MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek

Vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek

Dr. Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató

Pályafutását az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleten kezdte, 1998-tól a PSZÁF osztályvezetője, majd 2004-től főosztályvezetője. 1998 és 1999 között a BEVA igazgatósági tagja. 2006-tól a PSZÁF Felügyeleti Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. 2006 és 2010 között tagja, állandó meghívottja az európai CESR, CEBS vezető testületeinek, valamint szakmai bizottságainak. 2008-2009 között egyik meghatározó irányítója volt a bankszektort érintő válságkezelésnek. 2010 óta dolgozott az OTP Csoportnál, kezdetben igazgatói pozícióban, ebben az időszakban lett a montenegrói CKB Bank Igazgatóságának elnöke, amelynek reorganizációját irányította.  Az OTP Csoporton belül betöltött több vezetői pozíciója után 2016. június 8. és 2018. augusztus 31. között az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatói, emellett 2016 szeptemberétől 2018. augusztus 31-ig az OTP Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöki pozícióját töltötte be. 2016. június 8. óta az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke volt. 2017-2018-ban az OTP Bank első jelentős leánybanki integrációját irányította Horvátországban. 2018. szeptember 10-től az OTP Ingatlan Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke volt. 2018. szeptember 1-én az OTP Bank általános vezérigazgató-helyettesének nevezték ki. 2019-től 2020. július 20-ig az OTP Ingatlan Zrt. Igazgatóságának elnöke, valamint az OTP Csoport horvát leánybankjának felügyelő bizottsági tagja volt. 2019 decemberétől az OTP Csoport szlovén leánybank Igazgatóságának elnöke volt. 2020. július 20-ig töltötte be az OTP Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesi pozícióját. 2021. január 1. óta az MKB Bank elnök-vezérigazgatója.

 

Ginzer Ildikó, Standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes

Okleveles közgazdász, közgazdász tanár. 2004 és 2016 között a Raiffeisen Bankban először struktúrált és projektfinanszírozással foglalkozott, később a bank vállalati intenzív kezeléssel és behajtással foglalkozó területein töltött be vezető pozíciókat. 2012 és 2016 között a Raiffeisen Bank Vállalati Restruktúrálási és Követeléskezelési területének volt a vezetője. 2016-ban a Borealis AG Stratégiai és Csoportfejlesztési szakértője volt. 2016 végén csatlakozott az MKB Bankhoz a kockázati területeket irányító vezérigazgató-helyettesként, 2019-től a Bank Üzleti vezérigazgató-helyettese, 2020 májusától Üzleti és általános vezérigazgató-helyettes, 2021. november 16-tól Standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes.

 

Dobi Kitti, Humán erőforrásért felelős vezérigazgató-helyettes

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vállalati pénzügy szakán szerezte. Karrierjét 2003-ban a Procter & Gamble különböző HR folyamataiért felelős régiós vezetőként kezdte. Nemzetközi HR menedzsment területen szerzett tapasztalatait a Genfben és Cincinnatiban folytatott humánerőforrás és vezetői továbbképzésekkel mélyítette. 2008 és 2010 között a Vodafone nemzetközi operációs központ felépítését irányította, ezt követően a HR folyamatokért felelős vezetőként folytatta munkáját. Az OPP nemzetközi MBTI coach képesítését Oxfordban szerezte meg. Oktatói és HR menedzsment modulvezetői munkáját az International Business School-ban folytatta. 2010 és 2014 között a BP Zrt. (a British Petrol leányvállalata) európai és afrikai szolgáltató központjainak HR igazgatójaként a vállalat nemzetközi HR szolgáltató egységeinek felépítését vezette Európában és Ázsiában. Ebben az időszakban vett részt a Cornell University londoni HR menedzsment képzésén. 2014 és 2016 között az Alexander Mann Solutions kelet-európai vezetőjeként HR szolgáltatásmenedzsment, account menedzsment és ügyfélkezelés területeken dolgozott. 2016 óta az MKB Bank Nyrt. és MKB Pénzügyi Csoport humánerőforrás ügyvezető igazgatója, 2021. december 9-tőlHumán erőforrásért felelős vezérigazgató-helyettes. 2021 júliusa óta az MKB Bank Felügyelőbizottságának munkavállalói képviselő tagja.

 

Egerszegi Ádám, Transzformációért felelős vezérigazgató-helyettes

1997-ben szerzett közgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd 1998-ban a Budapesti Értéktőzsde és Közép-Európai Brókerképző Alapítvány képzésén tőzsdei szakvizsgát tett. 1998-ban a Takarékbank német ügyfelek osztályán kezdte pályafutását, ahol ügyfélkapcsolati menedzseri, majd osztályvezető-helyettesi feladatokat látott el. 2003-tól a hálózati osztály osztályvezetője, 2005 és 2014 között a bank takarékszövetkezeti üzletágának igazgatója, 2014 februárjától 2015 márciusáig pedig a Polgári Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese. Ezt követően a Duna Takarék Bank Zrt. ügyvezető igazgatója és igazgatósági tagja. 2017 februárja óta a Takarékbank vezérigazgató-helyettese, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank alelnöke, általános vezérigazgató-helyettese, 2017-től irányította a takarékszövetkezetek konszolidációs folyamatát és a Takarékbank, mint univerzális kereskedelmi bank megalakítását. 2021. december 10-től Transzformációért felelős vezérigazgató-helyettes.

