MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Közlemények, befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatások

Hírek, közlemények

2023.02.02.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Európai Részvény Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában módosult az Alap befektetési politikája és elnevezése (új elnevezés: MKB Globális Biztosítói Részvény Alap), változtak továbbá a Kezelési Szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei.

2023.01.19.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által kezelt HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF alap Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentuma (KID) 2023.01.01-jei hatállyal módosult. A módosítással változik az alap kockázati besorolása 4. szintről 3. szintre. Az Alap hatályos KID dokumentuma elérhető az alábbi linken.

2023.01.19.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által kezelt Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF alap Kiemelt Információkat tartalmazó dokumentuma (KID) 2023.01.01-jei hatállyal módosult. A módosítással változik az alap kockázati besorolása 4. szintről 3. szintre. Az Alap hatályos KID dokumentuma elérhető az alábbi linken.

2023.01.19.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.) által kezelt MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata 2023.02.15-i hatállyal módosul. A jóváhagyott módosítással változik a kezelési szabályzatnak a díjakat és költségeket bemutató fejezete. Az Alapkezelő erről szóló közzétételének megtekintése érdekében, kérjük, kattintsanak IDE. Az Alap 2023.02.15-től hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető az alábbi linkeken.

2023.01.18.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztet Befektetőket, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.) által kezelt OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a 2023. január 13-án kelt H-KE-III-13/2023. sz. engedélyével jóváhagyta. A jóváhagyott módosítással változik az Alap Kezelési Szabályzatának a befektetési politikáját és céljait, a kockázatokat, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetei. Az Alapkezelő erről szóló közzétételének megtekintése érdekében, kérjük, kattintsanak IDE, az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata pedig elérhető az alapkezelő honlapján.

2023.01.18.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.) által kezelt OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosítását az MNB a 2023. január 13-án kelt H-KE-III-17/2023. sz. engedélyével jóváhagyta. A jóváhagyott módosítással változik az Alap Kezelési Szabályzatának a befektetési politikáját és céljait, a kockázatokat, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetei. Az Alapkezelő erről szóló közzétételének megtekintése érdekében, kérjük, kattintsanak IDE, az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata pedig elérhető az alapkezelő honlapján.

2023.01.16.

Ezúton értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. január 24-én az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Első Román Részvényalap befektetési jegyeinek forgalmazása szünetel (HU0000718606, HU0000718614, HU0000718622), mivel a Bukaresti Értéktőzsde ezen a napon kereskedési és elszámolási szünnapot tart. Szeretnénk a Befektetők figyelmét felhívni, hogy 2023. január 24. forgalmazási és értékelési szünnap, de pénzügyi elszámolás történik. Részletes információkért, kérjük, kattintsanak IDE.

2023.01.11.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap kibocsátója az alapban új illikvid sorozatok elkülönítését tervezi, mellyel kapcsolatos részletes tájékoztatásért kattintson IDE.

Az alapkezelő a fentiekhez szükséges kezelési szabályzat módosítási eljáráshoz szükséges előkészületeket megkezdte, a további lehetőségekről, információkról az engedélyező határozat birtokában tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Az alappal kapcsolatos dokumentumok, közzétételek elérhetőek az alapkezelő honlapján itt:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/kozlemenyek/

2022.12.15.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. év végén a fiókhálózatunk az alábbiak szerint áll rendelkezésükre:

  • A pénztári szolgáltatások igénybevételi határideje a bank fiókjaiban 2022. december 23-án (péntek) a normál nyitvatartási és befogadási rend szerint alakul.
  • 2022. december 30-án (péntek) a bank fiókjai rövidített (12:00 óráig) nyitva tartással működnek.

A befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapírtermékek és – műveletek esetében a megbízások befogadásának határidejéről, illetve az elérhető termékek köréről, és a további részletekről az alábbiakban olvashat:

Tájékoztató az MKB Bank év végi nyitva-tartásáról

2022.12.09.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja jegyzési időszakában, amely 2022.12.16-tól 2023.01.31-ig tart, az alap „A” sorozatú befektetési jegyei jegyezhetőek az MKB Bank Nyrt. hálózatában a mellékelt Nyilvános ajánlattételben szereplő helyeken. Az alappal kapcsolatos dokumentumok elérhetőek az alapkezelő honlapján itt: https://www.mkbalapkezelo.hu

2022.11.24.

Közlemény - Lakossági állampapírok futamidő alatti nettó* visszavásárlási árfolyamáról

2022.11.21.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap „A” és „I” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazása és elszámolása 2022. december 1. napja (csütörtök) 22:00 óra, és 2022. december 4. napja (vasárnap) 24:00 óra között szünetel. További részletes információkért kérjük, hogy kattintson IDE

2022.11.09.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2017-ben megkötött Tartós Befektetési Szerződések (MKB Trezor TBSZ) 2022.december 31-i megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok, illetve dokumentáció elérhető Bankunk weboldalán is, további részletes információkért kérjük, hogy kattintson IDE.

2022.10.24.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a DM-KER Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melyről az alábbi közleményben olvashatnak.

További részletekkel kapcsolatban, kérjük, hogy forduljon bizalommal személyes tanácsadójához, referenséhez!

2022.10.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. október 15-én (szombaton), tekintettel a 2022. október 31-ei pihenőnapra, bankfiókjaink pénteki nyitvatartási rend szerint állnak szíves rendelkezésére.
A befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapírtermékek és – műveletek befogadási határidejét az alábbi tájékoztatóban olvashatja:

2022.10.04.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap tájékoztató és alapkezelési szabályzata 2022.10.20-i hatállyal módosul. Részletekről az alábbi Hirdetményből tájékozódhatnak:

2022.09.19.

Tájékoztatjuk Tisztel Ügyfeleinket, hogy az MKB Alapkezelő Zrt. 2022. szeptember 23-án és 26-án forgalmazási szünnapokat tart valamennyi kezelt befektetési nyílt- és zártvégű alap esetében. Az Alapkezelő hirdetményét a szünnapokról az alábbi linkre kattintva találja meg.

2022.08.17.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022.08.18.-i hatállyal módosításra kerülnek a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Prémium, Nívó és Privát Bankári kedvezményes kondíciós listák. A módosítás oka:. Egyes külső forgalmazott befektetési alapok neveinek változása, illetve a jogi disclaimer kiegészítése, továbbá az OTP Alapkezelő egyes befektetési alapjainak esetében az ösztönző mértéke változott. Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2022.05.11.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melynek részleteiről az alábbiakban olvashatnak:

2022.04.27.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Bank Nyrt. 2022. április 28-tól hatályos – „Lakossági állampapírok futamidő alatti visszavásárlási árfolyamáról” című – közleményét az alábbi helyen tudják megtekinteni:

LINK

2022.04.01.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Bank Nyrt. 2022. április 1-től hatályos – „A külföldi befektetési alapok vételi megbízásának teljesítéséhez szükséges fedezetről” című – hirdetményét az alábbi helyen tudják megtekinteni:

LINK

2022.03.16.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022.04.01. hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Prémium, Nívó és Privát Bankári kedvezményes kondíciós listák.

A módosítás oka: Az MKB Bank Nyrt. és Budapest Bank Zrt. egyesüléséből következően egységesítésre kerültek a forgalmazott termékek köre valamint az ezekhez kapcsolódó vételi- és visszaváltási jutalékok, valamint az állományi díjak.

Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2021.12.20.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok Kezelési Szabályzatai, illetve Kiemelt Befektetői információi 2022. január 1-i hatállyal módosulnak.

Részleteket, illetve a tájékoztató dokumentumokat az érintett Alapok saját oldalán illetve a vonatkozó Közleményekben olvashatnak.

További hirdetményeket, aktuális információkat találnak az MKB-Pannónia Alapkezelő Hírek, aktualitások menüjében.

2021.12.07.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. december 11-én (szombaton), tekintettel a 2021. december 24-ei pihenőnapra, bankfiókjaink pénteki nyitvatartási rend szerint állnak rendelkezésére. A befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapírtermékek és – műveletek esetében a megbízások befogadásának határidejéről, illetve az elérhető termékek köréről, (MKB-Pannónia Alapkezelő által kezelt Alapok és Egyéb forgalmazott Alapok esetében forgalmazási és elszámolási szünnap lesz) és a további részletekről az alábbiakban olvashat:

2021.10.27.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021.10.28.-ai hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Prémium, Nívó és Privát Bankári kedvezményes kondíciós lista, illetve a Befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes költségkimutatások. A módosítás oka: a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. és Franklin Templeton International Services S.A kezelésében lévő befektetési alapok elnevezésének változása valamint az ALLIANZ Global Investors Europe GmbH kezelésében lévő befektetési alapok ösztönzőjének módosítása történt.

Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2021.10.19.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2016-ban megkötött Tartós Befektetési Szerződések (MKB Trezor TBSZ) 2021.december 31-i megszűnésével kapcsolatos tájékoztató anyagunk az alábbiakban elérhető:

Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlákkal kapcsolatos további információk, illetve a vonatkozó dokumentumok Bankunk honlapján ITT találhatóak.

2021.09.14.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alapnak 2021.10.14-től módosul a Kezelési Szabályzata és Tájékoztatója a befektetési limitek vonatkozásában.
Az MKB-Pannónia Alapkezelő közzétételeit, továbbá az Alapokkal kapcsolatos aktuális információkat az alábbi felületeken tudják megtekinteni.

Hírek/Aktualitások
Alapok közzétételei
Nyilvános befektetési alapok

2021.08.24.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bankunk által 2021.02.01-i kezdettel meghirdetett kedvezményes értékpapírszámla-nyitási akció meghosszabbításra került, így az akció 2021.12.31-ig érvényes, melyről részletesen a vonatkozó Hirdetményünkben olvashat.

2021.06.07.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melynek részleteiről az alábbi tájékoztatókban olvashatnak:

Értesítés társasági eseményről – Magyar Telekom Részvény-visszavásárlási aukció
Eladási bizományosi Megbízás - Magyar Telekom Részvény-visszavásárlási aukció
Befektetői közlemény - Magyar Telekom Részvény-visszavásárlási aukció
Details on Magyar Telekom share buyback auction

2021.05.18.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021.06.14-i hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokról szóló kondíciós lista, illetve a Tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok (részvények, Certifikátok, warrantok) előzetes költségtájékoztatója.

A módosítás oka, hogy az MKB Ingatlan Befektetési Alap esetében eltekintünk a fél éven belüli visszaváltási díjból, illetve a külföldi részvény tranzakciók minimum díja került megemelésre. További változás, - mely a XVI/A. Nívó, és XVI/B. Privát banki XVI/C. Prémium, kondíciós listákban került átvezetésre, - hogy a Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund két sorozatánál a megbízások befogadási határideje módosult. Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2020.05.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melynek várható időpontja 2021. június 10. Az MKB Bank Nyrt. rendelkezik hozzáféréssel az MMTS1 Kereskedési Rendszerhez és részvénytulajdonos ügyfeleinek biztosítja az aukcióban történő részvételt.

A Magyar Telekom Nyrt. 2021.05.10-i vonatkozó közleményét az alábbiakban olvashatják.

Befektetői közlemény – Magyar Telekom Részvény-visszavásárlási aukció
A Társaság(M.Telekom) az Aukcióról további részletes információkat, többek között részvétel feltételeiről, az ajánlatgyűjtésről és a tranzakció zárásáról a Tranzakciót megelőzően fog közzétenni.

2021.04.01.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021.04.01-i hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokról szóló kondíciós lista, illetve a Befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes költségkimutatás.

A módosítás oka, hogy új befektetési alapokkal bővítjük a termékpalettánkat, illetve az MKB-Pannónia Alapok után kapott ösztönző összege is módosításra került.Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2021.02.04.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. december 30-án kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátott valamennyi részvény vonatkozásában. Részleteket a nyilvános tranzakcióról az alábbi oldalakon olvashat:

www.equilor.hu/aktualis/

www.takarekjzb.hu/takarek-jelzalogbank-kozlemenyek#

Minden MKB Banknál Takarék Jelzálogbanki részvénnyel rendelkező Ügyfelünket levélben értesítünk a társasági eseménnyel kapcsolatos részletes információkról.

A Bankunk által készített értesítő levelet ITT tekintheti meg.

2021.02.01.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bankunk 2021.02.01-i kezdettel kedvezményes értékpapírszámla-nyitási akciót hirdet meg, melyről részletesen a vonatkozó Hirdetményünkben olvashat.

2020.12.08.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020.12.08-i kezdettel indul Bankunknál az MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap és az MKB Új Világ- Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forgalmazása.

További részleteket honlapunkon ITT olvashat, vagy érdeklődjön fióki tanácsadó kollégáinknál.

2020.11.23.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020.11.24-i hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokról szóló kondíciós lista, illetve a Befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes költségkimutatás.

A módosítás oka, hogy december elejével (MNB bejegyzést követően) két új, az  MKB-Pannónia Alapkezelő kezelésében lévő nyíltvégű befektetési alap forgalmazását kezdjük meg Bankunkban. Továbbá a Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” és „I” sorozatánál a minimum díj került módosításra. Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2020.10.30.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,hogy 2020.11.01-i hatállyal módosításra kerül a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatásokról szóló kondíciós lista, illetve a Befektetési jegyekhez kapcsolódó Előzetes költségkimutatás.

