MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

nyilvánosságra hozatali irányelvek

Az MKB Bank Nyrt. irányelvei a nyilvánosságra hozatalról

1. Az MKB Bank Nyrt. („MKB Bank Nyrt.” vagy „Társaság”) nyilvánosan működő részvénytársaság. Az MKB Bank Nyrt. törzsrészvényei a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába vannak bevezetve.

2. Az MKB Bank Nyrt. elsődleges célja a naprakész, megbízható és széles körű tájékoztatás mind a befektetőknek mind az MKB Bank Nyrt-t követő elemzőknek. Az MKB Bank Nyrt. működésével, stratégiájával, eredményeivel kapcsolatban a nyilvánosság igényt tart a gyors és megkülönböztetéstől mentes információszolgáltatásra.

3. Az MKB Bank Nyrt. a nyilvánosság alatt a mindenkori befektetők és elemzők körét, valamint felügyeleti és érdekképviseleti szerveket, továbbá a médiát érti.

4. A nyilvánosságra hozatal során a befektetők számára mindazon információkat eljuttatja, melyek az MKB Bank Nyrt. részvényeinek értékét vagy hozamát, illetve a Társaság mint kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinthetik. Ezek különösen:
(a) a társaság célkitűzései (éves jelentés);
(b) a társaság tevékenységének, gazdálkodásának eredménye (pénzügyi jelentések);
(c) a társaság testületi, illetve menedzsment tagjainak megválasztásával, kinevezésével kapcsolatos elvek; valamint a testületi és menedzsment tagok díjazásának, kompenzációjának elvei (A hitelintézetekre vonatkozó irányadó európai uniós szabályozás, és a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó ajánlásaival összhangban);
(d) a társaság működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezők, illetve a társaság kockázatkezelési elvei (Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének (CRR) követelményei alapján);
(e) az alkalmazottakra és egyéb érdekeltekre vonatkozó lényeges információk; (éves jelentés)
(f) társaságirányítási gyakorlat, a társaságirányítás rendszerének szerkezete (felelős társaságirányítási jelentés);
(g) tulajdonosi struktúra (pénzügyi jelentések).

5. Mindezen elkötelezettségét az Európai Unió tőkepiacában részt vevő szereplőként, a transzparencia irányelvének szellemében valósítja meg.

6. Az MKB Bank Nyrt. közzétételi alapelve, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben, az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014 EU rendeletében, a Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatában, valamint a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaiban előírt tartalommal és módon tájékoztatja a befektetőket és érintetteket.

7. Az MKB Bank Nyrt. rendelkezik az adatszolgáltatatási kötelezettségekre vonatkozó belső szabályozással, amely átfogóan rendelkezik a nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségekből fakadó, a társaságra vonatkozó feladatok végrehajtásáról. A szabályok részletesen tartalmazzák a nyilvánosságra hozatal jogszabályban rögzített eseteit, amelyek a Társaságnál, mint kibocsátónál előfordulhatnak.

8. A Társaság évente egyszer felméri a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

9. A jogszabályok és a tőzsdei szabályzatok szerinti kötelező nyilvánosságra hozatal során az MKB Bank Nyrt. az alábbiakban felsorolt közzétételi helyeket használja egyidejűleg.
(a) a Budapest Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu)
(b) az MNB által működtetett információtárolási rendszer (www.mnb.kozzetetelek.hu)
(c) az MKB Bank Nyrt. honlapja (www.mkb.hu)

10. A fentieken túl a Társaság egyidejűleg elektronikusan elküldi az információt egy, a befektetők számára is hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének.

11. Az MKB Bank Nyrt. ugyanazt a szabályozott információt jelenteti meg a Budapesti Értéktőzsde, és a saját honlapján, illetve továbbítja az információtárolási rendszer számára és a média részére.

12. Az MKB Bank Nyrt. által üzemeltetett honlapon, a ’Befektetőknek’ menüpont alatt elérhetőek az MKB Bank Nyrt. által megjelentetett közlemények, pénzügyi jelentések, illetve egyéb a befektetők érdeklődésére számot tartó információk.

Az MKB Bank Nyrt. a közzétételétől számított 5 évig (pénzügyi jelentések tekintetében 10 évig) biztosítja honlapján az információkhoz történő hozzájutást