MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

Az MKB Bank Nyrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei adatait kizárólag a Bank eredményes üzleti tevékenységének céljából kezelje, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében használja. A Bank csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek. A Bank az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Adatkezelése során a Bank - az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek maradéktalan teljesülése érdekében - eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által támasztott követelményeknek, annak szabályait maradéktalanul betartja.

Adatvédelmi irányelvek