MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Az alábbiakban szeretnénk néhány egyszerűen alkalmazható, de nagyon fontos jó tanáccsal szolgálni Önöknek a banki tranzakciókkal kapcsolatban.

Számlanyitás. Javasoljuk, hogy minél több olyan jól ellenőrizhető adatot bocsásson ügyintézőnk rendelkezésére, ami alapján Önt, vagy az Ön megbízottját egyértelműen azonosítani tudjuk. Például egy pénzfelvételhez, átutaláshoz, célszerű több kötelező azonosítási eljárást megkövetelni (pl. aláírás és jelszó együttes használata), így ha valaki csalást akar elkövetni az Ön kárára, akkor sokkal nehezebb dolga lesz, hiszen nem elég egy igazolványt és egy aláírást hamisítania a tranzakcióhoz.

Nagyon fontos, hogy az azonosításra szolgáló személyes adatait, valamint a bankügyekkel kapcsolatban előállított iratokat (szerződés, számlaegyenleg, stb.) nagy gondossággal kezelje, azok ne juthassanak illetéktelenek birtokába. Az ilyen iratokat soha ne dobja ki a háztartási hulladékkal, irodájában, de lehetőleg még otthon is tartsa őket elzárva. Ne feledje, hogy egy bűncselekmény elkövetéséhez sok információra van szükség, amit az Ön közvetlen környezetéből kell megszerezni (lefizetett munkatárs, szemét átvizsgálása, betörés, stb.).

Kérjük, hogy amennyiben a közölt adatai megváltoznak, a lehető legrövidebb időn belül, írásban jelentse be, hogy a nyilvántartott adatok módosítását el tudjuk végezni.

Kérjük, bocsásson rendelkezésre olyan aktuális telefonszámot, mely az ügyintéző részére ügyfélforgalmi időben személyes elérhetőséget biztosít.

Pénzfelvétel, pénzszállítás. Ha Ön hoz, vagy visz jelentősebb összegű készpénzt a bankba, mindig legyen nagyon körültekintő a szállítás megszervezésével.

 • Ne tudassa előre a környezetével a szándékát!
 • Ha rendszeresen szállít pénzt azt lehetőleg ne azonos időben és ne azonos útvonalon tegye! Rendszeres és/vagy nagy összegű értékszállítást bízza erre szakosodott szakcégre!
 • Mindig vigyen magával egy kísérőt is!
 • Ne feledje, hogy a pénz átadásához, illetve átvételéhez fiókjainkban zárt intimfülkék is rendelkezésére állnak, ahol teljes intimitást biztosítunk az Ön számára!
 • Körültekintően tegye el a felvett készpénzt, ne lehessen könnyedén kiragadni az Ön kezéből a pénzt tartalmazó kézitáskát!
 • Figyeljen a környezetében gyanúsan viselkedő, túlságosan segítőkész, kíváncsi, érdeklődő, személyes kontaktust kereső idegen személyekre!
 • Figyelje, nem követik-e! A követő lehet gyalogos és motorkerékpáros is, nem csak gépkocsival közlekedő.
 • Ha gépjárművel szállítja értékeit, akkor a gépjármű minden ajtaját zárja be akkor is, ha már beült a járműbe, az ablakokat is húzza fel! Az induláskor, vagy közvetlenül előtte érdeklődő, útbaigazítást kérő személy lehet egy bűnöző csoport azon tagja is, akinek figyelemelterelés a feladata.
 • Defektjét lehet, hogy szándékosan okozták, talán éppen az, aki felhívta figyelmét a leengedett gumira. Elővigyázatosságból kiszállás után azonnal zárja be a kocsi ajtajait, akkor is, ha csak a gumikat akarja ellenőrizni.
 • Pénzt, értékeit még a csomagtartóba zárva se hagyja őrizetlenül a gépkocsiban!
 • A készpénzzel a "zsebében" azonnal a célállomásra menjen, ne szervezzen az útvonalra más programot (ebéd, edzés, stb.)!

