Elavult operációs rendszer használatának lehetséges kockázatai

A Windows XP gyártói támogatásának megszűnése miatt az ezt az operációs rendszert használó számítógépek működése kevésbé biztonságos.


Tájékoztatás az MKB Bank Zrt. 2014. április 1−én tartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatokról

Az MKB Bank Zrt ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a közgyűlés a napirendjén szereplő pontokkal kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:


Tájékoztatás rövidített ügyfélfogadásról az MKB Bank Zrt. Soproni, Nagykanizsai, Hódmezővásárhelyi és Dunaújvárosi fiókjában rendre

014. április 4-én, május 30-án, valamint június 13-án és 27-én  - 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) h) pontja szerinti tájékoztatás -


Tájékoztatás közgyűlés összehívásáról − 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123.§ (1) g) pontja szerinti tájékoztatás −

Az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci utca 38.; továbbiakban: Bank) tájékoztatást nyújt, hogy 2014. április 1-én tartja évi rendes közgyűlését az alábbi napirenddel:


Tájékoztató az elektronikus csatornák biztonságos használatával kapcsolatban

Az MKB Bank számára fontos, hogy ügyfelei az elektronikus csatornákat biztonságosan tudják használni, ezért számos olyan védelmi intézkedést valósítottunk meg, melyek ügyfeleink biztonságát szolgálják.


Hirdetmény módosított üzletszabályzatok hatálybalépéséről

Az MKB Bank Zrt. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. március 15-én hatályba lépnek a Bank alábbi módosított Üzletszabályzatai:


Tájékoztatás a bankkártyákhoz kapcsolódó napi standard készpénzfelvételi limitek módosításáról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2014. február 18-án hatályba lépett módosításának való megfelelés érdekében a Bank e naptól a fogyasztó számára kibocsátott valamennyi készpénzfelvételre alkalmas betéti bankkártya vonatkozásában biztosítja, hogy a napi standard készpénzfelvétel felső értékhatára (standard napi készpénzfelvételi limit) legalább 150.000 forintban legyen meghatározva.


Ügyféltájékoztató az Új Polgári Törvénykönyv hatályba lépéséről

Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2014. március 15-én hatályba lép az Új Polgári Törvénykönyv. 2014. március 16. napjától a MKB Bank csak olyan szerződéseket köthet, amelyek összhangban állnak az Új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel. Ezért az MKB Bank és Ügyfelei között jelenleg még tárgyalási, előkészítési szakaszban lévő ügyek esetében - ideérve az el nem bírált hitelkérelmeket is, - amennyiben a szerződéskötésre 2014. március 14-ig nem kerül sor, kérjük számoljanak azzal, hogy a szerződés korábban már kitárgyalt egyes rendelkezéseit hozzá kell igazítani az új szabályokhoz, vagyis bizonyos feltételek újratárgyalása válhat szükségessé.


Tájékoztatás rövidített ügyfélfogadásról az MKB Bank Zrt. budapesti Masped Ház, valamint Duna Plaza fiókjaiban 2014. február 14−én

- 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) h) pontja szerinti tájékoztatás - Az MKB Bank Zrt. ezúton nyújt tájékoztatást, hogy a budapesti Masped Ház (1139 Budapest, Váci út 85. sz.), valamint Duna Plaza fiókjaiban (1138 Budapest, Váci út 178.)  2014. február 14-én költözés miatt rövidített nyitva tartással fogadja ügyfeleit: a Masped Ház fiók - beleértve az ATM használatát is - 12:00 óráig, a Duna Plaza fiók 15:00 óráig tart nyitva.


Tájékoztatás az MKB Bank Zrt. 2014. január 21−én indított és 2014. február 3−án lezárt írásbeli közgyűlési döntéshozatali eljárása során hozott határozatokról

Az MKB Bank Zrt. a 2007. évi CXXXVIII. Törvény (Bszt.) 123.§ (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy az MKB Bank Zrt. 2014. január 21-én indított és 2014. február 3. napján lezárt írásbeli közgyűlési döntéshozatallal elhatározta az Alapszabály, valamint a Felügyelő Bizottság  ügyrendjének módosítását. 


Hirdetmény módosított üzletszabályzat hatálybalépéséről

Az MKB Bank Zrt. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. február 12-én hatályba lép a Bank módosított Üzletszabályzata A befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról. 