 

Martzy Antal, Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes

Banki pályafutását 1997-ben az MKB Bank Zrt.-nél kezdte nemzetközi pénzügyi beszámolókészítés és felügyeleti jelentésszolgálati területen. 2005-től a teljes pénzügyi és felügyeleti riporting az irányítása alá tartozott. 2008 – 2011 között jelentős szerepet játszott az MKB Csoport tőkehelyzetének stabilizálásában, mint Tőkemenedzsment vezető. 2014-től kialakította az Üzleti Intelligencia Igazgatóságot (BI), amivel megteremtette a Bankcsoport hatékony információfelhasználásának alapjait. 2014-ben a Takarékbank ügyvezető igazgatójaként később vezérigazgató-helyettesként folytatta pályafutását, ahol felépítette és irányította a Szövetkezeti Hitelintézeti szektor központi pénzügyi és kontrolling folyamatait. Ennek keretében 2017-től az FHB Bankcsoport konszolidációjában pénzügyi vezérhelyetteseként vett részt, melynek eredményeként a tartósan nyereséges működés megvalósult. 2017-től a Takarék Csoport stratégiai és pénzügyi vezérhelyetteseként irányította a szövetkezeti szektor migrációjának pénzügyi és számviteli folyamatait. 2021. december 8-tól Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes.

 

Szabó Levente, Egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzintézeti Szakirányán szerzett diplomát 1993-ban, 1995-ben pedig a Janus Pannonius Tudományegyetemen szerezte meg közgazdász és német nyelvű szakfordítói mesterdiplomáját. Pályafutását 1995-ben a Creditanstalt csoportnál kezdte mint kiemelt vállalati ügyfélmenedzser. 1999-ben csatlakozott a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-hez, ahol kezdetben a Német Ügyfelek Terület osztályvezetője, majd 2001-től a Vállalati és Intézményi Ügyfelek üzletág igazgatója lett. 2003-tól a Takarékszövetkezeti Üzletág igazgatójaként folytatta pályafutását és beválasztották a bank felügyelő bizottságába. 2005-től öt éven át ügyvezető igazgatóként és igazgatósági tagként tevékenykedett, majd 2010 áprilisában vezérigazgató-helyettessé nevezték ki. Az irányítása alá a Vállalati és Intézményi Üzletág mellett a Projekt menedzsment, valamint az Informatikai és Üzemeltetési Szakterület tartozott. 2013 és 2017 között a Takarékbank vezérigazgatójaként és igazgatósági tagjaként felelt a vállalati csoportirányításért és a teljes takarékszövetkezeti rendszer átalakítását irányította. 2013-2019 között a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatójaként a Takarék Kereskedelmi Bank transzformációs folyamatait felügyelte és irányította. 2017 óta a Takarék Csoportot irányító MTB Zrt., 2019 óta pedig a Takarékbank Zrt. igazgatósági tagja és vezérigazgató-helyettese. 2021. december 10-től Egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes.

 

dr. Szomolai Csaba, Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes

1996-ban szerzett BSc diplomát pénzügy szakirányon a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Jogi diplomáját 2005-ben szerezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, szakvizsgáját 2013-ban tette le sikeresen. Karrierjét 1996-ban kezdte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, ahol 2005-ig gazdaságvédelmi vizsgálati területen dolgozott. 2006-ban került a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, ahol 2010-ig piacfelügyeleti és prudenciális felügyelői pozíciót töltött be. 2010-ben ugyanitt tőkepiaci jogérvényesítési csoportvezető, majd decembertől osztályvezetői beosztást töltött be. Ezt követően nevezték ki előbb a Pénz‑ és tőkepiaci főosztály vezetői helyettesének, majd ugyanezen főosztály vezetőjének. Az Engedélyezési és jogérvényesítési ügyvezető igazgatóságon 2013-ban lett ügyvezető igazgató helyettes. 2013 októberétől 2021 nyaráig tevékenykedett a Magyar Nemzeti Banknál, ahol előbb igazgatói, majd 2017 és 2021 között az engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezetői igazgatói tisztségét látta el. Ezen felül a jegybank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának is tagja volt. 2021. december 9-től Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes.

 

dr. Mészáros Beatrix, Leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyettes

Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi szakán kezdte, 2009-ben végzett export-import management szakirányon. A mesterképzést kommunikáció szakon abszolválta az olasz Universitá Cattolica di Sacro Cuore egyetemen. 2019 januárjában jogi diplomát szerzett a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Szakmai pályafutását távközlési és média területen kezdte. Vezetői karrierje a mezőgazdasági szektorban indult, 2012-től agrár- és termelő vállalkozások teljes körű irányítását végezte, a Búzakalász 66 Kft. ügyvezető igazgatói, majd az Aranykorona Zrt. igazgatótanácsának elnöki tisztségét töltötte be. 2016-tól 2022-ig a Talentis Group Zrt. igazgatósági tagja. Az agrárium és a turizmus mellett az energetikai szektor és az építőipar több dinamikusan fejlődő vállalatában tölt be vezetői tisztséget. 2022. február 9-től Leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyettes.