A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Tovább információ

MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Tájékoztató - törvényi felhatalmazáson alapuló kölcsönös adatátadásról és az ezen alapuló adatkezelésről

Tisztelt Ügyfelünk!

Az MKB Bank Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) új 164. § zs) pontjában foglaltakra figyelemmel, illetőleg az új 164/B.§ előírásainak történő megfelelés körében ezúton tájékoztatja Önt az MKB Bank ellenőrző befolyása alatt működő, továbbá más vállalkozások közötti kölcsönös adatátadásról és adatkezelésről.

Az MKB Bank a jelen tájékoztatóban részletezett módosításokat az MKB Bank Zrt. bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata 4.4.4. pontjában 2017. december 21. hatállyal közzétette.

A fentiek alapján a jelen személyes tájékoztatás és az Üzletszabályzat hivatkozott pontjának módosítása a következő szöveggel került közzétételre:

4.4.4. KÖLCSÖNÖS ADATÁTADÁS ÉS AZ EZEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

4.4.4.1. A Bank a Hpt. 164/B.§ előírásai alapján tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az alábbi felsorolásban szereplő, ellenőrző befolyása alatt működő és pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek, befektetési vállalkozásnak, biztosítónak, alternatív befektetési alapkezelőnek (ABAK) vagy átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak (ÁÉKBV) minősülő jogalanyokra irányadó törvényi előírások szerint bank- és értékpapírtitoknak, fizetési titoknak vagy biztosítási titoknak minősülő adatok – ide értve a személyes adatokat is – vonatkozásában a titoktartási kötelezettség az egymás közötti viszonyukban nem áll fenn.

Ezen törvényi felhatalmazásnak megfelelően a Bank és ezen ellenőrző befolyása alatt működő szervezetek a tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben ezen titoknak minősülő adatokat kölcsönösen megismerhetik, és az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából az ilyen védett adatokat egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik.

4.4.4.2. A titoktartás alóli felmentés a törvényi előírások szerint nem áll fenn, továbbá az alábbi felsorolásban szereplő, a Bankkal szerződéses viszonyban álló, készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének elősegítésével vagy a fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való támogatásával, illetőleg az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való tájékozottságának növelésével kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekkel szemben sem, ha az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik.

4.4.4.3. Az Ügyfél előzetes és kifejezett felhatalmazása alapján a Bank jogosult továbbá a nem ellenőrző befolyása alatt működő és nem a 4.4.4.2. pontban foglalt tevékenységet végző további, érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások vagy a Bankkal stratégiai együttműködést folytató más cégek részére is adatok átadására. Ezen adatátadásokra nézve az adatkezelési cél, adatok köre, megőrzési idő és az Ügyfél korlátozásra vagy tiltásra vonatkozó jogának gyakorlása vonatkozásában a jelen 4.4.4. pontban foglaltak értelemszerűen irányadóak.

4.4.4.4. A 4.4.4.1. pontban hivatkozott, a Bank ellenőrző befolyása alatt működő és pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek, befektetési vállalkozásnak, biztosítónak, ABAK-nak vagy ÁÉKBV-nek minősülő jogalanyok:

- MKB Euroleasing Zrt. – Cgj.: 01-10-042072
- MKB Euroleasing Autóhitel Zrt. – Cgj.: 01-10-043215
- MKB Euroleasing Autólízing Zrt. – Cgj.: 01-10-043384
- Retail Prod Zrt. – Cgj.: 01-10-048083

4.4.4.5. A 4.4.4.2. pontban felsorolt és meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődő feladatokat ellátó további jogalanyok:

Nincs

4.4.4.6. A 4.4.4.3. pontban felsorolt egyéb, érdekeltségi körbe tartozó vagy stratégiai partnerek:

- Exter-Reál Kft. – Cgj.: 01-09-924450
- Exter-Immo Zrt. – Cgj.: 01-10-044045
- Exter-Adósságkezelő Kft. – Cgj.: 01-09-669775
- Extercom Kft. – Cgj.: 01-09-266034
- MKB Euroleasing Zrt. – Cgj.: 01-10-042072
- MKB Euroleasing Autóhitel Zrt. – Cgj.: 01-10-043215
- MKB Euroleasing Autólízing Zrt. – Cgj.: 01-10-043384
- Retail Prod Zrt. – Cgj.: 01-10-048083
- MKB Consulting Kft. – Cgj.: 01-09-271964
- MKB Jelzálogbank Zrt. – Cgj.: 01-10-048872
- MKB Inkubátor Kft. – Cgj.: 01-09-289000
- MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. – Cgj.: 01-10-049135
- CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Cg.01-10-045857

4.4.4.7. Az Ügyfél kifejezett nyilatkozatával jogosult bármikor korlátozni vagy megtiltani a 4.4.4.1. – 4.4.4.3. pontok szerinti adattovábbítást. Az adatátadás korlátozásról vagy megtiltásáról szóló nyilatkozat megtehető a telebankar@mkb.hu e-mail címen vagy a munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható 06 80 456 456-os zöld számon, illetőleg postai úton is, az MKB Bank Zrt., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 16-18. címre elküldött küldeményben.

4.4.5. A 4.4.4.1. – 4.4.4.3. pontok szerinti adatátadással érintett ügyféladatok köre: Személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, anyja neve, ügyfélazonosító szám) Kapcsolattartási adatok (lakcím, levelezési cím, e-mail, vezetékes és/vagy mobiltelefonszám, a DM felhatalmazási nyilatkozatban jóváhagyott vagy letiltott csatornák köre) Kereskedelmi adatok (ügyfél által igénybe vett termékek és szolgáltatások jellege és elnevezése, valamint az igénybevétel időpontja, hitel összege, futamidő, törlesztőrészletek, fizetendő díjak és költségek, ügyfél lehetséges szolgáltatáscsoportokra vonatkozó besorolása).

A Hpt. új, 304/F. §-ban foglaltak alapján a kölcsönös adatátadásra vonatkozó törvényes felhatalmazást a jogszabály hatálybalépésekor fennálló szerződésekre is alkalmazni kell azzal, hogy a Bank és az adatátadással érintett további jogalanyok a hatálybalépésekor fennálló szerződéssel rendelkező ügyfeleit legkésőbb harminc nappal az adattovábbítást megelőzően írásban értesíti, melynek jelen tájékoztatónkkal teszünk eleget.

Bankunk és az adatátadással érintett további jogalanyok a hivatkozott törvényi előírás alapján a jelen tájékoztató szövegét az általuk üzemeltetett honlapon (az MKB Bank esetén a www.mkb.hu oldalon) a figyelem felkeltésére alkalmas módon is közzéteszik. A kölcsönös adatátadás a honlapon történő közzétételt követő 30 nap elteltével kezdhető meg.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Önnek lehetősége van a jelen tájékoztatóban részletezett kölcsönösen adatátadást korlátozni vagy megtiltani, melyre vonatkozó korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát bármikor ingyenesen megteheti a telebankar@mkb.hu e-mail címen, vagy a munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható 06 80 456 456-os zöld számon. A kölcsönös adatátadás korlátozását vagy letiltását megteheti postai úton is, az MKB Bank Zrt., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 16-18. címre elküldött nyilatkozatával, amelyen kérjük, hogy jól olvashatóan tüntesse fel nevét, lakcímét és születési dátumát és azt, hogy az Üzletszabályzat 4.4.4. pontja szerinti adatátadás korlátozását vagy tiltását kéri.

Tisztelettel,
MKB Bank Zrt.