeget tartalmazza, így ha a kifizetendő hozamot bármilyen jogcímen (pl. jutalék, díj) levonás terheli (kivéve a kamatadó-fizetési kötelezettséget), azt a hozamösszeg nem foglalja magában.