MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Technikai és humán erőforrások

A biztonságnak életünkben, pénzügyeink intézésében kiemelt szerepe van. Az MKB Bank ezt szem előtt tartva, mindent megtesz, hogy olyan környezetet alakítson ki, ahol kényelem és a minőségi szolgáltatások minél egyszerűbb igénybe vétele mellett az ügyfelek és alkalmazottak biztonságban vannak. Bankunk nemcsak az Önök pénzét vigyázza és gyarapítja, hanem az ügyfelek és az alkalmazottak biztonságát is védi.

Az MKB Bank minden bankfiókját, és irodaépületét kivétel nélkül a legmagasabb szintű bankbiztonsági berendezések felszerelésével védi. Komoly gondot fordítunk a meglévő berendezések karbantartására és maximális üzembiztonságának megőrzésére. A Bankbiztonsági munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a legújabb fejlesztésű eszközök megjelenését, és alkalmazásukkal megőrzik a felszerelt rendszerek korszerűségét.

A behatolás- és támadásjelző rendszerek biztosítják az épületek teljes körű elektronikus védelmét éjjel és nappal egyaránt.

A fiókok mechanikai védelme minden esetben megfelel a MABISZ "Teljes körű mechanikai védelem" kategória előírásainak, vagy túlteljesíti azt.

A banképületek pénzügyi- és egyéb banki munkaterületeit országos, központilag felügyelt behatolásvédelmi és beléptető rendszer védi az illetéktelenek bejutásától.

Az MKB Bank fiókjaiban a legszigorúbb előírásoknak is megfelelő 24 órás videokamerás megfigyelő rendszer üzemel. Kamerák felügyelik az ügyféltereket, az ügyfélkiszolgáló munkahelyet, a teljes pénzforgalmi, valamint minden stratégiailag fontosnak ítélt területet.

A folyamatos, és minden kamerára kiterjedő képrögzítés biztosítja, hogy jól értékelhető felvételeket biztosíthassunk a hatóságoknak, ha bűncselekmény, vagy annak kísérlete fordul elő banki területen.

A videokamerás megfigyelő rendszereink képanyagait már számos esetben használta fel sikeresen a Rendőrség egy-egy bizonyítási eljárás kapcsán.

Előfordult, hogy a felvételek segítettek a Bank és Ügyfelei közti vitás kérdés eldöntésében (pl. a be- vagy kifizetett pénzösszeg mennyisége).

A videokamerás megfigyelő rendszereink képanyagait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásával kezeljük.

A felszerelt tűzjelző rendszerek a nap 24 órájában biztosítják, hogy a legkisebb tűz keletkezése se lehessen észrevétlen. Ügyfeleink legfontosabb banki iratait tűzbiztos lemezszekrények védik.

Az összes felsorolt rendszerre kiterjedő központi távfelügyeleti rendszereknek köszönhetően, a hét minden napján képesek munkatársaink késlekedés nélkül az érintett banképületbe a szükséges segítséget odairányítani (Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, stb.).

Természetesen tudjuk, hogy a legjobb technika alkalmazása sem lehet elég hatékony emberi felügyelet nélkül, ezért minden épületünkben fegyveres vagyonőrök felügyelik folyamatosan az objektumban, és az ügyfélterekben történteket.

Ne feledjék, a vagyonőrök akkor is jelen vannak, és beavatkozásra készen figyelik a videokamerás megfigyelő rendszer segítségével a bankfiók teljes területét, ha nem láthatók!

Kérjük, forduljanak bizalommal a vagyonőrökhöz, ha az ügyféltérben elhagyott értéktárgyat találnak. A vagyonőr, az értéktárgyat - jegyzőkönyv felvételét követően - Önöktől átveszi, majd a rögzített képek alapján, a jogos tulajdonost megállapítjuk és visszajuttatjuk az értéktárgyat részére.

Az eddig felsoroltak kivétel nélkül direkt védelmi eszközök, alkalmazásuk (ha nem is azonos mértékben) széles körben elterjedt a bankok világában.

Az MKB Bank azonban a fiókok megtervezésekor külön figyelmet fordít rá, hogy a belső terek kialakítása önmagában is szolgálja az ügyfelek, és a dolgozók biztonságát.

Ügyféltereink többnyire jól áttekinthetők minden munkahelyről, ami megnehezíti a banki műveletek észrevétlen, rossz szándékú megfigyelését, és elősegíti, hogy alkalmazottaink, és vagyonőreink időben felfigyelhessenek az ilyen irányú tevékenyégre, és eljárjanak ellene.

