MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Közzétételek az elszámolási kötelezettség teljesítéséről

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozóan az alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátumaKözzététel dátuma
2015. 05. 15.2015. 05. 15.
2015.10.13. *2015.10.13*

Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátumaKözzététel dátuma
2015.09.28. 2015.10.13.

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátumaKözzététel dátuma
2015.09.29. 2015.10.13.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátumaKözzététel dátuma
2015.11.30. 2015.12.01.

A Nemzeti Eszközkelőnek vételre felajánlott lakóingatlannal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre a közzétételben foglalt tájékoztatás nem vonatkozik, mivel ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződések esetében nem automatikusan történt az elszámolás, hanem a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. napja között kérhette a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére. Az elszámolást ez esetben 2015. november 30-áig köteles megküldeni a pénzügyi intézmény.

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton (Postacím: Budapest, H-1821), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (06-1/327-8700), illetve elektronikus úton (forintositas@mkb.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (http://forintositas.mkb.hu)

"Elszámolási és forintosítási információk" cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (forintositas@mkb.hu) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

Tisztelettel:

MKB Bank Zrt.

Kapcsolódó anyagok

* A 2015.05.15-i közzétételt követően néhány deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolása a fent megjelölt időpontig bezárólag történt meg, amelyről az érintettek külön értesítése megtörtént.