MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Magyarország kormánya és az USA kormánya 2014. február 4-én aláírta azt a kormányközi megállapodást, amely a két ország adóhatóságai közötti automatikus adatcserét hivatott szabályozni (FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act). A FATCA törvény célja az, hogy az USA személyek ne tudják eltitkolni vagy elkerülni az adófizetési kötelezettségüket. Ne tudják ki- vagy megkerülni azt, hogy az IRS (Amerikai Adóhatóság) követni tudja az amerikai adóalanyok részére a világ bármely pontján kifizetett forrásadóztatandó jövedelmét.

Az MKB Bank Nyrt. teljesítette a FATCA szerinti regisztrációs kötelezettségét:

 • az IRS (Amerikai Adóhatóság) 2014.03.24-én hagyta jóvá.
 • az MKB Bank Együttműködő és Jelentő Külföldi Pénzügyi Intézménynek minősül (Compliant, Reporting FFI).
 • az MKB Bank FATCA intézményi státusza: Reporting Model 1 FFI
 • az MKB Bank GIIN azonosítója: SU0IQR.99999.SL.348
  • (Global Intermediary Identification Number)

A megállapodás értelmében az IRS által kért, amerikai személyekre, amerikai számlákra vonatkozó információkat a Jelentő Pénzügyi Intézmények a magyar adóhatóságon keresztül szolgáltatják.

Amennyiben az ügyfél elutasítja vagy megtagadja a FATCA nyilatkozat kitöltését vagy bármely egyesült államokbeli kapcsolatra utaló adat megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, a Bank a FATCA törvény alapján jogosult szerződéskötéskor illetve a meglévő szerződéses jogviszony fennállása alatt Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként és Számlatulajdonosként minősíteni!

Egyesült Államokbeli személyre, vagy Egyesült Államokbeli számlára utaló adatok (úgynevezett „indikátorok”)

Természetes személyek esetében:

 • egyesült államokbeli születési hely
 • egyesült államokbeli állampolgárság (ha többes, akkor is)
 • egyesült államokbeli állandó lakcím
 • egyesült államokbeli tartózkodási hely vagy levelezési cím (postafiók is)
 • egyesült államokbeli telefonszám
 • meghatalmazás vagy aláírási jogosultságra vonatkozó rendelkezési jog, melyben a meghatalmazott USA-beli címmel rendelkezik
 • USA-beli számlára történő átutalási megbízás
 • Egyetlen címe a Bank nyilvántartásában kizárólag ”Postán maradó” vagy „Kézbesítési megbízott útján” vagy USA postafiók szerepel
 • ha a számla tulajdonosa amerikai illetőségről nyilatkozik

Egyéni vállalkozó, vagy gazdasági szervezet esetén:

 • egyesült államokbeli székhely
 • a cégbejegyzés helye az Egyesült Államok
 • tényleges tulajdonos(ok) egyesült államokbeli címe (állandó lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím), születési helye, állampolgársága, telefonszáma, amennyiben a cég passzív nem pénzügyi jogalany
 • A tényleges tulajdonos(ok) egyesült államokbeli számlára történő állandó átutalási megbízása, amennyiben a cég passzív nem pénzügyi jogalany
 • ha a cég képviselője adóügyi szempontból amerikai illetőségűnek vallja a céget/szervezetet

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy bármely a Bank részére tett nyilatkozaton szereplő adatban történt változásról, a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül a Bankot köteles értesíteni, továbbá köteles új nyilatkozatot, új írásos bejelentést, illetve új okirati bizonyítékot benyújtani.

További információ a FATCA-val és a kormányközi megállapodással kapcsolatban, valamint az adózással kapcsolatos dokumentumokat illetően, a https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatcaweboldalon, angol nyelven található.

Nyilatkozatok

Természetes Személy

Egyéni Vállalkozó

Jogi Személyek

Privat Customer

Self-employed enterpreneur

Legal Entity