A módosítás oka az MKB Bank által forgalmazott befektetési alapok körének bővülése, a Diófa Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” és „I” sorozatával, továbbá az Előzetes költségkimutatásban az ösztönzők mértéke került aktualizálásra.Kérjük, hogy a részletes információkkal kapcsolatban kattintson IDE.

2020.10.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2015-ben megkötött Tartós Befektetési Szerződések (MKB Trezor TBSZ) 2020.december 31-i megszűnésével kapcsolatos tájékoztató anyagunk az alábbiakban elérhető:

Tájékoztató a 2015-ös TBSZ szerződések megszűnéséről Az MKB Trezor Tartós Befektetési Számlákkal kapcsolatos további információk, illetve a vonatkozó dokumentumok Bankunk honlapján ITT találhatóak.

2020.09.25.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes nyílt végű MKB befektetési alapok tekintetében kiadott „Kiemelt Befektetői Információk”

2020.10.01-i hatállyal módosításra kerültek a befektetési alapok megváltozott befektetési politikája, valamint kockázati besorolása vonatkozásában. Részleteket a vonatkozó közleményben olvashatnak.

2020.08.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes (devizás) MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok Kezelési Szabályzatai 2020. szeptember 9-i hatállyal módosulnak.

Részleteket, illetve a tájékoztató dokumentumokat az MKB-Pannónia Alapkezelő oldalán, illetve a vonatkozó hirdetményben olvashatnak.

2020.08.13.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB-Pannónia Alapkezelő 2020. augusztus 29-e (munkaszombat) tekintetében forgalmazási szünnapot hirdetett.

Részleteket a vonatkozó közleményben olvashatnak.

2020.08.05.

Tájékoztatás részvénycsere későbbi időpontban történő lebonyolításáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt alaptőke-emelésről szóló augusztus 7-ei részvénycseréjét törölték, a cég közleménye szerint elhalasztásra kerül.

2020.08.04.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alaptőke-emelésről döntött:

melyet oly módon hajt végre, hogy a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, dematerializált, 33 HUF névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényeket dematerializált, 100 HUF névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényekre továbbiakban: CIG 100 HUF törzsrészvényre cseréli. (csere napja: 2020. augusztus 7.) Részleteket az alábbi hirdetményben olvashatnak, illetve a BÉT közleményében: https://bet.hu/newkibdata/128442675/20200728_CIG_kozlemeny_reszvenycsere_fin.pdf

2020.07.14.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az MKB Nyíltvégű Befektetési Alapok Kezelési Szabályzatai 2020. augusztus 10-i hatállyal módosulnak.

Részleteket, illetve a tájékoztató dokumentumokat az MKB-Pannónia Alapkezelő oldalán https://mkbpannonia.hu/nyilvanos-alapjaink/nyilvanos-befektetesi-alapjaink , illetve a vonatkozó hirdetményben olvashatnak.

2020.06.12.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt., részvény-visszavásárlási aukciót indít, melynek részleteiről az alábbi tájékoztatókban olvashatnak:

Befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatások

Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi eszközök piacairól szóló Európai Uniós 2014/65/EU irányelv és 600/2014/EU rendelet (a továbbiakban: MiFID2) jelentősen módosítja a befektetési szolgáltatások nyújtása során alkalmazandó hazai jogszabályokat 2018. január 3-tól.
Az MKB Bank Nyrt. (a továbbiakban: a Bank) az alábbiakban nyújt információt az Ügyfeleket érintő legfontosabb változásokról, valamint több téma vonatkozásában is nyilatkozatot kér az Ügyfelektől.

doku-info.png
Befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatások

Megtakarítások védelme

OBA

OBA

Országos Betétbiztosítási Alap

BEVA

BEVA

Befektető-védelmi Alap

MiFID

MiFID

Tájékoztató a befektetési szolgáltatásokról

MNB

MNB

Értékpapír egyenleg online lekérdezése

Szerződéstár

Szerződéstár

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, hirdetésként kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, és nem minősül ajánlattételnek.

A Szerződéstárban megtalálja a szerződés részletes feltételeit tartalmazó kondíciós listákat és az üzletszabályzatot. A Hirdetmények, befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatások oldalon megtalálja a termékekhez kapcsolódó hirdetményeket, valamint egyéb tájékoztatásokat.