MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Fogyatékkal élők részére

Az MKB Bank követendő gyakorlatnak tartja, hogy lehetőségeihez mérten mind a személyes ügyintézés során, mind a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó tájékoztatásnál fokozott figyelmet fordítson az érdekeiket csak korlátozottan képviselni képes fogyasztókra, így a fogyatékkal élőkre is. Ennek szerves részeként a szerződéskötést megelőzően speciális tájékoztatási módot alkalmazunk a fogyasztó fogyatékosságának - látássérült, hallássérült - a függvényében.

Bármilyen fogyatékosság észlelése esetén, és különösen akkor, ha erre a leendő ügyfél fel is hívja a figyelmet, a Banki ügyintéző köteles kiemelt gondossággal eljárni. Vak, vagy látássérült, gyengén látó személy esetén köteles teljes szövegben felolvasni minden dokumentumot, szerződés-tervezetet, tájékoztatót, aláírás-bejelentő lapot, stb. A felolvasás megtörténtének tényét, valamint az érintett személynek azt a nyilatkozatát, hogy megtörtént a felolvasás, azt megértette, magára nézve kötelezőnek elfogadja a felolvasottakat és erre tekintettel írja alá a szerződést, stb., írásban kell rögzíteni. Aláírja az ügyintéző, az érintett személy és két tanú, akik közül az egyik mindenképpen az a személy, aki kíséri a látássérültet. Hallássérült esetén nincs szükség a felolvasásra, viszont különös gonddal kell ügyelnie az ügyintézőnek arra, hogy minden tájékoztatást írásban megadott és ezt az illető személy aláírásával igazolja. Ha jeltolmácsot hoz magával, azzal természetesen kommunikálhat, ha jeltolmács "közvetítésével" tesz felkérdéseket, akkor az ügyintéző köteles válaszolni, de ha ezek a kérdések "érdemiek" abban a vonatkozásban, hogy szerződésre, kondícióra, stb. vonatkoznak, akkor az írásbeli anyagokra, azok átadására és az átadás megtörténtének elismerésére (aláírással) különösen ügyelnie kell az ügyintézőnek.