MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Aktualitások

Fogyasztóvédelmi figyelemfelhívás! - az Online adathalász "támadások" egyre gyakoribbak!

Az online vásárlások jelentősen növekvő száma magával hozta, hogy az adathalászok is egyre gyakrabban próbálják megszerezni az online vásárlók adatait, közöttük a bankkártyájuk adatait.

FOKOZOTTAN ÜGYELJEN A BIZTONÁGOS BANKKÁRTYA-HASZNÁLATRA!

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat!

Részletek

Részletek

Fair Bank

2015. február 1-től módosul a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény. A módosítás célja az etikus bankrendszer ("Fair Bank") megteremtése, amelynek érdekében Bankunk termékcsoportonként a hitelszerződések legjellemzőbb mintaszövegét a fogyasztók előzetes tájékozódása biztosítása céljából a honlapon közzétette. Annak érdekében, hogy Ön fel tudja mérni, hogy az igénybe venni tervezett hitel megfelel-e az igényeinek és pénzügyi teljesítő képességének és megalapozott döntést tudjon hozni a hitelszerződés megkötése érdekében a tájékoztatás során a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben és a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. számú NGM rendeletben részletezett szabályoknak megfelelően jár el.

Szintén a "Fair Bank"-kal szemben támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében, jelzáloghitel igénylése esetén Bankunk a szerződés tervezetét legalább 7 nappal a szerződéskötést megelőzően az Ön rendelkezésére bocsátja. Szerződéskötésre tehát legkorábban a szerződés tervezet átadását követő 7. napon, amennyiben az nem munkanap, az azt követő munkanapon kerülhet sor. A határidők betartása jogszabályi rendelkezés alapján Önre és a Bankra nézve is kötelező.

Jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozása

2015. január 1. napja után kötött szerződések esetében a Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. számú rendelete a pénzügyi szektor számára egységes szabályozást állapít meg az elfogadható jövedelmek típusára, az elfogadható jövedelmek igazolásának módjára, a jövedelemarányos törlesztőrészlet maximális arányaira, valamint az ingatlan fedezetű hitelek vonatkozásában, a hitelfedezeti arányok maximális mértékeire vonatkozóan.

A jövedelmi helyzetének igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • 3 havi az átutalási megbízás jogcíméből megállapítható munkabér jóváírást tartalmazó bankszámlakivonat;
 • Nem azonosítható jogcímű munkabér esetén a 3 havi bankszámlakivonat mellett 30 napnál nem régebbi Munkáltató jövedelemigazolás;
 • Bankszámlával nem rendelkező igénylő, illetve nem bankszámlára érkező munkabér esetén bankszámlakivonat helyett 12 hónapnál nem régebbi NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességet igazoló NAV igazolás;
 • Nyugdíjasok esetében az ellátás jóváírását tartalmazó 3 havi bankszámlakivonat és az ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG értesítő levél; nem bankszámlára történő utalás esetén bankszámlakivonat helyett 3 havi nyugdíjszelvény és az ellátásról szóló 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolás vagy éves NYUFIG értesítő levél;

A Bank minden esetben megvizsgálja az Ön, illetve háztartása jövedelmi helyzetét, hitelképességét illetve hitelezhetőségét, figyelembe véve az összes, bármely hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozást, és ennek alapján jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót állapít meg.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. számú rendelete értelmében az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthiteleknél a hitelösszeg felső határa - a fedezetül szolgáló ingatlanra bejegyzett valamennyi teher figyelembe vételével -:

 • kizárólag HUF-ban bejegyzett teher és/vagy HUF hitelügylet esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 80%-a;
 • fennálló EUR-ban bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 50%-a;
 • fennálló CHF-ben vagy egyéb a felsoroltaktól eltérő devizában bejegyzett teher esetén a biztosítéki ingatlan forgalmi értékének 35%-a.

Amennyiben az ingatlant többféle devizanemben nyújtott hitel terheli, a devizanemek alapján meghatározott limitek közül a legalacsonyabb kerül figyelembe vételre. A nyújtható hitel összegét befolyásolja a kötelezően alkalmazandó ügyfélminősítés eredménye is.

Árfolyamgát - MKB Otthonvédelmi Program

A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolására vonatkozó 2014. LXXVII. Törvény alapján gyűjtőszámla hitelre vonatkozó új hitelkeret szerződés a Törvény 2014. december 6-ai hatálybalépésének napját követően nem kezdeményezhető.

Az Otthonvédelmi Programot Bankunk azon lakóingatlan-fedezetű devizahitellel rendelkező ügyfeleinek kínálja, akik csak jelentős erőfeszítéssel képesek teljesíteni a nehéz gazdasági helyzetben megemelkedett törlesztőrészlet fizetési kötelezettségeiket. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényen alapuló program célja az egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása, ezáltal a törlesztés kiszámíthatóbbá tétele.

Az Otthonvédelmi Programban az Ön devizaalapú, lakóingatlan fedezetű hitelének törlesztési árfolyamát

 • svájci frank hitel esetén 180 HUF/CHF,
 • euró hitel esetén pedig 250 HUF/EUR

árfolyamon rögzítjük 60 hónapra.

Ebben az időszakban Ön - a bank által alkalmazott törlesztési árfolyam helyett - a rögzített árfolyamon teljesíti devizakölcsönéből eredő havi törlesztési kötelezettségét annak tényleges elszámolásakor. A bank által alkalmazott (tényleges) és a rögzített árfolyam közötti különbség kamatösszegét - a késedelmi kamat kivételével - a Bank és a Magyar Állam átvállalja Öntől, míg a tőkeösszeg erejéig az MKB Bank úgynevezett gyűjtőszámla-hitelt folyósít. Mindezek mellett, amennyiben a rögzített árfolyam alkalmazási időszakán belül a tényleges árfolyam a jogszabály által meghatározott legmagasabb árfolyamot - svájci frank hitel esetén 270 HUF/CHF, euró hitel esetén 340 HUF/EUR - meghaladja, a legmagasabb árfolyam feletti teljes törlesztési kötelezettséget a Magyar Állam szintén átvállalja Öntől. Vagyis szerződésszerű teljesítés esetén a rögzített árfolyam alkalmazási időszakában a gyűjtőszámla-hitelkeret terhére a rögzített és a legmagasabb árfolyam közötti törlesztési kötelezettség tőkerésze kerül elszámolásra.

2014. február 25. napjától a lakóingatlan fogalma bővül. Lakóingatlannak minősül a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan - ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki - hozzá tartozó földrészlettel, az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese, valamint minden olyan egyéb ingatlan, ami legalább 2011. január 1-jétől - hiteladós bejelentett lakóhelye.

Az MKB Otthonvédelmi Programról részletesebben itt olvashat:

Tájékoztatás a bankkártyákhoz kapcsolódó napi standard készpénzfelvételi limitek módosításáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2014. február 18-án hatályba lépett módosításának való megfelelés érdekében a Bank e naptól a fogyasztó számára kibocsátott valamennyi készpénzfelvételre alkalmas betéti bankkártya vonatkozásában biztosítja, hogy a napi standard készpénzfelvétel felső értékhatára (standard napi készpénzfelvételi limit) legalább 150.000 forintban legyen meghatározva.

A jogszabályi megfelelés érdekében a Bank 2014. február 18-i hatállyal módosította a MasterCard Unembossed HUF és EUR alapú, a MasterCard Unembossed PayPass HUF alapú, a MasterCard Unembossed Student HUF alapú és a MasterCard Unembossed Student PayPass HUF alapú nemzetközi bankkártyákra vonatkozó standard napi készpénzfelvételi limitet és azt a jogszabály által előírt 150.000 forintra állította be, mind a már kibocsátott, mind az újonnan igényelt bankkártyák tekintetében.

A módosítás nem érintette azon betéti bankkártyákat, amelyek vonatkozásában a fogyasztó korábban az MKB Banknál úgy rendelkezett, hogy a bankkártyájához tartozó napi készpénzfelvételi limit a standard limittől eltérő összegű legyen (annál magasabb, vagy alacsonyabb összegű).

Ezen bankkártyákhoz továbbra is a fogyasztó által legutoljára meghatározott, egyedi napi készpénzfelvételi limitek tartoznak.

A fenti módosítás nem érinti azon betéti bankkártyákat, amelyek vonatkozásában a napi standard készpénzfelvételi limit már korábban is magasabb volt a törvényben előírt 150.000 forintnál.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben a bankkártyájához a Bank által beállított standard napi készpénzfelvételi limitnél magasabb összeget kíván egy nap alatt készpénzben felvenni, úgy bármikor lehetősége van a bankkártyájához tartozó napi készpénzfelvételi limit megemelésére, illetve amennyiben - biztonsági vagy bármilyen más megfontolásból - a 150.000 forintos napi limitet túl magasnak találja, úgy a napi limit lecsökkentésére. Utóbbi esetben kérjük, legyen tekintettel a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi korlátra.

Amennyiben nem rendelkezik a bankkártyájához MobilBANKár szolgáltatással, úgy az egyedileg beállítható napi készpénzfelvételi limit maximuma a bank által meghatározott standard napi készpénzfelvételi limit duplája (összegben és darabszámban egyaránt), MobilBANKár szolgáltatás igénybevétele esetén pedig 25 darab készpénzfelvételi tranzakció lehet, összesen maximum 5 millió forint értékben.

