MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Közzététel tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről (2015. évi CXLV. törvény alapján)

Elszámolási tájékoztatás hitelkiváltással érintett ügyfelek részére: díjmentes előtörlesztési lehetőség 2015. november 30-ig

Az MKB Bank ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy amennyiben az Elszámolási törvény 5. § (9) bekezdése szerint olyan fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatosan is megtörtént a visszajáró túlfizetés bankszámlára történő utalással való elszámolása, amelyet az ügyfél az MKB Banknál lévő másik fogyasztói kölcsönnel váltott ki és a hitelkiváltás céljából kötött fogyasztói kölcsönszerződésből eredően még tartozása áll fent Bankunknál, a kiváltott hitel után járó fogyasztói túlfizetés összege - 2015. november 30-ig - előtörlesztési díj felszámítása nélkül fizethető be a fennálló kölcsönszerződés tartozásának csökkentésére. Minden ilyen ügyfélkérelem esetén a Bank soron kívül jár el.

Szerződés módosuló rendelkezéseinek újraküldése helytelen kezelési költség feltüntetése esetén

Az MKB Bank Zrt. a Magyar Nemzeti Bank N-FH-I-1505/2015. számú végzésében foglaltaknak eleget téve, az ott meghatározott deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekhez kapcsolódóan újraküldi az érintett fogyasztóknak a forintosítást követően végrehajtott szerződésmódosulásról korábban már megküldött tájékoztatókat. A tájékoztató újraküldésének oka a 2014. évi LXXVII. törvény (ún. Forintosítási törvény) szerint végrehajtott szerződésmódosulást követően egyes szerződéseknél tévesen megállapított kezelési költség mértékének helyesbítése.

Az érintett ügyfelek esetében, a részükre a Forintosítási törvényben meghatározott határidők, így a forintra átváltás és kamatszabályok alkalmazásának mellőzésére, a módosuló fogyasztói kölcsönszerződés felmondására és a szerződésmódosulást érintő panasz benyújtására nyitva álló határidők a névre szólóan újraküldésre kerülő tájékoztató kézbesítésétől számítódnak.

A kezelési költség megfelelő mértékének beállítását, és a helytelenül beállított kezelési költségből eredő korrekciót a Bank a rendszereiben is automatikusan végrehajtja.

A lezárt forinthitelek jelentős része után jóváírt az MKB Bank

Budapest, 2015. július 3. - Megkezdte a tartozás nélkül lezárt forintkölcsönök fogyasztói túlfizetéseinek elszámolását az MKB Bank, a deviza- és devizaalapú hitelekhez hasonlóan, a felügyelet által megvizsgált számítási módszertan alapján.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által ellenőrzött és rendben lévőnek talált számítási metódus alapján számolta el és írta jóvá az érintettek számláin az MKB Bank azokat a fogyasztói túlfizetéseket, amelyek a már elszámolt, tartozás nélkül lezárt fogyasztói forintkölcsönökhöz kapcsolódtak.

A devizahiteles elszámolásnál lényegesen kisebb ügyfélkört érintő, mindössze néhány ezer ügyletre vonatkozó korrekció június 30-ai fordulónappal történt, így az érintettek többsége július első napjaiban értesült a jóváírásról. Akinek már nincs élő számlakapcsolata az MKB Bankkal, az elszámolási tájékoztató kézhezvétele után kérheti az elszámolt fogyasztói kölcsönszerződésből eredő fogyasztói követelés átutalását vagy a bankfiókban készpénzben történő kifizetést. Az elszámolásról szóló tájékoztatók - a jogszabályoknak megfelelően - augusztus 1-e és szeptember 30-a között, postai úton érkeznek majd.

A következő etapban a még le nem járt forinthitelek zömének elszámolására is sor kerül. Az elszámolással kapcsolatos valamennyi információ elérhető az MKB Bank folyamatosan frissülő honlapján, az "Elszámolási és forintosítási információk" alatt.

További információ: sajto@mkb.hu

Fontos figyelemfelhívás árfolyamgátas ügyfeleknek

Tisztelt Ügyfelünk!

