A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt biztosíthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatóak a böngésző beállításaiban. Tovább információ

MKB Mobilbank alkalmazás

Ingyenes, próbálja ki!

Bezárás

Gyakori kérdések és válaszok - Adategyeztetéshez

1. Melyik jogszabály írja elő az ismételt adategyeztetést?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 79. §-ában foglalt rendelkezések.

2. Mi a jogszabály célja?

Az európai jogszabályokat átültető új törvény elsődleges célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni hatékonyabb fellépés.

3. Miért van szükség az ismételt adategyeztetésre?

A szolgáltatóknak jogszabályi módosítás miatt szükséges az újbóli adategyeztetés lefolytatása. Az új törvényi rendelkezés a lakossági és vállalati ügyfeleket egyaránt érinti. Az adategyeztetésre azért van szükség, mert az üzleti kapcsolat létesítésekor hatályos jogszabályi előírásokhoz képest változott a kötelezően rögzítendő adatok, nyilatkozatok köre.

4. Milyen időpontig kell eleget tenniük az ügyfeleknek az adategyeztetési kötelezettségüknek?

Az ismételt adategyeztetést – a Pmt. által előírtak szerint – legkésőbb 2019. október 31-ig kell lefolytatni. Ez a határidő a postai nyilatkozattételre is vonatkozik.

5. Minden ügyfélre vonatkozik az adategyeztetési kötelezettség?

Igen. Kérjük amennyiben adataiban változás következett be (Pl.: személyi igazolvány szám, lakcím- és névváltozás) mindenképp keresse fel valamelyik bankfiókunkat.

6. Minden esetben szükség van az adategyeztetésre? Akkor is, ha az adataim az elmúlt időszakban nem változtak?

Amennyiben ügyfelünk, 2017. június 26-át követően már egyeztette adatait bankunknál, ebben az esetben nem szükséges az adategyeztetés. Minden más esetben kötelező az adategyeztetés.

7. Adategyeztetésre kizárólag személyesen van lehetőség valamelyik bankfiókban?

Nem. Az adategyeztetés postai úton és a bankhoz korábban bejelentett e-mail címről is elvégezhető. Amennyiben a beérkező dokumentumokban és nyilatkozatokban a banknál nyilvántartott adatokhoz képest nincs változás, Önnek további teendője nincs. Nyilvántartott adataiban időközben bekövetkező változás esetén – ide nem értve a benyújtott okmány számának és érvényességi idejének megváltozását – viszont személyes adategyeztetés vagy változást tartalmazó okmánymásolatainak hitelesített benyújtása szükséges postai úton. Az okmánymásolat hitelesítettnek minősül, ha a benyújtott okmánymásolatokat közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság hitelesítette, vagy a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette. Az adategyeztetéshez szükséges hitelesített okmánymásolatokat (8-as pontban foglaltak) a következő címre kell elküldeni: 1056 Budapest, Váci utca 38., vagy Postafiók H-1821 Budapest.
Okiratok hiteles másolata csak abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazolásához, ha:

  • azt közjegyző vagy a magyar külképviseleti hatóság közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy
  • a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában (pl. kétoldalú jogsegély egyezmények, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában 1961. október 5. napján kelt egyezmény (Apostille egyezmény) – a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

8. Milyen iratokra, dokumentumokra van szükség az adategyeztetéshez?

Természetes személy esetén:

  • magyar állampolgár esetében személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványra és lakcímet igazoló hatósági igazolványra (postai úton történő adategyeztetés esetén kizárólag a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolatát szükséges megküldeni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány másolata mellett a 7-es pontban meghatározott módon és címre),
  • külföldi állampolgár esetén úti okmányra vagy személyazonosító igazolványra, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányra vagy tartózkodásra jogosító okmányra

Jogi személy esetén:
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, a szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának és lakcímkártyájának – külföldi állampolgár esetén úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának – bemutatásán túl az azt igazoló – (harminc napnál nem régebbi) okiratot, hogy

  • a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént;
  • belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént;
  • külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén azt, hogy a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
  • cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, létesítő okiratát.

9. Van lehetőség telefonos vagy online adategyeztetésre?

Nincs. Adategyeztetési kötelezettségének személyesen, postai úton vagy e-mailen (ugyfelatvilagitas@mkb.hu) lehet eleget tenni. A benyújtandó dokumentumokról és azok kötelező formai követelményeiről bővebben a 7-es és a 8-as pontban tájékozódhat

10. Van lehetőségem meghatalmazott útján intézni az adategyeztetést?

Nincs. Az adategyeztetést minden esetben a bankunkkal szerződéses kapcsolatban álló természetes személynek kell intéznie.

11. Mi a következménye annak, ha a megadott határidőig nem történik meg az adategyeztetés?

Amennyiben az ügyfél, legkésőbb 2019. október 31-ig nem tesz eleget adategyeztetési kötelezettségének, abban az esetben bankszámláját az adategyeztetésig, a törvény értelmében átmenetileg zároljuk. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél által kezdeményezett fizetési megbízásokat (Pl.: átutalás, kártya tranzakciók stb.) nem áll módunkban teljesíteni, és új termékre sem áll módunkban szerződni Önnel mindaddig, amíg az előírt adategyeztetés meg nem történik.

12. A szerződéses feltételek változnak az adategyeztetést követően?

Nem. Az adategyeztetés semmilyen szerződéses feltételt nem érint.

13. Csak magánszemélyeket, vagy jogi személyeket is érint az adategyeztetés?

Az adategyeztetési kötelezettség magán- és jogi személyeket egyaránt érint.

14. Jogi személy esetén ki járhat el az adategyeztetés során?

A szervezet képviseletére jogosult természetes személy. A képviseleti jog alapulhat törvényen vagy meghatalmazáson.

15. Jelenleg huzamosabb ideig külföldön tartózkodom. Hogyan tudok így eleget tenni az adategyeztetési kötelezettségemnek?

Természetes személy meghatalmazott útján nem tud eljárni, azonban postai úton lehetősége van benyújtani a szükséges dokumentumokat. A benyújtandó dokumentumokról és a kötelező formai követelményeiről bővebben a 7-es és a 8-as pontban tájékozódhat.

16. Csak a számlavezető bankfiókomat kereshetem fel, vagy bármelyik MKB bankfiókba bemehetek adategyeztetés céljából?

Az adategyeztetéshez Ön bármelyik MKB bankfiókot választhatja. Bankfiókjaink listája megtalálható a https://www.mkb.hu/elerhetosegek/fiok-es-atm-kereso linken.

17. Nem szeretnék sokat várni a bankfiókban, tudok esetleg előre időpontot foglalni?

Vállalati ügyfeleink időpont foglalással kapcsolatban vállalati referensüket tudják keresni, lakossági ügyfeleink a Netbankár rendszeren keresztül tudnak időpontot egyeztetni tanácsadóikkal.

18. Több bankban is vezetek számlát. Elegendő, ha csak az egyik bankban egyeztetem az adataimat, vagy ezt minden banknál/pénzintézetnél meg kell tennem?

Az adategyeztetést minden számlavezető banknál külön-külön el kell végezni.