Tájékoztatás írásbeli közgyűlési döntés kezdeményezéséről

Az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci utca 38.) - a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123.§ (1) g) pontja értelmében - ezúton nyújt tájékoztatást, hogy 2014. január 21-én írásbeli közgyűlési döntéshozatali eljárás megindítására került sor az alábbi tárgykörökben:


Közzététel

Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.  törvény 123. § (1) bekezdés f.) pontjában előírt kötelezettségének, ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a Bank döntést hozott a 1039 Budapest, Váci út 85. szám alatti fiókjának (Masped Ház Fiók) 2014. február 17. napjától történő bezárásáról.


Az MKB Bank Zrt. részvényesei a 2013. december 31−i állapot szerint

Az MKB Bank Zrt. - eleget téve a a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. (1) b) pontjában foglalt kötelezettségének - a 2013. december 31. napjára vonatkozó részvényesi struktúráját az alábbiak szerint teszi közzé:


Hirdetmény

Módosított üzletszabályzat hatálybalépéséről. Az MKB Bank Zrt. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 3-án hatályba lép a Bank módosított Üzletszabályzata A Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról. 


Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. december 21-én - tekintettel a 2013. december 27-ei pihenőnapra - pénteki nyitvatartási rend szerint állunk szíves rendelkezésükre szolgáltatásainkkal. 2013. december 21. (szombat) munkanap, azonban nem számít konverziós értéknapnak és árfolyamnapnak. 


Tájékoztatás az MKB Bank Zrt. 2013. december 9−én megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról

Az MKB Bank Zrt. ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a 2013. december 9-én megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbiakról határozott:


Tájékoztató a december 21−éhez, valamint az év végéhez kapcsolódó nyitvatartási és könyvelési rendről

Tájékoztató a december 21-éhez, valamint az év végéhez kapcsolódó nyitvatartási és könyvelési rendről, valamint a nemzetközi fizetések/okmányos műveletek év végi befogadási rendjéről.


Tájékoztatás a két ingyenes készpénzfelvétel igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételéről

A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény havi két ingyenes forint készpénzfelvételre biztosít lehetőséget - legfeljebb összesen 150 ezer forint összeghatárig - a tizenhatodik életévüket betöltött, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély ügyfelek részére, amennyiben e jogosultságuk igénybe vételéről írásbeli nyilatkozatot tesznek a bankszámlájukat vezető banknál.


Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. december 7-én - tekintettel a 2013. december 24-ei pihenőnapra - pénteki nyitvatartási rend szerint állunk szíves rendelkezésükre szolgáltatásainkkal. 2013. december 7. (szombat) munkanap, azonban nem számít konverziós értéknapnak és árfolyamnapnak.  


Hirdetmény

Az MKB Bank Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2013. november 18. napjától az MKB Tartós Kamatelőny 2013 Kötvény (ISIN: HU0000345673, lejárat: 2013. december 17.) tekintetében a kötvénytulajdonos javára kedvezményes 100,00% nettó vételi árfolyamot biztosít azzal a feltétellel, hogy a befektető az alábbiakban felsorolt értékpapírokból vásárol/jegyez az MKB Tartós Kamatelőny 2013 Kötvény értékesítésével egyidejűleg, az értékesítéskor befolyó összegből maximálisan megvásárolható darabszámmal:


Tájékoztatás az MKB Bank Zrt. 2013. november 11−én megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról

Az MKB Bank Zrt. ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a 2013. november 11-én megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbiakról határozott:


Tájékoztatás az MKB Bank Zrt. pécsi fiókjának 2013. december 16−tól új helyen történő működéséről és ügyfélfogadás szüneteltetéséről 2013. december 13−án

Tájékoztatás az MKB Bank Zrt. pécsi fiókjának 2013. december 16-tól új helyen történő működéséről és ügyfélfogadás szüneteltetéséről 2013. december 13-án - 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) f) és h) pontja szerinti tájékoztatás -


Tájékoztatás közgyűlés összehívásáról

Az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci utca 38.) - a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123.§ (1) g) pontja értelmében - ezúton nyújt tájékoztatást, hogy 2013. november 11-én rendkívüli közgyűlést tart, amelynek napirendjén az igazgatóság tőkeemelésre történő felhatalmazása, valamint igazgatósági tag megválasztása szerepel.


Hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus kivonat

Tisztelt Ügyfelünk!Ezúton tájékoztatjuk, hogy  az MKB Bank  azon Ügyfelek részére, akik kizárólag elektronikus úton történő kivonat küldésről rendelkeztek,  2013. szeptember 27-től a kivonatokat a hatályos jogszabályok feltételei szerint  hitelesített elektronikus kivonatként bocsátja ki, azaz fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel látja el.Az elektronikus aláírással tekintettel egyidejűleg megszűnnek az önálló számlabizonylatok, azokat a Bank nem bocsátja ki.