A 2014. évi LXXVII. számú. ún. forintosítási törvény alapján a forintra átváltott azon fogyasztói kölcsönszerződéseknél, amelyekhez - a 2015.02.01-i átváltási fordulónapon még fel nem mondott - gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés kapcsolódik, - az eredeti árfolyamrögzítési időszak lejáratáig - az ügyfél havi törlesztési kötelezettsége nem haladhatja meg a 2015. januárban fizetett hiteltörlesztés mértékét. A jogszabály ezen főszabály alól kivételként fogalmazza meg, ha a törlesztőrészlet-növekedés a forintosítási törvénynek megfelelő kamatváltozásból, valamint életbiztosítással vagy lakás-előtakarékossági szerződésssel kombinált fogyasztói kölcsönszerződés esetén magából a szerződésből következik, azaz ezekben a kivételes esetekben lehetséges, hogy az ügyfél havi fizetési kötelezettsége meghaladja a 2015. januárban fizetett hiteltörlesztés mértékét.

A forintosítási törvény értelmében a korábban megkötött gyűjtőszámlákon, annak kamatozását meghaladóan további tartozás nem gyűjthető, ezért e törvény által biztosított kedvezőbb havi törlesztőrészlet és a forintosítást követően ténylegesen fizetendő havi törlesztő részlet közötti különbözet gyűjtésére a Bank "Fixált törlesztő részletek elszámolási számlát" nyitott.

Ha Ön árfolyamgátas ügyfelünk, a félreértéseket elkerülendő arra kérjük, hogy tanulmányozza át az ügyféltájékoztatót (Az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsön-szerződésekről).

Javasoljuk, hogy bármilyen további kérdése esetén forduljon bizalommal munkatársainkhoz a 06 (80) 333-660-as telefonszámon.

Fontos figyelemfelhívás árfolyamgátas ügyfeleknek

Tisztelt Ügyfelünk!

Fogyasztóvédelmi vizsgálat keretében ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azokat a tudomására jutott információkat, amelyek szerint az elszámolás és forintosítás kapcsán érintett devizaalapú jelzáloghiteles árfolyamgátas (gyűjtőszámla-hiteles) ügyfelek havi törlesztő részlete - az általuk kézhez kapott elszámolási értesítő szerint - emelkedni fog egyes piaci szereplőknél.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az MKB Bank maradéktalanul eleget tesz a jogszabályi rendelkezésnek . Ennek alapján egyetlen esetben sem emelkedett az árfolyamgátas fogyasztói kölcsönszerződések törlesztőrészlete az elszámolást követően.

Erről az Önnek személyre szólóan megküldött elszámolási értesítőben talál információkat. Az ehhez csatolt szerződésmódosulási tájékoztató 4. oldalán pedig részletesen elmagyarázzuk törlesztőrészlete kimutatását és tényleges alakulását. Szeretnénk ugyanakkor felhívni a figyelmét arra, hogy az elszámolási értesítőben a teljes mértékű törlesztőrészlet, nem pedig az árfolyamgát törvény szerinti árfolyamon kalkulált összeget jelenik meg. Ha ugyanis ez utóbbit tüntetnénk fel, akkor a két érték között nem lenne különbség, hiszen az elszámolás utáni törlesztőrészlet nem lehet magasabb a jogszabály1 értelmében a tárgyév január hónapjában esedékesnél.

Ha Ön árfolyamgátas ügyfelünk, a félreértéseket elkerülendő arra kérjük, hogy a 2015. januári törlesztőrészletettel megegyező összeget szíveskedjék megfizetni abban az esetben is, ha a kimutatás szerint éppenséggel nőne az elszámolást és forintosítást követő törlesztő részlete a januári értékhez képest.

Javasoljuk, hogy bármilyen további kérdése esetén forduljon bizalommal munkatársainkhoz a 06 (80) 333-660-as telefonszámon.

Ismét milliárdokat írt jóvá ügyfeleinek az MKB Bank

Elszámolt a még le nem járt deviza- és devizaalapú hitelek zömének fogyasztói túlfizetéseivel az MKB Bank, a felügyelet által hitelesített módszertan szerint.

A tartozás nélkül lezárt deviza és devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos fogyasztói túlfizetéseit egy héttel ezelőtt már rendezte az MKB Bank, az élő hitelek elszámolására pedig most kerül sor. A kalkuláció a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által ellenőrzött és rendben lévőnek talált modell alapján történt.

A mostani, mintegy huszonötezer ügyletet érintő, milliárdos nagyságrendű elszámolás a jogszabályokban meghatározott sorrendben zajlott. A bank először - amennyiben voltak - az ügyletekhez kapcsolódó, már lejárt tartozásokat futtatta ki, majd az árfolyamgáthoz tartozó gyűjtőszámlákat, végül pedig a tőke előtörlesztéseként számolta el a túlfizetéseket. Akinek így teljesen kifutott a hitele, de maradt túlfizetése, annak a bank a számlájára utalta a fennmaradó összeget.

A fair modell alapján zajló elszámolást a jelzálog-fedezetű hitelek forintosítása követte, s ennek eredményeképpen mától az érintett ügyfelek már az etikus bankolás elvei szerint számolt forintkamatok alapján fizethetik újraszámolt törlesztőrészleteiket.

A részletes elszámolást - a jogszabályoknak megfelelően - a posta kézbesíti az ügyfeleknek április 15-e és 30-a között. Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos valamennyi információ elérhető az MKB Bank folyamatosan frissülő honlapján.

Fair az MKB Bank elszámolási modellje

Budapest, 2015. március 18. - Ellenőrizte és rendben lévőnek találta az MKB Bank fogyasztói túlfizetéseket kalkuláló modelljét a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Emellett az MKB Bank közokiratban vállalt kötelezettséget a forintalapú, valamint a devizában fennálló hitel- és kölcsönszerződések elszámolására.

Annak érdekében, hogy a fogyasztói hitel- és kölcsönszerződések elszámolása az MNB rendeletében foglaltak szerint történjen, a felügyeleti hatáskörében eljáró jegybank ellenőrzi néhány bank ezzel kapcsolatos eljárásait.

A vizsgálat az MKB Bank esetében már lezajlott, és azzal a megállapítással zárult, hogy a pénzintézet fogyasztói túlfizetések kiszámítását végző modellje teljesíti az előírásokat. Így az MKB Bank nem pusztán a fogyasztói hitelszerződések kamatának átlátható és ezáltal követhető alakítása révén felel meg a 2014. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak, hanem az elszámolás pontos és gyors kivitelezését lehetővé tévő, a felügyelet által hitelesített eljárással tágabb értelemben is eleget tesz a fair banki elveknek.

Szintén az etikus bankoláshoz kapcsolódóan vállalt a forintalapú, illetőleg a devizában nyilvántartott és abban is törlesztett fogyasztói hitel- és kölcsönszerződéseinek elszámolására közokiratba foglalt kötelezettséget az MKB Bank. Eszerint ügyfelei érdekében túlfizetésként számol el a 2010. november 26-át követő egyoldalú szerződésmódosítás miatt felszámított kamat-, költség-, illetve díjemelés alapján megfizetett összeggel, a 2014. évi XL. törvény rendelkezései szerint. Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos valamennyi információ elérhető az MKB Bank folyamatosan frissülő honlapján.

Több ezer ügyfelének ír ma jóvá túlfizetést az MKB Bank

Ma este írja jóvá a tartozás nélkül lezárt deviza és devizaalapú kölcsönszerződések fogyasztói túlfizetéseit az MKB Bank.

Március 13-án több ezer ügyfelének fogyasztói túlfizetéseit írja jóvá az MKB Bank. Olyan ügyfelekről van szó, akiknek deviza és devizaalapú kölcsönszerződéseit már lezárták, azok fennálló tartozás nélkül szűntek meg.

Amennyiben az ügylet főadósának számláját még az MKB Bank vezeti, a jóváírás azon történik meg. Ha már nincs számlája a banknál az ügyfélnek, a jogszabályoknak megfelelően, a postai tájékoztatás kézhezvételét követően lesz lehetősége jelezni, milyen módon kívánja felvenni a pénzt.

Közlemény: kedvezményes végtörlesztés

A 2004. május 1. napja után megkötött és az 1996. évi CXII. tv. 200/B. §-a szerint rögzített árfolyamon végtörlesztett fogyasztói hiteleknél az ügyfelek csak külön bejelentéssel kezdeményezhetik az elszámolást. Az erre vonatkozó kérelem - az ügyfél-azonosítás elvégzése miatt - csak személyesen nyújtható be az MKB bármelyik bankfiókjában és kizárólag 2015. március 1-e és március 31-e között. Az elszámolás a törvényben előírt 10 ezer forintos díj ellenében kérhető, amelyet a kérelem benyújtásával egy időben kell befizetni. Ez alól kivételt képeznek azok az ügyfelek, akik forintalapú fogyasztói kölcsönből végtörlesztettek: nekik nem kell megfizetniük az elszámolás díját, ha igazolják, hogy a felvett hitelt kifejezetten a végtörlesztésre vették igénybe.

Közlemény: postai tájékoztatás az elszámolásról és a forintosításról

Az MKB Bank február 1-jei értéknappal, 2015. március 17-e és 31-e között számolja el a fogyasztói túlfizetéseket a deviza- és devizaalapú kölcsönszerződéseknél, valamint hajtja végre a forintosítást a jelzálog-fedezetű deviza- és devizaalapú hiteleknél. Az erről szóló tájékoztatókat először a devizaalapú ügyletek esetén küldjük meg postai úton az érintett ügyfeleknek, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, 2015. április 15-e és 30-a között. Az MKB Bank minden, az elszámolással és forintosítással kapcsolatos, lényeges információt és segédletet külön menüpont alatt tesz közzé honlapján (Közlemények).

Közlemény

Az MKB Bank ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 2014. évi LXXVII. törvény* 21. § (1) alapján 2015. január 1-től a deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés esedékes törlesztő-részletének, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása során az alábbi rögzített árfolyamokat alkalmazza:

  • euró (EUR): 308,97
  • svájci frank (CHF): 256,47
  • japán jen (JPY): 2,163

A rögzített árfolyamok megállapítása során a bank a 2014. június 16-a és 2014. november 7-e közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamok átlaga, illetve a 2014. november 7-én az MNB által jegyzett devizaárfolyamok közül a fogyasztó számára kedvezőbbet vette figyelembe.

A rögzített árfolyamokat a bank a jelzálogkölcsönök forintosításáig, azaz a 2014. évi LXXVII. törvény* alapján bekövetkező szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztőrészlet első alkalommal történő teljesítéséig alkalmazza.

A rögzített árfolyamokat a bank valamennyi pénzügyi teljesítés esetén alkalmazza, így az ügyfél által kezdeményezett elő- vagy végtörlesztés, a Fundamenta megtakarításból vagy életbiztosításból a hitel törlesztésére befolyt összegek elszámolása, illetve a késedelmes tételek törlesztésének elszámolása során is.

A fogyasztóknak nyújtott deviza és devizaalapú jelzálogkölcsönök szerződései esetén a devizahiteles elszámolást követő forintosítás szintén a fenti, rögzített árfolyamon történik. Erről a bank a fogyasztókat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és időben tájékoztatja.

Amennyiben a deviza és devizaalapú jelzálogkölcsönök forintra váltását követően - a jogszabályi feltételeknek megfelelő fogyasztó kezdeményezése alapján - a bank devizára váltja vissza a szerződés szerinti tartozást, úgy a fent rögzített árfolyam és a szerződés alapján irányadó árfolyam alkalmazásából eredő különbözetet elszámolja a szerződésmódosulást követő első törlesztő-részlet javára/terhére. A forintosítást követően, a devizára való visszaváltást a bank a jogszabályokban meghatározott időn belül végrehajtja, így a devizában maradó ügyfeleket semmilyen hátrány nem éri.

Kérjük, hogy a rögzített árfolyam alkalmazásával kapcsolatos kérdéseivel hívja a 06 (80) 333-660-os telefonszámot!

Közlemény

Tisztelt ügyfelünk!

Az MKB Bank - korábbi közleményével összhangban - tudomásul veszi a Fővárosi Ítélőtábla által hozott, 2014. október 22-én kézhez kapott jogerős ítéletben foglaltakat. Ezeknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az MKB Bank az elsők közt módosítja az érintett fogyasztóknak nyújtott hitelügyletek kamat- és hiteldíj-kondícióit, és erről postai úton értesíti az érintetteket.

A módosításra 2014. december 22-től kerül sor. Az ettől a naptól alkalmazott, úgynevezett tisztességes kamat mértéke:

  • az eredeti fogyasztói kölcsönszerződésben vagy a hitelkondíciókat érintő kétoldalú szerződésmódosítás megkötésének napján érvényes kondíciós listában meghatározott és
  • a jelenleg érvényes kamat és kezelési költség közül az alacsonyabb;
  • a fogyasztói kölcsönszerződésben referenciakamathoz kötött kamat alkalmazása esetén a referenciakamat a hitelszerződésben rögzített CHF LIBOR vagy EURIBOR, a felár mértéke a szerződés megkötése óta változatlan.

