Hirdetmény módosított üzletszabályzatok hatálybalépéséről

Az MKB Bank Zrt. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2013. március 11-én hatályba lépnek a Bank módosított Üzletszabályzatai "A Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról", "A hitelműveletek végzéséről" és "A befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról".  

A módosított Üzletszabályzatok teljes terjedelmű szövege - a módosítások jelölésével - a Bank honlapján (www.mkb.hu) érhető el a Közlemények/Üzletszabályzatok cím alatt, továbbá az Üzletszabályzatok kihelyezésre kerültek a Bank valamennyi fiókjában is.


Budapest, 2013. február 22.

MKB Bank Zrt.