MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

2009-11-02 

Új átutalási forma az MKB Banknál: SEPA Credit Transfer

Az MKB Bank egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy megfeleljen ügyfelei igényeinek, és az Európai Unió támasztotta követelményeknek, illetve automatizálja a pénzforgalmi folyamatokat, amelynek révén egyaránt nő szolgáltatásai színvonala, gyorsasága és biztonsága. Erre irányulnak az MKB-nál zajló fejlesztési folyamatok is, amelyeknek része a legújabb, SEPA átutalási megbízások (SEPA Credit Transfer, SCT) indítását és fogadását biztosító szolgáltatásunk.

Mit jelent a SEPA, és mi az SCT?

A SEPA (Single Euro Payments Area) egy olyan egységes pénzforgalmi övezet, amelyben a fogyasztók (magánszemélyek), a vállalatok és a gazdaság más szereplői euró fizetési műveleteiket - a belföldi tranzakciók lebonyolításához hasonlóan- egyszerűen és gyorsan bonyolíthatják le. E műveletekre ugyanazon alapfeltételek (jogok illetve kötelezettségek) vonatkoznak függetlenül attól, melyik államban, és, hogy belföldre, vagy külföldre indítják azokat. A SEPA egy nem jogszabályon alapuló, önszabályozó, nemzetközi szerveződés, azonban jogi alapjait lefektette a 2009. november 1-jével a magyar jogba átültetett Payment Services Directive (Európai Pénzforgalmi Irányelv, PSD). A SEPA koordinálását, felügyeletét az Európai Központi Bank (European Central Bank, ECB) végzi.

A SEPA övezetet az Európai Unió országai, valamint Izland, Lichtenstein, Norvégia (együtt: Európai Gazdasági Térség, EGT) és Svájc alkotja. A SEPA-hoz az említett államok több ezer bankja csatlakozott, illetve csatlakozik folyamatosan.

A SEPA átutalási megbízás (SEPA Credit Transfer, SCT) - a SEPA övezeten belül euróban teljesített - fizetési művelet, amelynek célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tegye a tranzakciókat a csatlakozott bankok ügyfelei számára, a technikai feltételek egységesítése, standardizálása útján.

Melyek a SEPA átutalási megbízás fő jellemzői és feltételei?

A SEPA átutalási megbízás a standardizált feltételek miatt lényegesen egyszerűbb, mint egy hagyományos devizaátutalási-megbízás:

  • a normál deviza-átutalási megbízástól teljesen különálló tranzakciótípus;
  • csak euróban teljesíthető (de eurótól eltérő devizanemű számláról is indítható, illetve oda fogadható);
  • a megbízáson kötelező megadni a kedvezményezett IBAN bankszámlaszámát, és bankjának SWIFT BIC azonosítóját.

Az IBAN (International Bank Account Number) olyan nemzetközi bankszámlaszám, amely egyértelműen azonosítja a bankszámlát és annak tulajdonosát. Egy két betűből álló országkóddal (Magyarországon: HU) kezdődik, ezután két ellenőrző számjegy áll, majd a bank és a bankszámla azonosítója következik. Az IBAN hosszúsága országonként különböző (Magyarországon összesen 28 karakter).

A SWIFT BIC (Bank Identification Code) a bankoknak a nemzetközi SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) banki telekommunikációs hálózatban történő azonosítására szolgál. Ez alapján történik a bankok címzése a SEPA tranzakciók lebonyolítása során is. A SWIFT BIC 8 vagy 11 karakterből állhat.

Az IBAN és SWIFT BIC teljes és hibátlan feltüntetése szükséges ahhoz, hogy a Bank a SEPA átutalást teljesíteni tudja. Hibás vagy hiányos adatok esetén a kedvezményezett bankja a fizetést megtagadhatja, vagy többletköltséget számíthat fel utána. Az IBAN számot és a SWIFT BIC azonosítót ügyfeleink saját partnereiktől szerezhetik be. Saját IBAN számukat és az MKB Bank SWIFT BIC azonosítóját (MKKBHUHB) megtalálják a számlakivonatukon.

  • a kedvezményezett bankja (és ezzel IBAN száma) csak a SEPA övezeten belüli lehet;
  • csak normál prioritással adható be, sürgősségi teljesítés nem kérhető;
  • csak SHA költségviselési opció adható meg, azaz a megbízó bankjának költségeit a megbízó, a kedvezményezett bankjának költségeit a kedvezményezett fizeti. OUR és BEN költségviselés nem választható.

Milyen előnyökkel jár a SEPA átutalás használata?

A SEPA fizetés egyszerűségét a fent részletezett, nemzetközileg standard, egységes jellemzők teremtik meg.

A gyorsaságot a SEPA szervezete által előírt szigorú teljesítési határidők biztosítják: a 2009. november 1-től érvényes szabályok szerint az indított összeget a megbízás beadásától számítva legkésőbb a 3. (papíralapú megbízás esetén 4.) munkanapon jóvá kell írni a kedvezményezett bankjának számláján. 2012. január 1-től ez a határidő 1 (papíralapon 2) munkanapra rövidül.

A SEPA átutalás indítása ügyfeleink számára olcsóbb, mint a normál devizaátutalási-megbízás (a SEPA átutalás fogadásának feltételei megegyeznek a hagyományos beérkező deviza-átutalásokéval). Ennek részleteiről kapcsolódó Kondíciós Listánkban olvashatnak.

Milyen csatornákon keresztül, és mikortól lesz elérhető az MKB-nál a SEPA átutalási megbízás?

Ügyfeleink mind az elektronikus csatornákon (PcBANKár, NetBANKár, NetBANKár Business), mind papíralapon benyújthatják SEPA fizetési megbízásaikat. Az elektronikus csatornákon 2009. november 2.-től elérhető a szolgáltatás, a papíralapú megbízások befogadását 2009. november hónaptól biztosítjuk ügyfeleinknek.

Bízunk benne, hogy ügyfeleinknek hasznos és hatékony eszközt nyújthatunk a SEPA átutalási megbízás bevezetésével, továbbá a megszokott magas szolgáltatási minőség mellett új, korszerű és vonzó szolgáltatásunkkal hozzájárulhatunk elégedettségükhöz. A SEPA fizetési megbízással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésükre!

Hasznos linkek:

SEPA az Európai Központi Bank (ECB) honlapján

A Magyar SEPA Egyesület (MSE) honlapja

Letölthető dokumentumok

MKB Bank Zrt.