MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás
Lakossági

Fair Bank

Információk a Fair Bankról - a felelős lakossági hitelezés szabályai

A kamat kiszámításához felhasznált referencia kamatok, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók, valamint ezek korábbi adatai, alkalmazási időszakai:

Ajánlás a pénzügyi szervezetek ügyfeleikkel és partnereikkel szembeni magatartásáról

A pénzügyi intézményrendszerrel szembeni bizalom alapvető fontosságú a gazdaság működése és fejlődése szempontjából. Az egyes pénzügyi intézmények közvetítő szerepükből fakadóan kapcsolatban állnak a gazdasági élet szinte minden szereplőjével, lényeges befolyással lehetnek ügyfeleik és partnereik hosszú távú döntéseire és ezen keresztül a gazdaság fenntartható fejlődésére és tágabb környezetünkre.

A Magyar Bankszövetség fontosnak tartja az önszabályozást, ezért a legjobb piaci gyakorlatból kiindulva alkotta meg és fogadta el 2015. november 2-án , az ügyfelekkel és egyéb partnerekkel szembeni magatartások alapelveit lefektető Ajánlását

Az Ajánlás nem szabályozza közvetlenül a pénzügyi intézmények által alkalmazott kereskedelmi gyakorlatot, ezért nem minősül a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexnek.

Az etikus pénzügyi kultúra erősítése melletti elkötelezettséggel összhangban az Ajánlásban összefoglalt értékrend az ügyfelek és a partnerek érdekeit figyelembe vevő keretrendszerként kívánja szolgálni a pénzügyi intézmények növekedését és a gazdasági fejlődést lehetővé tevő pénzügyi szolgáltatások felelősségteljes nyújtását.

Az Ajánlásban lefektetett elvek tovább kívánják erősíteni az elégedett fogyasztókért folytatott piaci versenyt, a pénzügyi szolgáltatások minőségét és a teljes pénzügyi szféra jó hírnevének megőrzését. A pénzügyi szektor jó hírnevének és sikerességének biztosítása az összes piaci szereplő közös érdeke, a Bankszövetség tagjai, így az MKB Bank is, működésük során az Ajánlásban megfogalmazott elveknek megfelelően járnak el.

Az Ajánlásban foglalt normákat minden esetben az adott intézmény belső szabályzataival és utasításaival együtt kell figyelembe venni.

A pénzügyi szervezetek ügyfeleikkel és partnereikkel szembeni magatartásáról szóló Ajánlással összhangban alkalmazza az MKB Bank a saját Etikai Kódexét.

Az MKB Bank Etikai Kódex nevű alapdokumentumát 2012. május 7-én tette közzé. Az Etikai Kódex célja, hogy az MKB Bank dolgozóinak iránytű legyen mindennapos munkájuk során. Gondos betartásával az MKB Bank dolgozói hozzájárulnak a Bank reputációjának fenntartásához, vállalati céljaink megvalósításához, egyúttal elősegítik a korrekt, kölcsönösségen alapuló üzleti- és munkakapcsolatok kialakulását és működését - mindezt összhangban a Bank társadalmi felelősségvállalásával. A Bank kötelezettsége tehát messze meghaladja az előírások puszta betartását. Minden munkatárs maximális figyelmet fordít arra, hogy a saját területén a legmesszebbmenőkig és felelősen gondoskodjon az MKB vállalati kultúrájának megőrzéséről, amely egyaránt szolgálja a fenntartható vállalati fejlődést és a Bank társadalmi felelősségvállalását, ezáltal Ügyfeleink elégedettségét.

Az Ajánlás angol nyelven is olvasható.

A részletes terméktájékoztatók az internetes oldalunkon találhatók az egyes termékeknél.

Fedezetlen hitelek

Kiemelt fedezetű hitelek

Ingatlan fedezetű hitelek

Lakáscélú, piaci ingatlan fedezetű hitelek

Lakáscélú, állami támogatással/ kezességgel érintett ingatlan fedezetű hitelek

Ingatlanhitel (nem lakáscélú)

Szabad felhasználású ingatlan fedezetű hitelek

Szóbeli tájékoztatásért keresse fel bankfiókjainkat.

MNB iránymutatásai a hiteldöntéshez

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy az MNB fogyasztóvédelmi honlapján is megtalálják a lakossági hitelezéssel kapcsolatos segédleteket, termékleírásokat, összehasonlításokat, segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program).

Ennek megfelelően az alábbi témákban a megadott linkekre kattintva közvetlenül elérhető a MNB honlapjának vonatkozó oldala:

Az MKB Bank termékeinek összehasonlítása

A Bank termékpalettáján való könnyebb eligazodáshoz és a felelős hitelezési döntések meghozatalához kíván még több segítséget nyújtani ügyfeleinek az MKB Bank az alábbi termékösszehasonlító táblázatokkal:

Fedezetlen hitelek összehasonlító táblázatai

Hitelkártya, Folyószámlahitel, Személyi kölcsön

Kiemelt fedezetű hitelek összehasonlító táblázatai

Lombardhitel, Betétfedezetű hitel, Betétfedezetű folyószámlahitel, Nyugdíjpénztári kölcsön

Ingatlanfedezetű hitelek összehasonlító táblázatai

Lakáshitelek, Magánhitelek, Ingatlanhitel

Törlesztőrészletek összehasonlító táblák:

Kapcsolódó anyagok