Minden ügyintézői munkahely előtt a várakozási távolságot kijelölő tábla, vagy a padozatra elhelyezett azonos célt szolgáló csík található. Fontos, hogy a várakozók e mögött a vonal mögött álljanak, mivel csak így lehet biztosítani a zavartalan ügyintézést. Ezáltal a végzett művelet során nem juthatnak hozzá illetéktelenek az Önök adataihoz.

Kérjük, hogy Ön is a jelölt vonal mögött várakozzon, vagy ha éppen Önt zavarja valaki a vonal átlépésével, akkor azt jelezze a banki ügyintézőnek, vagy a vagyonőrnek, akik megteszik a szükséges intézkedéseket.

Önök minden bankfiókunkban találnak zárt pénztáras kifizetőhelyeket, melyeknek ügyféltér felöli kialakítása (magas, félig bezáró térelválasztó elemek) biztosítja a tranzakciók fokozott intimitását.

Ha az Önök által igényelt pénzügyi művelet teljes intimitást követel, akkor az ügyfélterektől teljesen szeparált (önálló, zárt helyiség) diszkrét kifizetőket is igénybe lehet venni. Ezekbe a helyiségekbe senki nem nyithat Önre benntartózkodása alatt, mivel csak a pénztáros tudja beengedni oda a bejutni szándékozókat. A későbbiekben a helyiség használatának fontosságára külön is kitérünk.

Sajnos kénytelenek vagyunk alkalmazni olyan védelmi eszközöket is, melyek kényelmetlenséget okozhatnak Ügyfeleinknek is. Ilyenek például az időkésleltetéses eszközök.

Az MKB Bank fiókjaiban a pénzeszközöket időkésleltetéses nyitású pénztároló berendezésekben tároljuk. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb összegű készpénz kifizetését kéri az ügyintézőtől, annál hosszabb várakozási időre kell felkészülni. Az összegtől függően ez az idő akár 5-10 perc is lehet. Kérjük Önöket, hogy erre gondoljanak a bankban eltöltendő idő tervezésekor, és ne vegyék zokon az ebből eredő várakozást.

Az ilyen típusú eszközök, a pénzintézetek ellen elkövetett rablások, illetve rablási kísérletek megelőzése érdekében kerültek beszerelésre. A hazánkban, illetve külföldön elkövetett bankrablások elemzése azt mutatja, hogy jellemzően 1-2 percnél hosszabb ideig nem hajlandók a pénz átadására várni az elkövetők, mivel a hosszabb várakozás nagymértékben növeli a lebukás veszélyét.

A bankfiókok pénzeszközeinek éjszakai és munkaidőn kívüli tárolására a legmagasabb szintű biztonsági elvárásoknak is megfelelő minősített trezorokat, páncélszekrényeket alkalmazzuk, melyek mindegyike még a pénzforgalmi időben is csak hosszú késleltetéssel nyitható, azon túl pedig még a pénztárosok sem férhetnek hozzá a tartalmukhoz.

Az Önök számára talán kevésbé ismert, de rendkívül fontos, és talán a leghatásosabb védelmi eszköze egy pénzintézetnek, a saját dolgozók rendszeres és ismétlődő bankbiztonsági oktatása.

Ezeken az oktatásokon, tréningeken a kollégákat felkészítjük a rendkívüli események eredményes kezelésére, ügyfeleink maximális kiszolgálására bankbiztonsági szempontból is. Módszereket kapnak a minél pontosabb személyazonosításra, a hamis igazolványok, cég- és magánokiratok, pénzeszközök, átutalási megbízások felismerésére, ismertetjük és elemezzük a megelőző időszakban előfordult, pénzintézetek ellen elkövetett bűncselekményeket (csalás, rablás, hamisítás, stb.).

Egy korszerű bank alapvető infrastruktúráját jelenti informatikai rendszere. Az MKB informatikai rendszere folyamatos fejlesztés alatt áll annak érdekében, hogy szolgáltatásaival a leginkább meg tudjon felelni ügyfelei elvárásainak. E rendszer funkcionalitása mellett nagy figyelmet és jelentős erőforrásokat fordítunk arra, hogy ezen informatikai rendszer által tárolt adatok bizalmassága, sértetlensége, hitelessége mindig kifogástalan legyen és a rendszer adatai valamint funkcionalitása az egyes szolgáltatások által támasztott követelményeknek megfelelően minden esetben rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében informatikai rendszereink és befogadó környezetük kialakításakor nagy teljesítményű, korszerű, nagy megbízhatóságú informatikai és biztonsági rendszerelemekből építkezünk, melyeket szigorú fejlesztési és üzemeltetési rend mellett alkalmazunk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük és elemezzük az informatikai rendszereket fenyegető veszélyeket annak érdekében, hogy minden esetben kockázatarányos intézkedésekkel biztosítani tudjuk informatikai rendszerünk magas szintű adatvédelmét és adatbiztonságát.