A bankkártyákhoz kapcsolódó napi limiteket bármikor egyszerűen meg tudja változtatni egy azonosított telefonhívással a nap 24 órájában hívható MKB TeleBANKár ügyfélszolgálaton keresztül, a 06 (80) 333-660-as telefonszámon, vagy az interneten az MKB NetBANKár felületen, illetve fióki nyitvatartási időben bármelyik MKB bankfiókban.

Budapest, 2014. február 26.

Tisztelettel,

MKB Bank Zrt.

Otthonteremtési kamattámogatás

A Kormány által meghirdetett Otthonvédelmi program részét képező, állami kamattámogatás mellett nyújtott lakáshitel az MKB Banknál is elérhető.

Az MKB Otthonteremtési hitel 2012 az alábbi célokra vehető igénybe:

 • Használatba vételi engedéllyel rendelkező új lakás vételárának megfizetésére, ha lakás áfa és telekár nélkül meghatározott vételára nem haladja meg a 30 millió forintot
 • 2010. január 1-jét követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építésének finanszírozására, amennyiben a lakás Bank által elfogadott, áfa-t tartalmazó bekerülési költsége nem haladja meg a 30 millió forintot
 • Használt lakás vételárának megfizetésére, amennyiben a lakás vételára nem haladja meg a 20 millió Ft-ot,
 • Használt lakást érintő korszerűsítés költségeinek finanszírozására, amennyiben a korszerűsítés Bank által elfogadott, áfa-t tartalmazó költsége nem haladja meg a 15 millió Ft-ot
 • Használt lakást érintő bővítés költségeinek finanszírozására, amennyiben a bővítés Bank által elfogadott, áfa-t tartalmazó költsége nem haladja meg a 15 millió Ft-ot.

A hitel kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első öt évében támogatást nyújt.

Az MKB Otthonteremtési hitel 2012-ről bővebben itt olvashat:

Az MKB Banknál elérhető, állami kamattámogatás, vagy állami kezességvállalás mellett igénybe vehető hitellehetőségek összehasonlítását itt érheti el:

Teendők fizetési nehézségek esetén

Bankunk teljes körű mentőcsomagot dolgozott ki fizetési nehézséggel küzdő Ügyfeleinek, mely keretében standard lehetőségeket nyújt a törlesztőrészlet csökkentésére anyagi helyzetük rendezéséig. A csomag részeként Ügyfeleink

 • törlesztési kötelezettségüket jövedelmi, vagyoni helyzetükhöz igazíthatják;
 • dönthetnek havi törlesztőrészletük összegéről, az eredeti fizetési kötelezettség akár 50%-os mérséklésével;
 • lejárt tartozásukat tőkésíthetik;
 • kiküszöbölhetik az árfolyamkockázatot a törlesztőrészlet meghatározott időszakra történő fixálásával.

Amennyiben anyagi gondjai hiteltartozása időben történő törlesztését is veszélyeztetik, kérjük, mindenképpen keressen fel a bennünket, hogy fizetési nehézségeire közösen megoldást találhassunk!  Ez azért is fontos, hogy a bank a fizetési késedelem miatt ne mondja fel a szerződését, és sikertelen behajtás esetén ne kezdje el a teljes tartozás végrehajtását.

Amennyiben Bankunk már megküldte Önnek a hitelszerződés felmondása előtti utolsó fizetési felszólítást, kérjük figyelmesen olvassa a következő tájékoztatást:

MNB Felügyelet

Fizetési nehézségekre az MKB Bank számos megoldási lehetőséget kínál Ügyfeleinek, amelyek ismertetését az alábbi linken találja.

"4 órás" napközbeni átutalás

2012. második felétől az elektronikusan benyújtott átutalások a korábbi egy munkanap helyett legfeljebb négy órán belül eljutnak a címzetthez, ezzel Ügyfeleink jelentős előnyhöz jutnak.

A napközbeni átutalás a hazai pénzforgalom elmúlt 15 évének legjelentősebb fejlesztése, melynek köszönhetően elegendő a pénzt az esedékesség napján átutalni, így az ügyfelek (magánszemélyek, ill. vállalatok) egynapi folyószámla kamatot nyernek. A napközben kapott pénzt napon belül további fizetésekre is fel lehet használni, és sürgős esetekben át is lehet utalni.

Mi is pontosan a KHR vagy közismert néven BAR-lista?

A központi hitelinformációs rendszer (KHR) a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt. A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon. Összességében megállapítható, hogy a KHR valamennyi érintett szereplő - tehát mind a hitelintézet, mind pedig a hitelfelvevő - helyzetét javítja, valamint korrektebb és méltányosabb helyzetet teremt a hitelek piacán.

A KHR-rel kapcsolatos további hasznos információt az MNB Pénzügyi Felügyelete által készített tájékoztató anyagban talál.