Ha Önhöz a banki nyitva tartási időn kívül kerül rendszeresen nagyobb összegű készpénz, akkor azt ne tartsa magánál. Majdnem minden MKB Bank fiókban lehetőség van éjszakai bedobótrezor használatára, ahová a nap 24 órájában bármikor biztonságba helyezheti pénzét (Bedobótrezor használatához előzetesen szerződést kell kötnie az érintett MKB Bank fiókkal!).

Bankkártya használat. Bankkártyája érték, kezelje, őrizze gondosan. Óvja a nedvességtől, portól, hőtől, erős elektromágneses terektől, mechanikus sérülésektől. Átvétele után azonnal írja alá. PIN kódját gondosan jegyezze meg, illetve jegyezze fel. Ezen feljegyzését úgy tárolja, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Soha ne tárolja a PIN kódját és bankkártyáját azonos helyen, semmiképpen ne írja rá a PIN kódot a kártyára. Amennyiben PIN kódját használja (pénzkiadó automata (ATM), kártyával történő vásárlás), győződjön meg arról, hogy illetéktelenek nem szerezhetnek róla tudomást. Kártyával történő vásárláskor fokozottan ügyeljen arra, hogy kártyája ne kerülhessen ki a látóteréből, azt csak egyszer, a POS terminálon húzhassák le. Ha bankkártyáját elvesztette, PIN kódja illetéktelenekhez került, vagy kerülhetett, kártyája kikerült a felügyelete alól (pl. ott felejtette valahol) az MKB Rt. ügyfélszolgálatánál azonnal tiltassa le. Ha PIN kódja mások által ismertté válthatott, haladéktalanul változtassa azt meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Bank semmilyen bankművelet, telefonos, vagy személyes azonosítás során nem kéri Öntől a PIN kódjának átadását. Ha valaki ilyet kér Öntől (pl. ATM használattal kapcsolatos probléma kezelésekor, telefonon ellenőrzésre vagy másra hivatkozva), akkor azt biztosan rossz, csalárd szándékkal teszi. A PIN kódot soha, semmilyen módon ne adja át másnak!

Internetes vásárlásra javasoljuk Internetes bankkártyánkat, mely megoldását tekintve fokozott védelmet nyújt Önnek a világhálón történő vásárlásakor.

Számlatranzakcióit, illetve bankkártyájának használatát is nyomon követheti az MKB MobilBANKár szolgáltatásunkkal, mely nagyban fokozza a kártyahasználat biztonságát.

Pénzkiadó automata (ATM) használata. E berendezések használata során figyeljen arra, hogy:

 • nem figyelik-e ki PIN kódját az Ön mögött, mellett állók (Ennek lehetősége esetén inkább ne használja az ATM-et.).
 • nincs-e leragasztva, átalakítva a pénzkiadó nyílás.
 • nincs-e az ATM-re felszerelve idegen tárgy, eszköz.
 • a bankkártyával megközelíthető helyiségekben elhelyezett pénzkiadó automatákhoz történő bejutáskor soha nem szükséges a PIN kód megadása a bejárati ajtónál, ezért ha olyan berendezéssel találkozik, mely az ajtó nyitásához PIN kódot kér, ne adja azt meg, mert biztos lehet benne, hogy a készülék csalárd szándékkal készült.

Amennyiben a bankban, a bank környékén gyanús körülményekre figyel fel, szíveskedjen jelezni azt banki ügyintézőjének, vagy a 24 órás MKB TeleBANKár Ügyfélszolgálatunknak (tel: 373-3333, 06 (80) 333-660)

Tanácsok Elektronikus Banki Szolgáltatások Felhasználóinak

Az MKB üzletpolitikájának egyik legfontosabb eleme a biztonság, amelyet szolgáltatásainkban is messzemenően érvényesítünk. Különösen igaz ez az elektronikus úton igénybe vehető szolgáltatásainkra, amelyek használata során biztonságának megőrzése az Ön részéről is körültekintést, elővigyázatosságot tesz szükségessé.

