Ugrás a tartalomhoz

Tisztelt Ügyfelünk! Jelenleg hiba tapasztalható az MKB NetBANKár működésében. A hiba elhárítása folyamatban van. Megértését és türelmét köszönjük!

Tájékoztatjuk, hogy az MKB Bank által biztosított POS terminálokon technikai okokból átmenetileg nincs lehetőség SZÉP Kártyával, egészségpénztári kártyával, valamint American Express bankkártyával történő fizetésre. A hiba elhárításán beszállító bevonásával dolgozunk, addig türelmüket és megértésüket kérjük.

Kedves Ügyfelünk! Karbantartás miatt a NetBANKár, az MKB Mobilalkalmazás, a NetBANKár Business és a PCBANKár 2022.06.24-én 22:00 és 23:00 között nem lesz elérhető, illetve az azonnali fizetési rendszer keretén belül történő jóváírásban és teljesítésben is késedelem várható. Megértését és türelmét köszönjük! Üdvözlettel: MKB Bank Nyrt.

Kedves Ügyfelünk! Weboldalunkon a mai napon technikai problémák léptek fel, az oldalon található kereső és a hírek elérésében. Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

Kedves Ügyfelünk! Karbantartás miatt a PCBankár/ NetBANKár Business működésében kieséseket tapasztalhat 2022.06.30-án 20:00 és 21:00 között. Megértését és türelmét köszönjük!  Üdvözlettel: MKB Bank Nyrt.

Technikai okokból az online fizetési tranzakciókat jóváhagyó push értesítés ugyan megérkezik az MKB Mobilalkalmazásban, azonban a jóváhagyás után nem zárul le a tranzakció. Az értesítés helyett a tranzakció jóváhagyásához online PIN kódjukat tudják használni. A hiba az MKB Mobil App (korábban BB) felhasználóit nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy tervezett karbantartás miatt 2022.06.26-án 01:00 és 01:30 óra közt az Azonnali Fizetési Rendszerben indított utalások fogadására, valamint ezek indítására nincs lehetőség. Kérjük, utalását időzítse ezen időszakon kívülre, vagy átutalását értéknap megjelölésével indítsa el. Amennyiben egy partnerétől vár utalást, kérjük, jelezze neki, hogy átutalását a karbantartáson kívüli időpontban vagy értéknap megjelölésével indítsa újra, illetve sikertelenség esetén ismételje meg.

Fióki időpont kérés TeleBank
06 80 350 350
Írjon nekünk! Fiókok és ATM-ek Árfolyamok

Belső bejelentési rendszer

A MKB Bank üzleti tevékenységének alapja a jogszabályok betartása, az őszinte, tisztességes, megbízható és etikus magatartás. A MKB Bankcsoport bejelentési rendszert üzemeltetmunkatársai számára következő jogszabályok által leírt bejelentések kezelésére:

 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13-16. §
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 116. §
 • 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól 28. §

A bejelentéseket a MKB Bankcsoport az alábbi elérhetőségeken fogadja:

 • postai úton – postacím: MKB Bank Nyrt. Compliance és Adatvédelem, 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18.
 • anonimbox@mkb.hu
 • Anonim telefon: 06-1-268-8094

A bejelentési rendszer nem érinti a MKB Bankcsoport tagjától pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek jogait. Az ilyen tárgyú panaszok kezelésére további információ a panaszkezelés oldalon érhető el.


Tájékoztatás „A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény” 116. § szerinti Jogsértések jelentésével kapcsolatosan:

 • A Bank a jogsértések intézményen belüli jelentésére független és önálló csatornát és eljárásokat dolgoz ki és működtet.
 • A Bank az intézményen belüli jogsértést bejelentő munkavállalót megvédi a diszkriminációval és tisztességtelen bánásmóddal szemben.
 • A bank védi az intézményen belüli jogsértést bejelentő személy, valamint a jogsértésért feltehetően felelős természetes személy személyes adatait.

Tájékoztatás „A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény” 13-16. § szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatosan:

 • A bejelentést jóhiszeműen kell megtenni, a rosszhiszemű bejelentés jogi következményt vonhat maga után;
 • A bejelentés különleges személyes adatot (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3. § 3. pont) nem tartalmazhat.
 • A bejelentési rendszerbe nem kerül felvitelre a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a törvény szerint nem kezelhető adat.
 • A bejelentési rendszerbe a MKB Bankcsoport tagjainak munkavállalói, valamint ezen gazdálkodó szervezetekkel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.
 • A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.
 • A bejelentő és a bejelentett személyazonosságát a rendszer a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
 • A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata a törvény szerint mellőzhető, de a MKB Bankcsoport törekszik ezen bejelentések kivizsgálására.
 • A MKB Bankcsoport a bejelentőt – ha azonosítható – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. A bejelentett személyt is tájékoztatja a bejelentésről, kivéve, ha ez a vizsgálatot meghiúsítaná.
 • A kivizsgálás törvényi határideje 30 nap, amely indokolt esetben legfeljebb 90 napra meghosszabbítható.

Tájékoztatás a „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet szerinti bejelentő rendszerrel kapcsolatban:

 • Bejelentést a bejelentési rendszeren keresztül MKB Bankcsoport azon vezetője, foglalkoztatottja vagy segítő családtagja tehet, aki tudomással bír arról, hogy a szolgáltató a Pmt. rendelkezéseit megsérti vagy megsértette.
 • A bejelentést a Bank 30 napon belül kivizsgálja. A határidőbe a bejelentés megtételének napja nem számít bele.
 • A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt az, aki a bejelentést tette és a bejelentéssel érintett személy.
 • Amennyiben a bank azt állapítja meg, hogy pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, úgy a Bank haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek.
 • Amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy haladéktalanul feljelentést tesz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál.
 • A Bank a bejelentés megtételét követően biztosítja, hogy ahhoz a bejelentéssel vagy annak kivizsgálásában érintett személyen kívül más személy ne férhessen hozzá.