MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

2013-12-03 

Tájékoztatás a két ingyenes készpénzfelvétel igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételéről

A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény havi két ingyenes forint készpénzfelvételre biztosít lehetőséget - legfeljebb összesen 150 ezer forint összeghatárig - a tizenhatodik életévüket betöltött, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély ügyfelek részére, amennyiben e jogosultságuk igénybe vételéről írásbeli nyilatkozatot tesznek a bankszámlájukat vezető banknál.

A kedvezményes lehetőség, mely egyidejűleg csak egy banknál és egyetlen bankszámlához érvényesíthető, 2014. február 1-jétől vehető igénybe. Ehhez jelenleg nem kell mást tennie, mint befáradni számlavezető bankfiókjába, ahol nyomtatott formában hozzáférhető a kitöltendő nyilatkozat. Igénybevételi szándékát jelezheti az MKB Netbankár "Ügyintézés" menüpontjában, a "Nyilatkozat ingyenes készpénzfelvételről" nevű funkció használatával is.

A nyilatkozatban Ön, mint bankszámla tulajdonos, megjelölheti, melyik bankszámlájához kapcsolódóan kéri a havi két, összesen 150 ezer forint összeghatárig ingyenes készpénzfelvételt. Ha Ön ehhez a bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik betéti bankkártyával, azzal havonta az első két forintban történő készpénzfelvétel bármely belföldi készpénzkiadó automatából (ATM) ingyenes. A kedvezmény az Ön által megjelölt bankszámlához kibocsátott fő- és társkártyákra is elérhető, de legfeljebb összesen két tranzakció mértékéig, 150 ezer forint összeghatárig. Amennyiben sem jelenleg, sem a törvény hatályba lépésekor (2013. november 22-én) nem rendelkezett betéti bankkártyával a megjelölt bankszámlához, akkor a törvény értelmében Ön 2014. december 31. napjáig havi két ingyenes pénztári készpénzfelvételre jogosult. Ha időközben Ön igényel betéti bankkártyát és az aktiválására kerül, úgy a továbbiakban pénztári készpénzfelvétel helyett az ATM felvételi kedvezmény lesz Önnek biztosítva.

Nyilatkozni első alkalommal 2014. január 20-ig lehet: ez a feltétele annak, hogy a kedvezményes lehetőséget 2014. február 1-jétől igénybe vegye. A módosításra - azaz a hatályos nyilatkozat visszavonására és új megtételére - bármikor módja van. Ha a visszavonást és az új nyilatkozatot a Bank bármely hónap 20-ik napjáig kézhez kapja, akkor a kedvezményes készpénzfelvétel lehetősége a következő hónap 1-jétől illeti meg.

Akadályoztatása esetén nyilatkozatát meghatalmazottja is megteheti a bankfiókban, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (saját kezűleg írt és aláírt vagy két tanú előtt tett) foglalt eseti meghatalmazással. A meghatalmazáson mindenképp tüntesse fel, hogy a meghatalmazott a két ingyenes készpénzfelvétel igénybevételéhez szükséges nyilatkozattétel ügyében jár el Ön helyett.

Bármilyen további kérdés esetén kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére a bankfiókjainkban, illetve az MKB Telebankár vonalon.

MKB Bank Zrt.