A következőkben néhány rendkívül fontos gyakorlati teendőre, biztonsági szabályra hívjuk fel tisztelt figyelmét:

 • Ne válaszoljon olyan - állítólag - a bankjától érkező e-mailekre, amelyekben jelszavának, bankkártyás vagy egyéb pénzügyi illetve személyes adatainak megadására kérik. Bankunk ezen adatokat nem kéri Öntől e-mailben, így amennyiben ilyen tartalmú e-mailt kap, kérjük, azonnal értesítse az MKB ügyfélszolgálatát.
 • Az MKB adategyeztetésre felhívó üzenetet SOHA nem jelenít meg honlapján vagy internet banki rendszerében sem, kivétel ez alól a születési dátum, melyet csak és kizárólag a NetBankár belépési felületen, többszöri jelszórontást követően kérjük megadni. Minden ettől eltérő kérés bizonyosan csalárd próbálkozás.
 • Önre vonatkozó banki információkat Interneten keresztül kizárólag indokolt esetben adjon meg. Amennyiben elektronikus banki szolgáltatást vesz igénybe, ellenőrizze a bank weboldalának eredetiségét. Amennyiben NetBANKár szolgáltatásunk használata során a megszokottól eltérő megjelenést, vagy azonosítási kérést tapasztal, kérjük, hívja TeleBANKár ügyfélszolgálatunkat a 06- 1-373-3333-as telefonszámon.
 • A lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el banki adatainak megadásakor. Tegye fel magának a kérdést, hogy vajon a webhelyen kért információ megadása indokoltnak tűnik-e az Ön által éppen végzett tevékenység során. Nem indokolt például, hogy egy online aukciós webhelyen jogosítványának / útlevelének számát vagy hitelkártyájának PIN-kódját kérjék Öntől. Amennyiben egy webhelyen vagy emailben indokolatlanul banki adatokra kérdeznek rá, ne válaszoljon.
 • Olyan vállalkozások online szolgáltatásait vegye igénybe, amelyeket ismer és megbízhatónak tart. Amennyiben egy weboldalt gyanúsnak talál, esetleg kétségei merülnek fel adatainak biztonságát illetően, kérjük, ne adja meg adatait és hagyja el a weboldalt.
 • A kártékony programok ellen Ön úgy tud védekezni, hogy megvásárolja és szakszerűen telepíti a saját gépére a megfelelő jogtiszta szoftvereket. Olyan programokat használjon, melyek a legújabb biztonsági frissítésekkel működnek. Az operációs rendszer (pl. WINDOWS) ilyen irányú karbantartása különösen fontos.
 • A megfelelő programok kiválasztása, telepítése során - amennyiben nem rendelkezik szakmai ismeretekkel - ajánlott vírusvédelmi szakember tanácsát, segítségét igénybe venni.
 • Mindig legyen frissített vírusadatbázissal működő és aktív vírusirtó, valamint folyamatosan frissített tudásbázison működő kémprogram elhárító (antispyware) a számítógépen.
 • Az ingyenes, un. trial vagy freeware programok használatát nem javasoljuk, mivel nem mindig a legfrissebb vírus adatbázissal kerülnek kiadásra.
 • Azt ajánljuk, hogy nyilvános helyen, könyvtárban, repülőtéren, internet kávézóban, stb. ne használja azon banki szolgáltatásokat, amelyekhez szükséges megadnia banki adatait, titkos jelszavát.
 • A számítógépet használat közben ne hagyja felügyelet nélkül! Ügyeljen rá, hogy a használt gépen nem maradjon Önre vonatkozó érzékeny adat, ezeket gondosan törölje le a gépről ("lomtár", vázlatok, elküldött üzenetek, internet cache).
 • Használjon nagy biztonságot nyújtó jelszót, amely nem köthető Önhöz, így születési időpontjához vagy családtagjaihoz. Amennyiben lehetséges, válasszon olyan jelszót, amely számok és betűk kombinációja. Ne írja le jelszavát, PIN kódját, és ne adja át őket senkinek!

Amennyiben felmerül Önben a gyanú, hogy a jelszava, PIN kódja illetéktelen kezekbe került, javasoljuk, hogy azonnal változtassa meg!

Ezekkel a biztonsági, karbantartási tevékenységekkel sikeresen meg lehet előzni, hogy az elektronikus banki szolgáltatások használata során Önt kár érje!