A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Tovább információ

MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Tájékoztató az MKB Bank Zrt. saját tulajdonú vagy bérelt objektumaiban alkalmazott vagyonőrzési feladatokról és videókamerás képrögzítésről

Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a saját tulajdonában lévő, vagy bérelt objektumaiban a 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) írtaknak megfelelően alkalmaz vagyonőrzést, valamint videókamerás képrögzítést. A Bank az e tevékenységek körében keletkezett adatokat a Tv. és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek (a továbbiakban: Avtv.) megfelelően tárolja és kezeli.

A jelen tájékoztató melléklete a Tv. kivonatos szövegét tartalmazza, így a Bank a törvény jelzett paragrafusaira hivatkozva tesz eleget az ügyfelek és a Bank alkalmazottai tájékoztatásának. Az alábbi tájékoztató azokat a szabályokat rögzíti, amelyek a működésével összefüggő - a Bank és ügyfelei, a Bank és alkalmazottai, valamint a Bank és a banki objektumokba belépő egyéb személyek közötti - élethelyzetekre alkalmazhatók.

1. Személy- és vagyonvédelmi tevékenység

A Bank - a vele szerződésben álló - külső vállalkozás által foglalkoztatott vagyonőröket vesz igénybe, akiknek jogait és kötelességeit a Tv. 25-29. §-ai tartalmazzák. A 26. § (1) bekezdés a) pontjában írt jogosultságok tekintetében a Bank a vagyonőrzési feladatokat ellátó személytől elvárja, hogy tevékenységét a Tv. előírásai keretén belül a Bank biztonságpolitikájának, valamint az őrutasításban írtaknak megfelelően végezze. A vagyonőrzési feladatokat ellátó személy intézkedéseivel szemben, illetve az általa okozott jogsérelem esetén az MKB Bank Bankbiztonsági szakterületéhez lehet panasszal fordulni (28. § (2) bekezdés e) pontja).

2. Képrögzítésre és a képi információk kezelésére vonatkozó szabályok

A Bank objektumaiban folyamatos videókamerás megfigyelést és képrögzítést végez, amelynek célja a pénzügyi és befektetési szolgáltatások zavartalanságának biztosításán túl az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az ügyfelek és a Bank vagyonának védelme. (31. § (1) és (4) bekezdés)

A Bank képrögzítést folytat azokon a helyeken, ahová az alkalmazottakon kívül az ügyfelek belépnek, tartózkodnak (24 órás zóna, ügyféltér, pénzkifizető helyek, pénzkiadó automaták, közlekedő folyosók, stb.), valamint a kizárólag alkalmazottak által használt, de értékőrzés szempontjából kiemelt területeken (pl. értéktár), de nem alkalmaz képrögzítést a Tv. által tiltott helyeken, területeken: az öltözőkben, illemhelyeken, konyhákban. (30. § (3) bekezdés)

A Bank a rögzített képeket (felvételeket) a Tv. felhatalmazása alapján 60 napig őrzi meg, majd a rögzítéstől számított 60. napon a felvételt törli. (31. § (4) bekezdés)

A rögzített képeket csak a Bankbiztonság arra illetékes munkatársai - a feladataik ellátásával összefüggésben - jogosultak megismerni. A rögzített képeket megtekintő személy nevéről, a megtekintés indokáról és idejéről jegyzőkönyv készül. (31.§ (7) bekezdés)

A rögzített képfelvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban lehet bizonyítékként felhasználni. (31. § (5) bekezdés)

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől számított 60 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával a Bank adatvédelmi felelősétől írásban (MKB Bank Rt. 1056 Budapest, Váci u. 38.) kérheti a felvétel törlésének mellőzését. A Bank a bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul megküldi. Amennyiben a megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem került sor, a Bank a felvételt törli, kivéve, ha a 60 napos határidő még nem járt le. (31.§ (6) bekezdés)

A képrögzítő rendszert a Bank Bankbiztonsági szakterülete működteti (üzemelteti), a felvételek helyben kerülnek tárolásra. Az adatok megismerésére jogosultak köréről, valamint az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére az Avtv. rendelkezései irányadók. (28. § (2) bekezdés d) pontja)

3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszok

A banki szolgáltatások körében, a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő panasz kivizsgálását a fenti 2. pontban megjelölt postai címre küldött levélben lehet kérni.