MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

European Market Infrastructure Regulation

TÁJÉKOZTATÓ A TŐZSDÉN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKRŐL, A KÖZPONTI SZERZŐDŐ FELEKRŐL ÉS A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKRÓL (EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION: EMIR)

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, az Európai Parlament és a Tanács által hozott, 648/2012/EU sz. rendelet (továbbiakban: EMIR) valamennyi OTC derivatív szerződésben résztvevő, nem természetes személy szerződő fél számára jövőbeni feladatokat és kötelezettségeket határoz meg.

Az EMIR fő célja az Európai Unió OTC derivatív piacai működésének javítása, mely célt az OTC derivatív ügyletekre vonatkozó központi elszámolási kötelezettség bevezetésével, az átláthatóság növelése érdekében az OTC derivatív ügyletek kereskedési adattárházakba történő jelentésével kívánja elérni. Az EMIR előírásai a pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felekre is vonatkoznak (függetlenül azok típusától és méretétől).

Az EMIR az alábbi fő kötelezettségeket írja elő az OTC derivatív ügyleteket kötő szerződő felek számára:

 • Kötelező központi elszámolás: pénzügyi szerződő felek esetén az egyes tőzsdén kívüli származékos termék osztályokra (áru, hitel, deviza, részvény, kamatláb, egyéb) vonatkozóan központi szerződő félen keresztüli történő elszámolási kötelezettséget ír elő a rendelet (ez az eladó és a vevő közé álló, az elszámolást végző és a teljesítésért garanciát vállaló intézmény szolgáltatásainak igénybevételét jelenti).
  Nem pénzügyi szerződő felek esetében a központi elszámolási kötelezettség a rendeletben megadott küszöbérték felett alkalmazandó.
 • Jelentéstétel kereskedési adattár felé: valamennyi megkötött származékos ügyletet jelenteni kell majd egy adattárház felé.
 • Kockázat csökkentő intézkedések alkalmazása: nem központi szerződő feleken keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozóan az alábbi kockázatcsökkentési technikákat kell alkalmazni:
Kockázatcsökkentő eljárásAlanyi hatálya
1. Időben történő visszaigazolás (timely confirmation)Minden szerződő félre kiterjed.
2. Portfolió állomány egyeztetése (portfilió reconciliation)Minden szerződő félre kiterjed.
3. Portfoliótömörítés (portfolio compression)Minden szerződő félre kiterjed.
4. Vitarendezés (dispute resolution)Minden szerződő félre kiterjed.
5. Biztosítékok cseréje (exchange of collateral)Pénzügyi szerződő felekre és klíring küszöbérték feletti nem-pénzügyi szerződő felekre terjed ki.
6. Derivatív ügyletek napi értékelése (daily mark-to-market calculation)Pénzügyi szerződő felekre és klíring küszöbérték feletti nem-pénzügyi szerződő felekre terjed ki.

A központi elszámolási, valamint az adattárház felé történő jelentéstételi kötelezettség az elszámolást végző szervezet és az adattárház EMIR szerint történő engedélyezésétől, illetve tevékenységének megkezdésétől, azaz várhatóan 2014 első felében lesz hatályos.

A kockázatcsökkentő technikák közül a portfólió állomány egyeztetése, a portfolió tömörítés és a vitarendezési eljárás 2013 szeptember 15-től lép hatályba!

Az uniós rendelet közvetlenül hatályos minden tagállamban, azt a magyar hatóságok nem jogosultak értelmezni.

Az EMIR egységes gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében az Európai Bizottság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) folyamatos véleményt és iránymutatást tesz közzé.

Felhívjuk figyelmüket, hogy mind a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), mind pedig az ESMA rendszeresen tájékoztatókat, felhívásokat, a szabályozás megértését elősegítő háttéranyagokat tesz közzé a honlapján, amelyet érdemes figyelemmel kísérni.

www.esma.europa.eu és a www.pszaf.hu

FOGALMAK:

 • Pénzügyi szerződő fél (financial counterparty): befektetési vállalkozások, hitelintézetek, biztosítási vállalkozások, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, viszontbiztosítók, ÁÉKBV és alapkezelő társaságaik, foglalkoztatási nyugellátást szolgáltató intézmények, alternatív befektetési alapkezelők.
 • Klíring küszöbérték alatti nem-pénzügyi szerződő fél: (non-financial counterparty below threshold / NFC): az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások, amelyek nem minősülnek sem központi szerződő félnek, sem pénzügyi szerződő félnek. Például: Nyrt., Zrt., Kft., Bt.
 • Klíring küszöbérték feletti nem-pénzügyi szerződő fél: (non-financial counterparty above threshold / NFC+): az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások, amelyek nem minősülnek sem központi szerződő félnek, sem pénzügyi szerződő félnek. Például: Nyrt., Zrt., Kft., Bt.
  • Tőzsdén kívüli hitel derivatívák és származtatott részvényügyletek esetén legalább 1 milliárd euró össznévértéket elérő nem fedezeti céllal megnyitott derivatív ügylet; és/vagy
  • Tőzsdén kívüli származtatott deviza, kamatláb, árupiaci és egyéb derivatívák esetén legalább 3 milliárd össznévértéket elérő nem fedezeti céllal megnyitott derivatív ügylet.
 • Klíring küszöbérték (elszámolási értékhatár): Az EMIR rendeletben az alábbi két klíring küszöbérték került meghatározásra:
 • Kereskedési adattár (trade repository): olyan jogi személy, amely központilag összegyűjti és kezeli a származtatott ügyletek adatait.

Tisztelettel:

MKB Bank Nyrt.

Kapcsolódó anyagok: