MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

adatvédelmi tájékoztató

Jelen felületet az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) üzemelteti. Az igénylési felületen történő adatok megadása önkéntes, a kért adatok ugyanakkor szükségesek ahhoz, hogy a Bank a szerződéskötés lehetőségét megvizsgálja és annak nyújtásáról megalapozott döntést hozhasson. A szolgáltatott adatok alapján a Bank a szerződéskötéshez a dokumentációt előzetesen elkészíti, így annak időigényével nem kell számolnia.

Az adatkezelés célja: számlanyitás lehetőségének előzetes vizsgálata, döntéshozatal és a szerződéskötés előkészítése, valamint kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. szerint az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely és idő, anyja születéskori neve, állampolgárság, személyazonosító okmány típusa és száma, lakcímigazolvány száma, állandó lakcím, levelezési cím,CRS adóilletőségi országra és külföldi adószámra vonatkozó nyilatkozat, USA adószámra, állampolgárságra, jelenlétre és zöldkártyára vonatkozó nyilatkozat, értesítési telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: adatai banktitoknak minősülnek és az igénylés esetleges megszakítása vagy elutasítása esetén egy esetleges panaszügyben történő azonosítás, kivizsgálás és válaszadás, továbbá hatóságok részére kötelező adatszolgáltatás, valamint bírósági eljárásban történő felhasználás céljából az igények elévüléséig (5 évig) megőrzésre kerülnek.

Az adatkezelés helye: a Bank, mint adatkezelő és -feldolgozó által elektronikus úton és papír alapon, kizárólag Magyarország területén belül. Az adatok megőrzésének helye a Bank székhelye.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek: a részletes tájékoztatás az Adatvédelmi Irányelvek menüpontban érhető el.

Az MKB Bank Zrt. adatkezelésével kapcsolatosan további információ az Adatvédelmi Irányelvek menüpontban érhető el, illetve a 06 (80) 333-660-es telefonszámon is kérhet felvilágosítást. Az MKB Bank Zrt. adatkezelési azonosító száma: NAIH-57209/2012 (marketing), NAIH-54109/2012. (pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, betétgyűjtés).