A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Tovább információ

MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Az EU Tanácsa 2014. december 9-én elfogadta a 2014/107/EU Irányelvet, 2015. december 10-én kihirdették a CRS-DAC2 szabályozást implementáló magyarországi jogszabályokat:

 • a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvényt (CRS-t kihirdető Megállapodás), valamint
 • az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv) és egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCII. törvényt.

A CRS Modellegyezmény egyértelmű célja az, hogy az érintett adóalanyok ne kerüljék el az adófizetési kötelezettségüket.

Az adóhatóság az automatikus információcsere keretében minden adóévet követő év szeptember 30-ig közli a CRS szabályozásban résztvevő állam adóhatóságával a szabályozásban érintett pénzügyi számlákra vonatkozó információkat.

Annak érdekében hogy eleget tegyünk jogszabályi kötelezettségünknek, az átvilágítási és nyilvántartási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy azonosítani tudjuk a jelentendő számlákat és azokról a magyar adóhatóság felé az szükséges információkat továbbítani tudjuk.
2016. január 1. napjától kezdődően az MKB Bank minden új ügyfelének adóügyi átvilágítását elvégzi, meglévő ügyfeleinek átvilágítását megkezdi.

A Bank jelentési kötelezettsége

A Bank, mint Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény, a törvényi kötelezettségének megfelelve vizsgálja az Ügyfél által tett Nyilatkozat helytállóságát.

1. Magánszemély esetében:

 • számlatulajdonos neve,
 • számlatulajdonos címe,
 • illetősége (mely lehet tagállam, más állam, más joghatósággal rendelkező terület),
 • adóazonosító száma (ha van),
 • magánszemély esetében születési hely, idő.

Jogalany esetében:

 • Jogalany neve,
 • jogalany címe,
 • jogalany alapításának, cégbejegyzésének helye (tagállam, más állam, más joghatósággal rendelkező terület)
 • adóazonosító száma (ha van),

Ha az átvilágítási eljárás során az ellenőrzést gyakorló egy vagy több személy jelentendő személynek minősül, akkor a jelentendő személy

 • neve,
 • lakcíme,
 • illetősége (tagállam, más állam, más joghatósággal rendelkező terület),
 • adóazonosító szám (ha van),
 • születési hely, idő.

2. Jelentendő pénzügyi számla száma

3. Jelentő magyar pénzügyi intézmény neve, azonosító száma

4. A számla egyenlege vagy bruttó értéke az adóév végén, illetve ha a számla év közben kerül lezárásra, annak egyenlege a számla lezárását megelőző napon,

5. Letétkezelői számla esetében:

 • kamat,
 • osztalék bruttó összege,
 • a számlán tartott eszközökhöz kapcsolódóan keletkező, az adóévben a számlára befizetett vagy azon jóváírt egyéb bevétel bruttó összege,
 • a pénzügyi eszköz értékesítéséből vagy visszaváltásából származó, az adóévben a számlára befizetett vagy azon jóváírt bruttó bevétel, amely tekintetében a jelentő magyar pénzügyi intézmény letétkezelőként, befektetési vállalkozásként, meghatalmazottként vagy egyéb módon, a számlatulajdonos megbízottjaként működött közre.

6. Betéti számla esetében: az adóévben a számlára befizetett vagy azon jóváírt kamat összege,

7. az 5. és a 6. pontban nem szereplő számláknál az adóévben a számlatulajdonos részére a számlával kapcsolatban kifizetett vagy jóváírt bruttó összeg, amelynek a jelentő magyar pénzügyi intézmény a kötelezettje vagy adósa, ideértve az adóévben a visszaváltásból származó, a számlatulajdonos részére teljesített kifizetések összevont összegét.

A szolgáltatott információnak tartalmaznia kell az egyes kifizetéseknek a pénznemét.

Amennyiben valamely számlához „külföldi postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési cím van hozzárendelve és a számla tulajdonosa nem tett adóilletőségre vonatkozó nyilatkozatot, vagy nem szolgáltatott az illetőségre vonatkozóan okirati bizonyítékot „Nem dokumentált számlaként” kerül jelentésre a magyar adóhatóság felé.

OKIRATI BIZONYÍTÉKOK:

 • ÉRVÉNYES ILLETŐSÉGIGAZOLÁS (lásd alább) VAGY
 • SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA HASZNÁLT OKMÁNY:
  • személyigazolvány
  • útlevél
  • fényképes letelepedési engedély
  • fényképes állandó tartózkodási kártya

Illetőségigazolás

Tájékoztató az adóhatósági igazolások kiadásáról (magyar nyelvű leírás az illetőségigazolás igényléséről)

2017. évi CLI. törvény (Air) 9§ alapján az adóhatóság adó-, jövedelem-, és illetőségigazolásokat állít ki.

Az illetőségigazolás tartalmazza a magánszemély nevét, állandó vagy ideiglenes lakóhelyét (lakcímkártya bemutatása szükséges), ennek hiányában tartózkodási helyét, adóazonosító jelét, illetve az egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, jogi személy, egyéb szervezet nevét (elnevezését), székhelyét, valamint adószámát.

A kérelem benyújtható elektronikusan – ügyfélkapun keresztül –, postai úton, illetve személyesen (országosan 22 központi ügyfélszolgálaton – a megyeszékhelyeken és a fővárosban 4+1 helyen – 77 kirendeltségen és 19 ügyfélszolgálati helyen).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bármely a Bank részére tett nyilatkozaton szereplő személyes adatban történt változásról, a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül a Bankot köteles értesíteni, továbbá köteles új nyilatkozatot, új írásos bejelentést, illetve új okirati bizonyítékot benyújtani.

Amennyiben a jelen tájékoztatóban nem tárgyalt kérdése merül fel, kérjük, látogasson el a http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/ oldalra.

 

Nyilatkozatok

Természetes Személy

Egyéni Vállalkozó

Jogi Személyek

Privat Customer

Legal Entity

2017. január 1-től december 31-ig érvényes CRS egyezményt aláíró országok

1 Albania
2 Andorra
3 Anguilla
4 Antigua and Barbuda
5 Argentina
6 Aruba
7 Australia
8 Austria
9 The Bahamas
10 Bahrain
11 Barbados
12 Belgium
13 Beliza
14 Bermuda
15 Brazil
16 British Virgin Islands
17 Brunei Darussalam
18 Bulgaria
19 Canada
20 Cayman Islands
21 Chile
22 China
23 Colombia
24 Cook Islands
25 Costa Rica
26 Croatia
27 Curaçao
28 Cyprus
29 Czech Republic
30 Denmark
31 Dominica
32 Estonia
33 Faroe Islands
34 Finland
35 France
36 Germany
37 Ghana
38 Gibraltar
39 Greece
40 Greenland
41 Grenada
42 Guernsey
43 Hong Kong (China)
44 Hungary
45 Iceland
46 India
47 Indonesia
48 Ireland
49 Isle of Man
50 Israel
51 Italy
52 Japan
53 Jersey
54 Korea
55 Kuwait
56 Latvia
57 Lebanon
58 Liechtenstein
59 Lithuania
60 Luxembourg
61 Macao (China)
62 Malaysia
63 Malta
64 Marshall Islands
65 Mauritius
66 Mexico
67 Monaco
68 Montserrat
69 Nauru
70 Netherlands
71 New Zealand
72 Niue
73 Norway
74 Panama
75 Poland
76 Portugal
77 Qatar
78 Romania
79 Russia
80 Saint Kitts and Nevis
81 Saint Lucia
82 Saint Vincent and the Grenadines
83 Samoa
84 San Marino
85 Saudi Arabia
86 Seychelles
87 Singapore
88 Sint Maarten
89 Slovak Republic
90 Slovenia
91 South Africa
92 Spain
93 Sweden
94 Switzerland
95 Trinidad and Tobago
96 Turkey
97 Turks and Caicos Islands
98 United Arab Emirates
99 United Kingdom
100 Uruguay
101 Vanuatu