Közzététel szeptember 20−i befogadási rendről

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. szeptember 20-án - tekintettel arra, hogy ezen a napon az MKB bankfiókok rövidített nyitva tartással állnak az ügyfelek rendelkezésére - a befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír- termékekre és -műveletekre szóló megbízásokat tárgynapi teljesítésre az alábbiak szerint fogadunk be:


Ügyféltájékoztató az EMIR−ben előírt kockázatcsökkentési eljárásokra vonatkozóan

Ügyféltájékoztató az EMIR-ben előírt kockázatcsökkentési eljárásokra vonatkozóan


Közzététel

Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) h) pontjában előírt kötelezettségének, ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy 2013. szeptember 20-án a bankfiókok az alábbiak szerinti rövidített nyitva tartással állnak az Ügyfelek rendelkezésére:


Tájékoztatás rövidített ügyfélfogadásról az MKB Bank Zrt. budapesti, Árkád fiókjában 2013. szeptember 13−án

Tájékoztatás rövidített ügyfélfogadásról az MKB Bank Zrt. budapesti, Árkád fiókjában 2013. szeptember 13-án - 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) h) pontja szerinti tájékoztatás -


Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. budapesti, Szent István téri fiókjában 2013. szeptember 13−án

Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. budapesti, Szent István téri fiókjában 2013. szeptember 13-án - 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) h) pontja szerinti tájékoztatás -


Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. augusztus 24-én - tekintettel a 2013. augusztus 19-ei pihenőnapra - pénteki nyitvatartási rend szerint állunk szíves rendelkezésükre szolgáltatásainkkal. 2013. augusztus 24. (szombat) munkanap, azonban nem számít konverziós értéknapnak és árfolyamnapnak.  


Tájékoztatás az MKB Bank Üzletközponti fiókjainak 2013. július 31−ei pénztári nyitva tartásáról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. július 31-én az üzletközpontokban


Tájékoztatás az MKB Bank Zrt. 2013. június 21−én megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról

Az MKB Bank Zrt. ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a 2013. június 21-én megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbiakról határozott:


Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Budapest, Lajos utcai Fiókjában 2013. június 28−án

Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Budapest, Lajos utcai Fiókjában 2013. június 28-án- 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) h) pontja szerinti tájékoztatás -


Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Szentendrei (Kossuth Lajos u. 10) Fiókjában 2013. július 12−én

Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Szentendrei (Kossuth Lajos u. 10) Fiókjában 2013. július 12-én- 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) h) pontja szerinti tájékoztatás -


Tájékoztatás közgyűlés összehívásáról

Az MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci utca 38.) - a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123.§ (1) g) pontja értelmében - ezúton nyújt tájékoztatást, hogy 2013. június 21-én rendkívüli közgyűlést tart, amelynek napirendjén felügyelő bizottsági tag megválasztása és a 2011. őszén indult restrukturálási program folytatásához szükséges további intézkedések megtárgyalása szerepel.


Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Budapest, Türr István utcai Fiókjában 2013. június 14−én

Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Budapest, Türr István utcai Fiókjában 2013. június 14-én - 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) h) pontja szerinti tájékoztatás -


Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Győri (Bécsi kapu téri) Fiókjában 2013. május 31−én

Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Győri (Bécsi kapu téri) Fiókjában 2013. május 31-én - 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) h) pontja szerinti tájékoztatás -


Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Szombathelyi Fiókjában 2013. május 24−én

Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről az MKB Bank Zrt. Szombathelyi Fiókjában 2013. május 24-én - 2007. CXXXVIII. törvény 123.§ (1) h) pontja szerinti tájékoztatás -


Az MKB Bank Rt. részvényesei

Az MKB Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 359. § (1) bekezdés b.) pontjában foglalt közzétételi kötelezettségnek eleget téve ezúton nyújt tájékoztatást részvényeseiről:

  • BayernLB89,61 % közvetlen részesedés (közvetett részesedése nincsen)
  • BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse10.38 % közvetlen részesedés (közvetett részesedése nincsen)
  • A Konzumbank Rt. részvényesei közül az MKB Bank Rt-hez a 2004 évi egyesüléssel részvényesként csatlakozott 17 természetes és 14 jogi személy összesen 786 darab, egyenként 1000 Ft. névértékű törzsrészvénye

0,01 % közvetlen részesedés