A bírósági ítélet jogerőre emelkedése (2014. október 22.) és a tényleges kamatváltoztatás (2014. december 22.) bekövetkezése közötti időszak alatt a hitelkondíciók eltéréséből adódó különbözetet a bank a jövő évi elszámolás során rendezni fogja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az MNB több rendeletben szabályozza az elszámolás módszertanát, a pénzügyi teljesítés határidejét, a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó előírásokat, valamint a fogyasztók által megtehető nyilatkozatok módját és mintáját.**

A tisztességes kamat 2014. december 22-ével történő beállítása a fogyasztókkal kötött hitelszerződéseknél az első lépcsőfok az elszámolási- és forintosítási folyamatban. A bank a jogszabályban foglaltak szerint, határidőben fogja végrehajtani a devizahiteles elszámolást, a forintosítást, illetve az új, fair hitelkondíciók alkalmazását. Minderről a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és időben, személyre szólóan fogja értesíteni ügyfeleit, továbbá teljes körűen elérhetővé teszi honlapján az elszámolással kapcsolatos összes információt. Arra kérjük Önt, ezeket is kísérje figyelemmel!

Kérjük továbbá, hogy a kondícióváltozással kapcsolatosan a Telebankár 06 (80) 333-660-as számán érdeklődjön.

Közlemény

A 2014. november 8-án aláírt megállapodás értelmében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MKB Bank rendelkezésére bocsátotta azt a devizamennyiséget, amely a fogyasztói deviza- és devizaalapú jelzáloghitelek forintra konvertálásából adódó fedezési igény kielégítéséhez szükséges. Ezzel az MKB Bank felkészült a fogyasztói devizahitelek forintosítására, hogy azt gyorsan és rendezett módon valósítsa meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a devizahitelek forintosításáról szóló törvényjavaslat november 14-én kerül a Parlament elé, maga a folyamat pedig várhatóan 2015 első felében zajlik majd le. A minisztérium közleménye szerint a forintosítás piaci alapon történik, éspedig a november 7-ei hivatalos MNB-árfolyam és a június 16-ai Kúria-döntés óta eltelt időszak átlagárfolyama közül az alacsonyabbon. Ez a frankhitelek esetében 256,5, az euróhiteleknél 309,0 forintos árfolyamot jelent.

A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával és a devizahitelek forintosításával kapcsolatos információkról és az ügyfelek teendőiről honlapunkon folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.

Tisztelettel:

MKB Bank Zrt.

Közlemény

Amint az a november 4-én megjelent, mellékelt sajtóközleményből kiderül: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) november második felében tájékoztatja a közvéleményt a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával kapcsolatos különböző részletszabályokról, köztük a fogyasztói teendőkről és határidőkről.

A 2014. évi XL. törvény felhatalmazása alapján az MNB közzétette az elszámolás alapmódszertanát tartalmazó rendeletet: ez kizárólag problémamentes, azaz olyan szerződésekre vonatkozik, amelyek esetében a fogyasztó egyszer sem esett késedelembe, illetve nem részesült semmilyen kedvezményben. Az MNB november folyamán további három rendeletben fogja szabályozni többek között a kedvezményekkel és késedelmekkel érintett szerződésekre vonatkozó elszámolási módszertant, az elszámolási fordulónapokat, a pénzügyi teljesítés határidejét, a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó előírásokat, valamint a fogyasztók által esetlegesen megteendő nyilatkozatok mintáját.

A fogyasztóknak semmilyen teendőjük nincs az újabb MNB rendeletek megjelenéséig. Erre tekintettel az MKB Banknak ügyfelei elszámolással kapcsolatos kéréseit, észrevételeit és adatbejelentéseit a hivatkozott rendeletek megjelenését követően, az azokban foglaltak szerinti tartalommal és formában áll módjában érdemben kezelni.

Tisztelettel:

MKB Bank Zrt.

 

1 A 2014. évi LXXVII. számú ún. forintosítási törvény szerint az árfolyamgátas fogyasztóknál "a 2015. február hónapban esedékes törlesztő részlettől kezdve az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztő részletig, a törlesztő részlet - az e törvény alapján számítható kamatváltozásból eredő törlesztőrészlet-növekedés, valamint az életbiztosítási vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált fogyasztói kölcsönszerződés esetén a szerződésből eredő törlesztőrészlet-növekedés kivételével - nem haladhatja meg a 2015. januárjában esedékes törlesztő részletet."

*2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

** A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL törvény alapján.

Kapcsolódó anyagok

Közlemények